Testületek, bizottságok

Testületek, bizottságok


Bölcsészettudományi Doktori Tanács

Elnök:
Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár

Elnökhelyettes:
Dr. Ulmann Tamás, egyetemi tanár

Tagok:
Filozófiatudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár)
Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán, egyetemi tanár)
Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Tolcsvai Nagy Gábor, egyetemi tanár)
Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag (Dr. Konter László, egyetemi tanár)
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag (Dr. Cser András, egyetemi tanár)

Tag tanácskozási joggal:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Póttagok:
a Filozófiatudomány képviselője (Dr. Olay Csaba egyetemi tanár)
az Irodalomtudomány képviselője (Dr. Bollobás Enikő egyetemi tanár)
a Nyelvtudomány képviselője (Dr. Károly Krisztina egyetemi tanár)
a Történelemtudomány képviselője (Dr. Szilágyi Ágnes Judit egyetemi docens)

Doktorandusz tag:
Berta András

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda vezetője (Stipich Béla, irodavezető)

ügyrend

Doktori Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
Filozófiatudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár) 
Irodalomtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Kiss Farkas Gábor, egyetemi docens) 
Történelemtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Krász Lilla, egyetemi docens)
Nyelvtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Pálosi Ildikó, adjunktus)

Doktorandusz tag:
Cindel Anikó

Titkár:
Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Kincsi Katalin)

ügyrend

Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök:
Dr. Senkei-Kis Zoltán, adjunktus

Tagok:
Dr. Csikós Dóra, adjunktus
Dr. Krász Lilla, adjunktus
Dr. Kugler Nóra, egyetemi docens
Dr. Pálosi Ildikó, adjunktus
kari esélyegyenlőségi referens (Fülöpné Cserhalmi Edina, ügyintéző)

Hallgatói tagok:
Pabar Petra
Kurucz Anilla Anna

Titkár:
kari esélyegyenlőségi referens (Fülöpné Cserhalmi Edina, ügyintéző)

ügyrend

Etikai Bizottság

Elnök:
Dr. Kalla Gábor, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Mohay Tamás, egyetemi tanár
Dr. Réz Anna, adjunktus

Póttagok:
Dr. Holló Dorottya, egyetemi docens
Dr. Ittzés Máté, egyetemi docens

Nem oktató-kutató tag:
Jakab Katalin, könyvtárvezető

Nem oktató-kutató póttag:
Aleku Sztefka, intézeti főmunkatárs

Hallgatói tag: Vida Veronika
Hallgatói póttag: Pabar Petra

Titkár:    
a Dékáni Hivatal delegáltja (Losonczi Júlia, hivatalvezető)

ügyrend

Az Etikai Bizottság határozatai
BTK/5385/11(2021) sz. etikai határozat
BTK/7699/1/2019. sz. etikai határozat

Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság

Elnök:
dékán (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Tagok:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens
Dr. Klement Judit, egyetemi docens
Dr. Rada Roberta, egyetemi docens 
Dr. Urkom Aleksander, adjunktus
Stipich Béla, irodavezető
a Gazdasági Hivatal vezetője (Nagy Zsolt, hivatalvezető)

Hallgatói tag:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Vida Veronika)

Doktorandusz tag:
Berta András

Állandó meghívottak:
a Dékáni Hivatal vezetője (Losonczi Júlia, hivatalvezető)
a Tanulmányi Hivatal vezetője (Határ Anita, hivatalvezető)

Titkár:
a Gazdasági Hivatal delegáltja ()

ügyrend

 

Emlékeztetők:

Kari költségvetések
Kari költségvetés 2022

Habilitációs Bizottság

Elnök:
egyetemi tanár (Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár)

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
egyetemi tanár (Dr. Károly Krisztina, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Németh György, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Törkenczy Miklós, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár)
habilitált egyetemi docens (Dr. Gintli Tibor, egyetemi docens)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Ács Pál, címzetes egyetemi tanár)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Borsos Balázs, igazgatóhelyettes)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Surányi Balázs, egyetemi tanár)

Tag tanácskozási joggal:
dékán (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens

Póttag:
kari egyetemi tanár (Dr. Kroó Katalin, egyetemi tanár)

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Vörös Péter)

ügyrend

Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Elnök:
Dr. Balog F. András, egyetemi docens

Tag:
Dr. Szigetvári Péter, egyetemi docens

Póttag:
Dr. Zólyomi Gábor, egyetemi tanár

Hallgatói tag:
Vida Veronika

Titkár:
a Dékáni Hivatal delegáltja (Losonczi Júlia, hivatalvezető)

ügyrend

Kari Kutatástámogató Bizottság

Elnök:
Dr. Wein Katalin, egyetemi tanár

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi tanár)
Dr. Bárth Dániel, egyetemi docens
Dr. Deme Andrea, adjunktus
Dr. Mráz Attila adjunktus
Dr. Anders Alexandra, tudományos főmunkatárs

Doktorandusz tag:
Berta András

Hallgatói tag:
Kapás Gábor

Külső tag:
Dr. Fazekas János,  egyetemi docens ÁJK

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Pócsföldiné Várkonyi Alma)

Ügyrend
Kutatásetikai Szabályzat
Kérelem kutatásetikai engedélyhez
Gyakran Ismételt Kérdések
Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat minták
Adatkezelési tájékoztató formanyomtatvány
Segédanyag kérvényezőknek: Kutatásetika online kurzus (MOOC)

Kari Ösztöndíj Bizottság

Elnök:
Dr. Bóna Judit, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Körmendi Tamás, egyetemi docens
Főgler László, tanulmányi referens
Stipich Béla, irodavezető

Doktorandusz tag:
Berta András

Hallgatói tagok:
Kálmán Levente Zsolt
Kapás Gábor
Kővágó Dóra
(meghívott tag: Vida Veronika)

Titkár:
a Hallgatói Önkormányzat delegáltja (Tóth Luca)

Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Alelnök:
a Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója (Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Géra Eleonóra, egyetemi docens
Dr. Kerekes Amália, adjunktus
Dr. Slíz Mariann, adjunktus
a BTK Központi Olvasóterem vezetője (Dániel Szonja, könyvtárvezető)

Doktorandusz tag:
Cindel Anikó

Hallgatói tagok:
Vida Veronika
Kapás Gábor

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Stipich Béla, irodavezető))

ÜGYREND

Kitüntetési Bizottság

Elnök:
dékán (Dr. Bartus Dávid egyetemi docens)

Tagok:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
a nemzetközi ügyek dékánhelyettese (Dr. Réthelyi Orsolya, egyetemi docens)
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
a Professzori Tanács elnöke (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár)
a Doktori Tanács elnöke (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)
a Tudományos Bizottság elnöke (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
Dr. Balázs Géza, egyetemi tanár
Dr. Rada Roberta, egyetemi docens

Doktorandusz tag:
Virág Csilla

Hallgatói tagok:
Kapás Gábor
Vida Veronika

Titkár:
a Dékáni Hivatal delegáltja (Horváth Teréz, titkárságvezető)

ügyrend

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Orbán Katalin, egyetemi docens
Dr. Péteri Attila, egyetemi docens
Dr. Salánki Zsuzsanna, adjunktus
Dr. Starčević Attila, adjunktus
Dr. Bagi Dániel, egyetemi tanár

Hallgatói tagok:
Döbör-Hodászi Gréta
Juhász Janka
Kálmán Levente
Lentulai Martin Péter
Nagy Emese
Osztroluczki Anett

Állandó meghívott:
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Dezső Pál Tamás)

ügyrend

Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottság

Elnök:
a nemzetközi ügyek dékánhelyettese (Dr. Réthelyi Orsolya, egyetemi docens)

Tagok:
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)
Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi docens
Dr. Tarafás Imre, egyetemi tanársegéd
Dr. Vaskó Ildikó, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Pintér Noémi (HÖK)
Skriba Orsolya (DÖK)

Titkár:
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)

ügyrend

Minőségfejlesztési Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Farkas Tamás, egyetemi docens
Dr. Kiss Farkas Gábor, egyetemi docens
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens
Dr. Krász Lilla, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Kapás Gábor
Huszár Boglárka

Doktorandusz tag:
Berta András

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Formanek Zsuzsanna)

ügyrend

Professzori Tanács

Elnök:
Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár

Elnökségi tagok:
Dr. Knipf Erzsébet, egyetemi tanár
Dr. Szilágyi Márton, egyetemi tanár
Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár
Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár

Tanárképzési Bizottság

Elnök:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)

Tagok:
Dr. Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata, egyetemi adjunktus
Dr. Bodnár Gábor, egyetemi tanár
Feldné Dr. Knapp Ilona, egyetemi docens
Dr. Laczházi Aranka, egyetemi adjunktus
Dr. Major Éva, egyetemi docens
Dr. Molnár Gábor Tamás, egyetemi docens
Dr. Tóth Krisztina, egyetemi docens

Hallgatói tag:
Lentulai Martin Péter

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Hegyi Zsófia)

ügyrend

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Déri Balázs, egyetemi tanár
Dr. Körmendi Tamás, egyetemi docens
Dr. Szilágyi Márton, egyetemi tanár
Dr. Vajdovich Györgyi, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Döbör-Hodászi Gréta
Kálmán Levente Zsolt
Lentulai Martin Péter
Nagy Emese
Osztroluczki Anett

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Hegyi Zsófia)

Ügyrend

Tehetséggondozási Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Tagok:
a Tudományos Diákköri Tanács elnöke (Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens)
Dr. Nagy Levente, egyetemi docens
Dr. Pócs Dániel, egyetemi docens
Dr. V. Szabó Gábor, adjunktus 
Dr. Vadas András, adjunktus

Hallgatói tagok:
Béres Lili Zsuzsanna
Kapás Gábor

Doktorandusz tag:
Erdős András Patrik

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Horváth Zsolt)

ügyrend

Tudományos Bizottság

Elnök:
Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
a Filozófiatudomány képviselője (Dr. Bodnár István, egyetemi tanár)
az Irodalomtudomány képviselője (Dr. Nagy Levente, egyetemi docens)
a Nyelvtudomány képviselője (Dr. Slíz Marianna, egyetemi docens)
a Történelemtudomány képviselője (Dr. Németh György, egyetemi tanár)
a Professzori Tanács elnöke (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár)

Hallgatói tagok:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Vida Veronika)

Doktorandusz tag:
Berta András

Külső tag:
Dr. Ács Pál, c. egyetemi tanár
Dr. Mikó Árpád, igazgató, MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Állandó meghívottak:
dékán (Dr. Bartus Dávid egyetemi docens)
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr.Horn Ildikó, egyetemi tanár)

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Stipich Béla, irodavezető)

ügyrend

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:
Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens

Tagok:
a kari TDK szervezetek vezetői ()

Doktorandusz tag:
Skriba Orsolya

Hallgatói tag:
Kapás Gábor

Állandó meghívott:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Titkár:
a Bölcsészettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata delegáltja (Skriba Orsolya)

ügyrend