Testületek, bizottságok


Bölcsészettudományi Doktori Tanács

Elnök:
Dr. Kulcsár Szabó Ernő, egyetemi tanár

Tagok:
Filozófiatudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár)
Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Lukács István, egyetemi tanár)
Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Tolcsvai Nagy Gábor, egyetemi tanár)
Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag (Dr. Konter László, egyetemi tanár)
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag (Dr. Cser András, egyetemi tanár)

Tag tanácskozási joggal:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Póttagok:
a Filozófiatudomány képviselője (Dr. E. Szabó László egyetemi tanár)
az Irodalomtudomány képviselője (Dr. Hetényi Zsuzsanna egyetemi tanár)
a Nyelvtudomány képviselője (Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár)
a Történelemtudomány képviselője (Dr. Draskóczy István egyetemi tanár)

Doktorandusz tag:
Fejes Richárd

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda vezetője (Stipich Béla, irodavezető)

ügyrend

Doktori Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)
Filozófiatudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár) 
Irodalomtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Gera Judit, egyetemi tanár) 
Történelemtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Krász Lilla, egyetemi docens)
Nyelvtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Pálosi Ildikó, adjunktus)

Doktorandusz tag:
Bencze Norbert

Titkár:
Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Kincsi Katalin)

ügyrend

Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök:
Dr. Senkei-Kis Zoltán, adjunktus

Tagok:
Dr. Csikós Dóra, adjunktus
Dr. Krász Lilla, adjunktus
Dr. Kugler Nóra, egyetemi docens
Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár
kari esélyegyenlőségi referens (Fülöpné Cserhalmi Edina, ügyintéző)

Hallgatói tagok:
Koós Nikolett
Mayer Katalin
Szinok Bianka

Titkár:
kari esélyegyenlőségi referens (Fülöpné Cserhalmi Edina, ügyintéző)

ügyrend

Etikai Bizottság

Elnök:
Dr. Kalla Gábor, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Kósa Gábor, egyetemi docens
Dr. Réz Anna, adjunktus

Póttagok:
Dr. Gyimesi Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs
Dr. Mohay Tamás, egyetemi tanár

Nem oktató-kutató tag:
Jakab Katalin, könyvtárvezető

Nem oktató-kutató póttag:
Aleku Sztefka, intézeti főmunkatárs

Hallgatói tag:Jancsó Dorottya
Hallgatói póttag:Schmidt Bertalan

Titkár:    
a Dékáni Hivatal delegáltja (Losonczi Júlia, hivatalvezető)

ügyrend

Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság

Elnök:
dékán (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)

Tagok:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Gintli Tibor, egyetemi docens)
Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens 
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens
Dr. Klement Judit, egyetemi docens
Dr. Urkom Aleksander, adjunktus
Stipich Béla, irodavezető
a Gazdasági Hivatal vezetője (Nagy Zsolt, hivatalvezető)

Hallgatói tag:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Jancsó Dorottya)

Doktorandusz tag:
Fejes Richard

Állandó meghívottak:
a Dékáni Hivatal vezetője (Losonczi Júlia, hivatalvezető)
a Tanulmányi Hivatal vezetője (Dr. Tóth Ilona, hivatalvezető)

Titkár:
a Gazdasági Hivatal delegáltja ()

ügyrend

 

Emlékeztetők:

Habilitációs Bizottság

Elnök:
egyetemi tanár (Dr. Knipf Erzsébet, egyetemi tanár)

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)
egyetemi tanár (Dr. Bárdosi Vilmos, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Tolcsvai Nagy Gábor, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár)
habilitált egyetemi docens (Dr. Gintli Tibor, egyetemi docens)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Ács Pál, címzetes egyetemi tanár)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Borsos Balázs, igazgatóhelyettes)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Prószéky Gábor, egyetemi tanár)

Tag tanácskozási joggal:
dékán (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)

Póttag:
kari egyetemi tanár (Dr. Kroó Katalin, egyetemi tanár)

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Vörös Péter)

ügyrend

Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Elnök:
Dr. Balog F. András, egyetemi docens

Tag:
Dr. Szigetvári Péter, egyetemi docens

Póttag:
Dr. Zólyomi Gábor, egyetemi tanár

Hallgatói tag:
Jancsó Dorottya

Hallgatói póttagok:
Áder Nikolett
Erdős András Patrik

Titkár:
a Dékáni Hivatal delegáltja (Losonczi Júlia, hivatalvezető)

ügyrend

Kari Ösztöndíj Bizottság

Elnök:
Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens
Főgler László, tanulmányi referens
Stipich Béla, irodavezető

Hallgatói tagok:
Csicsek Zoltán
Erdős András Patrik
Jancsó Dorottya
Téglás Eszter

Titkár:
a Hallgatói Önkormányzat delegáltja ()

Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Alelnök:
a Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója (Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Géra Eleonóra, egyetemi docens
Dr. Slíz Mariann, adjunktus
Dr. Zsámbékiné Domsa Zsófia, adjunktus
a BTK Központi Olvasóterem vezetője (Dániel Szonja, könyvtárvezető)

Doktorandusz tag:
Bencze Norbert

Hallgatói tagok:
Erdős András Patrik
Jancsó Dorottya

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Stipich Béla, irodavezető))

ÜGYREND

Kitüntetési Bizottság

Elnök:
dékán (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)

Tagok:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Gintli Tibor, egyetemi docens)
a nemzetközi ügyek dékánhelyettese (Dr. Károly Krisztina, egyetemi tanár)
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)
a Professzori Tanács elnöke (Dr. Déri Balázs, egyetemi tanár)
a Doktori Tanács elnöke (Dr. Kulcsár Szabó Ernő, egyetemi tanár)
a Tudományos Bizottság elnöke (Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár)
Dr. Balázs Géza, egyetemi tanár
Dr. Rada Roberta, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Jancsó Dorottya)
Erdős András Patrik

Titkár:
a Dékáni Hivatal delegáltja (Horváth Teréz, titkárságvezető)

ügyrend

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Péteri Attila, egyetemi docens
Dr. Salánki Zsuzsanna, adjunktus
Dr. Somlyó Bálint, egyetemi docens
Dr. Starčević Attila, adjunktus
Dr. Szívós Erika, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Áder Nikolett
Antalóczy Zsanna
Jancsó Dorottya
Horváth Rozália
Mrázik István
Kémenes Anna Boróka

Állandó meghívott:
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Szalma Edina)

ügyrend

Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottság

Elnök:
a nemzetközi ügyek dékánhelyettese (Dr. Károly Krisztina, egyetemi tanár)

Tagok:
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)
Dr. Balogh F. András, egyetemi docens
Dr. Erdősi Péter, egyetemi docens
Dr. Gács Anna, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Horváth Rozália
Skriba Orsolya

Titkár:
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)

ügyrend

Minőségfejlesztési Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Farkas Tamás, egyetemi docens
Dr. Kiss Farkas Gábor, egyetemi docens
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens
Dr. Krász Lilla, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Áder Nikolett
Jancsó Dorottya

Doktorandusz tag:
Bencze Norbert    

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Formanek Zsuzsanna)

ügyrend

Tanárképzési Bizottság

Elnök:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Gintli Tibor, egyetemi docens)

Tagok:
Antalné Dr. Szabó Ágnes, egyetemi docens
Dr. Bodnár Gábor, egyetemi tanár
Feldné Dr. Knapp Ilona, egyetemi docens
Dr. Huszthy Alma, egyetemi adjunktus
Dr. Laczházi Aranka, egyetemi adjunktus
Dr. Major Éva, egyetemi docens
Dr. Sipos Balázs, egyetemi docens

Hallgatói tag:
Áder Nikolett

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Hegyi Zsófia)

ügyrend

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Déri Balázs, egyetemi tanár
Dr. Körmendi Tamás, egyetemi docens
Dr. Szilágyi Márton, egyetemi tanár
Dr. Vajdovich György, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Áder Nikolett
Mrázik István
Antalóczy Zsanna
Horváth Rozália
Mayer Katalin

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Hegyi Zsófia)

Ügyrend

Tehetséggondozási Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Tagok:
a Tudományos Diákköri Tanács elnöke (Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens)
Dr. Nagy Levente, egyetemi docens
Dr. Menczel Gabriella, egyetemi docens
Dr. Szentgyörgyi Rudolf, adjunktus
Dr. V. Szabó Gábor, adjunktus

Hallgatói tagok:
Erdős András Patrik
Fésű Anna Magdolna

Doktorandusz tag:
Fejes Richárd

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Horváth Zsolt)

ügyrend

Tudományos Bizottság

Elnök:
Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)
a Filozófiatudomány képviselője (Dr. Bodnár István, egyetemi tanár)
az Irodalomtudomány képviselője (Dr. Bollobás Enikő, egyetemi tanár)
a Nyelvtudomány képviselője (Dr. Markó Alexandra, egyetemi docens)
a Történelemtudomány képviselője (Dr. Németh György, egyetemi tanár)
a Professzori Tanács elnöke (Dr. Déri Balázs, egyetemi tanár)

Hallgatói tagok:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Jancsó Dorottya)

Doktorandusz tag:
Fejes Richárd

Külső tag:
Dr. Bagi Dániel, egyetemi tanár (Pécsi Egyetem)
Dr. Mikó Árpád, igazgató, MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Állandó meghívottak:
dékán (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Gintli Tibor, egyetemi docens)

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Stipich Béla, irodavezető)

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:
Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens

Tagok:
a kari TDK szervezetek vezetői ()

Hallgatói tagok:
a Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottságának elnöke ()

Állandó meghívott:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Titkár:
a Bölcsészettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata delegáltja (Bencze Norbert)