Kari kreditelismerés

Kari kreditelismerés

Kari kreditelismerés
A 2022/23-as tanévtől minden BTK-n kiutazó Erasmus+ hallgatóra az alábbi kari kreditelismertetési eljárásrend vonatkozik:

1. KIUTAZÁS ELŐTT

  • A hallgató kiutazás előtt konzultál a szakmai koordinátorral, és ez alapján elkészíti a Learning Agreement (LA) before mobility részét, ez az Erasmus+ ösztöndíj kifizetésének egyik feltétele. A dokumentum „A” táblázatában feltünteti a partnerintézményben felvenni kívánt tárgyakat. A „B” táblázatban azokat a mintatantervi tárgyakat sorolja fel, amelyeket a partnerintézményben felvett tárgyakkal kíván teljesíteni. A dokumentumot 3 fél írja alá: a hallgató, a fogadó intézmény és a küldő intézmény.
  • A hallgatók az LA-val együtt, a kiutazás előtt kivételes tanulmányi rendre irányuló kérelmet nyújthatnak be, abban az esetben, ha a tanulmányi előrehaladáshoz, vagy az abszolutórium megszerzéséhez mindenképpen szükséges itthoni kurzusfelvétel (Az Erasmus szabályzat nem támogatja részképzés alatt a küldő egyetemen való kurzus felvételét). A kérelmet a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani a HKR vonatkozó szabályai szerint, előtte javasoljuk a tanszéki/intézeti szakmai koorindátorral és a TH tanulmányi előadójával való egyeztetést.

2. MOBILITÁS ALATT

  • Kiutazás után a hallgató a mobilitás során felvett végleges tárgylista szerint az LA during mobility részébe vezeti fel az esetleges szükséges módosításokat, és a dokumentumot minden fél által aláírva megküldi a kari koordinátora részére (outgoing@btk.elte.hu). Az LA during mobility dokumentum leadása mindenki számára kötelező, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. A dokumentumban csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni. Amennyiben a felvett tárgyakban nem történt változás, a hallgató az ekvivalencia formanyomtatvány beküldésekor jelzi ezt a tényt kari koordinátorának.
  • Az LA during mobility (illetve változás hiányában before mobility) dokumentum melléklete a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány. A dokumentum leadása mindenki számára kötelező.
  • A felvett tárgyak véglegesítésének, valamint a két dokumentum (LA during mobility és ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatvány) emailben az outgoing@btk.elte.hu-ra történő benyújtásának határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30.
  • A hallgató Erasmus+ ösztöndíjának 2. részlete csak akkor kerülhet kiutalásra, amennyiben a fenti követelményeket teljesítette.
  • További információk a mobilitás alatti teendőkről és az ekvivalencia formanyomtatvány kitöltéséről a kinttartózkodás alatti menüpontban található.

3. HAZAÉRKEZÉST KÖVETŐEN

  • A hallgató beküldi emailben a kari koordinátorának a hivatalos Transcript of Records nevű dokumentumot (melyet a partnerintézménytől kap meg), az ezen szereplő adatokat felhasználva a már beküldött LA és az ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatvány alapján a Tanulmányi Hivatal ügyintézője rögzíti a krediteket és a hozzájuk tartozó eredményeket.
  • A tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgató a Transcript of Records leadásával együtt jelzi igényét az ösztöndíjszámításra.
További információ:
Kérdés esetén kérem forduljon a kari Erasmus koordinátorhoz: outgoing@btk.elte.hu

Kreditelismerés CEEPUS ösztöndíjasok számára

Részletes tájékoztató: https://www.elte.hu/ceepus/palyazas-elott
V. pont: Tanulmányok tervezése