Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanácsnak hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a dékán, az intézetigazgatók, az önálló tanszékek vezetői, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. A dékánhelyettesek hivataluknál fogva jelen vannak és előterjesztői joggal bírnak. Ezenkívül a Kari Tanácsnak 18 választott oktatói, 1 nem-oktatói valamint 17 választott hallgatói tagja van.

 

Kari vezetők

Dr. Sonkoly Gábor dékán

Dr. Bartus Dávid tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (választott oktatói tag)

Dr. Gintli Tibor általános ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag előterjesztői jogkörrel)

Dr. Horváth Krisztina oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag)

Dr. Károly Krisztina nemzetközi ügyek dékánhelyettese (előterjesztői jogkörrel)

Intézetigazgatók

Dr. Kenyeres János (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Bene László (Filozófia Intézet)

Dr. Rada Roberta (Germanisztikai Intézet)

Dr. Kiszl Péter (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)

Dr. Farkas Tamás (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. Kovács András Bálint (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Bodnár Gábor (Művészetközvetítő és Zenei Intézet)

Dr. Gosztonyi Ferenc (Művészettörténeti Intézet)

Dr. Mohay Tamás (Néprajzi Intézet)

Dr. Horváth Ildikó (Nyelvi Közvetítés Intézete)

Dr. Péri Benedek (Orientalisztikai Intézet)

Dr. Bolonyai Gábor (Ókortudományi Intézet)

Dr. Vida Tivadar (Régészettudományi Intézet)

Dr. Horváth Krisztina (Romanisztikai Intézet)

Dr. Kiss Szemán Róbert (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Hamar Imre (Távol-keleti Intézet)

Dr. Horn Ildikó (Történeti Intézet)

A Hallgatói Önkormányzat elnöke

Dióssy Anna Laura 

A Doktorandusz Önkormányzat elnöke

Fejes Richárd

Választott oktatói tagok

Dr. Barátné Hajdu Ágnes (Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Néprajzi Intézet)

Dr. Dávid Gergely (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Erdős Ákos (Zenei Tanszék)

Dr. Falvay Dávid (Romanisztikai Intézet)

Dr. Ferenczi Attila (Ókortudományi Intézet)

Dr. Hermann Veronika (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Kerekes Gábor (Germanisztikai Intézet)

Dr. Krász Lilla (Történeti Intézet)

Dr. Laczházi Aranka (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Markó Alexandra (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. Pap Melinda (Távol-keleti Intézet)

Dr. Pócs Dániel (Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Művészettörténeti Intézet)

Dr. Sipos Balázs (Történeti Intézet)

Dr. Ambrus Gergely (Filozófia Intézet)

Dr. Czigányik Zsolt (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Zsadányi Edit (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Választott dolgozói tag

Dániel Szonja (Központi Olvasóterem)

Választott hallgatói tagok

Áder Nikolett                                                                                                                      

Antalóczy Zsanna                                                                                                               

Csicsek Zoltán                                                                                                                    

Dióssy Anna Laura                                                                                                                                                                                           

Fenyvesi Bianka                                                                                                                  

Horváth Rozália                                                                                                                                                                                                           

Mayer Katalin                                                                                                                     

Miklós-Kovács Bernát                                                                                                       

Mrázik István                                                                                                                      

Petrovics Krisztina                                                                                                             

Radóci Virág                                                                                                                       

Rebbenszki Gergő                                                                                                             

Schmidt Bertalan                                                                                                                

Szinok Bianka                                                                                                                     

Téglás Eszter                                                                                                                      

Tegzes Nóra                                                                                                                       

Varga Réka