Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanácsnak hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a dékán, az intézetigazgatók, az önálló tanszékek vezetői, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. A dékánhelyettesek hivataluknál fogva jelen vannak és előterjesztői joggal bírnak. Ezenkívül a Kari Tanácsnak 18 választott oktatói, 1 nem-oktatói valamint 17 választott hallgatói tagja van.

 

Kari vezetők

Dr. Sonkoly Gábor dékán

Dr. Bartus Dávid tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (választott oktatói tag)

Dr. Gintli Tibor általános ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag előterjesztői jogkörrel)

Dr. Horváth Krisztina oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag)

Dr. Károly Krisztina nemzetközi ügyek dékánhelyettese (előterjesztői jogkörrel)

Intézetigazgatók

Dr. Kenyeres János (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Bodnár István (Filozófia Intézet)

Dr. Rada Roberta (Germanisztikai Intézet)

Dr. Kiszl Péter (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)

Dr. Juhász Dezső (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. György Péter (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Takács Imre (Művészettörténeti Intézet)

Dr. Mohay Tamás (Néprajzi Intézet)

Dr. Péri Benedek (Orientalisztikai Intézet)

Dr. Bács Tamás (Ókortudományi Intézet)

Dr. Vida Tivadar (Régészettudományi Intézet)

Dr. Horváth Krisztina (Romanisztikai Intézet)

Dr. Lukács István (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Hamar Imre (Távol-keleti Intézet)

Dr. Borsodi Csaba (Történeti Intézet)

Önálló tanszékek vezetői

Dr. Horváth Ildikó (Fordító- és Tolmácsképző Tanszék)

Dr. Bodnár Gábor (Zenei Tanszék)

A Hallgatói Önkormányzat elnöke

Jancsó Dorottya

A Doktorandusz Önkormányzat elnöke

Seres Dániel Márk

Választott oktatói tagok

Dr. Barátné Hajdu Ágnes (Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Néprajzi Intézet)

Dr. Dávid Gergely (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Erdős Ákos (Zenei Tanszék)

Dr. Falvay Dávid (Romanisztikai Intézet)

Dr. Ferenczi Attila (Ókortudományi Intézet)

Dr. Hermann Veronika (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Kerekes Gábor (Germanisztikai Intézet)

Dr. Krász Lilla (Történeti Intézet)

Dr. Laczházi Aranka (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Markó Alexandra (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. Pap Melinda (Távol-keleti Intézet)

Dr. Pócs Dániel (Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Művészettörténeti Intézet)

Dr. Sipos Balázs (Történeti Intézet)

Dr. Szalai Judit (Filozófia Intézet)

Dr. Szalay Krisztina (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Zsadányi Edit (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Választott dolgozói tag

Dániel Szonja (Központi Olvasóterem)

Választott hallgatói tagok

Androkity Bence

Áder Nikolett

Bartók Bálint

Berta András

Buzás Boglárka

Csicsek Zoltán

Dióssy Anna Laura

Erdős András Patrik

Eszterhai Marcell

Fejes Richárd

Fenyvesi Bianka

Horváth Rozália

Mayer Katalin

Petrovics Krisztina

Schmidt Bertalan

Téglás Eszter

Varga Réka

Veres Zsuzsanna