Érdekképviseletek

Érdekképviseletek

Hallgatói érdekképviselet
A hallgatói érdekképviseletet intézményünkben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (EDÖK) látja el különféle (tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi stb.) ügyekben.

2015 óta a karokon egyszerre rendezik meg az önkormányzati választásokat. Egyetemünkön a hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: hallgatóink saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket, míg a karokról való delegálások révén jön létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, az EHÖK, amely a kari önkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt a kari önkormányzatok teszik meg), illetve szakmailag is segíti a kari önkormányzatok működését.

A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében. A Doktorandusz Önkormányzat keretein belül kari doktorandusz képviseletek működnek, a képviselők részt vesznek a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a doktoranduszok oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében. Az BTK HÖK és az BTK DÖK képviselőinek elérhetőségét, a szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb híreket a fenti menüpontokra kattintva érheti el.