Beiratkozás a 2018/2019-es tanévben

DÉKÁNI ÉS FŐIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐLEVELEK

Kedves Bölcsészhallgató!

Köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Gratulálunk sikeres felvételijéhez és kívánjuk, hogy a Karunkon folytatott tanulmányai során szellemi és emberi értékekkel tovább gazdagodjék!

Az alábbi tájékoztató levelekben adott tájékoztatással kívánjuk segíteni a Kar életébe való bekapcsolódását.

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA a budapesti képzési helyű szakok esetében:

A szombathelyi képzési helyű szakok esetében a beiratkozással kapcsolatos információk a Savaria Egyetemi Központ honlapján érhetők el.

Kedves Hallgató!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely két lépésből áll.

1. Elektronikus beiratkozás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

 • személyes adatainak egyeztetése (kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a személyi igazolványszámát, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, TAJ-számát valamint telefonos és e-mailes elérhetőségét.)
 • a Beiratkozás 2018 pdf nyomtatása a Neptunból

2. Személyes beiratkozás a Tanulmányi Hivatalban

 • A beiratkozás csak a kari honlapon megadott napokon és időpontokban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani.
 • Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson részt vegyen. Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt megtalálhatja az Oktatás / Dokumentumok menüpont alatt. 
 • A Kari Esélyegyenlőségi Bizottság 2018. augusztus 27-30. között, 10 órától 16 óráig fogadóórát tart a speciális szükségletű hallgatók számára az „A” épület fszt. 46. irodájában. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatója elérhető ezen az oldalon. Tájékoztatjuk, hogy a speciális szükségletű hallgatók elektronikus űrlapot tölthetnek ki a Neptunban, ami azonban nem pótolja a fszt. 46. irodában történő személyes regisztrációt és az eredeti szakorvosi igazolások bemutatását.

A SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSON KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

Felhívjuk figyelmét, hogy az alább felsoroltakból akár egyetlen hiányzó dokumentum esetén nem lehet beiratkozni!

1. A NEPTUNBÓL ki kell nyomtatnia, alá kell írnia és a beiratkozásra magával kell hoznia a „Beiratkozás 2018” c. dokumentumot, amely az alábbi nyomtatványokat tartalmazza:

 • beiratkozási lap (intézményi és hallgatói példány)
 • az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat
 • az Alumni tagsággal kapcsolatos jelentkezési lap.

2. További kötelező dokumentumok - személyi iratok és a felvételi eljárásban benyújtott dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya 
 • 1 db igazolványkép
 • adóazonosító kártya 
 • igazolás a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben még nem rendelkezik adószámmal vagy bankszámlaszámmal, úgy azok intézéséről még a beiratkozás napja előtt kell gondoskodnia.

 • TAJ-kártya
 • megítélt többletpontot igazoló dokumentumok
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(i), valamint ezek olvasható fénymásolata
 • külföldi állampolgárságú hallgató esetén útlevél és tartózkodási engedély
 • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány és középiskolai bizonyítvány (ez utóbbit abban az esetben, amennyiben felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak.) és ezek olvasható fénymásolata
 • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél és ennek olvasható fénymásolata
 • A speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát. 
Amennyiben tanulmányait nem 2018 szeptemberében kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását csak a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.
A beiratkozás elmulasztása esetén csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet a tanulmányokat megkezdeni.

A beiratkozás rendje:

A hallgatókat az alábbi szakos beosztás szerint várjuk a beiratkozásra.

KÉPZÉSI FORMA

TAGOZAT

SZAK, SZAKPÁR

IDŐPONT

alap

 nappali

anglisztika

2018. augusztus 27.,

hétfő délelőtt

alap

 nappali

romanisztika (minden szakirány)

alap

 nappali

szabad bölcsészet

2018. augusztus 27.,

hétfő délután

alap

 nappali

kommunikáció és médiatudomány

alap

 nappali

magyar

alap

 nappali

történelem

2018. augusztus 28., kedd délelőtt

alap

 nappali

régészet

alap

 nappali

néprajz

alap

 nappali

ókori nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

alap

 nappali

szlavisztika (minden szakirány)

2018. augusztus 28., kedd délután

alap

 nappali

germanisztika (minden szakirány)

alap

 nappali és levelező

zenekultúra

alap

 nappali

keleti nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

2018. augusztus 29., szerda délelőtt

alap

 nappali és levelező

informatikus-könyvtáros

mester

(nem tanári)

 nappali és levelező

diszciplináris és interdiszciplináris 
(nem tanári)  mesterképzési szakok

2018. augusztus 29., szerda délután

osztatlan tanári (A-K)

nappali

tanári (azon hallgatók számára, akiknek vezetékneve A-K betűvel kezdődik)

2018. augusztus 30., csütörtök délelőtt

osztatlan tanári (L-ZS)

nappali

tanári (azon hallgatók számára, akiknek vezetékneve L-ZS betűvel kezdődik)

2018. augusztus 30., csütörtök délután

tanári mester

 nappali és levelező

tanári (rövid ciklusú tanári mesterképzések)

Helyszín: ELTE BTK „A” épület (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Sorszámhúzás: érkezési sorrendben (délelőtt: 8:00-tól 10:00-ig, délután: 13:00-tól 15:00-ig) a bejáratnál kihelyezett automatánál. A sorszámhúzás után egy előzetes tájékoztatásra kerül sor a Gombocz Zoltán teremben (fszt. 47.). Ezt követően a beiratkozás a Kari Tanácsteremben történik. A bejáratnál elhelyezett kijelzőn tudja nyomon követni a sorszámokat.

Kérjük, számítson hosszabb várakozási időre! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

SZAKOS TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁS

ALAPKÉPZÉS (BA)

Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2018. augusztus 31-én 10 órai kezdettel külön szakos tájékoztatót tartanak az alapszakos hallgatók számára. A tájékoztatón nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről, és segítik az egyetemi életben való eligazodásban. Ezért megjelenésére feltétlenül számítunk. A szakos tájékoztató részleteiről a kari Hallgatói Önkormányzat oldalán tájékozódhat.

A klasszika-filológia alapszakra felvett hallgatók latin nyelvi kritériumvizsgát kötelesek írni a regisztrációs héten.
Vizsgaidőpont: 2018. szeptember 7. (péntek) 10 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 212.

MESTERKÉPZÉS (MA)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak a fordító- és tolmács mesterképzési szakra felvett hallgatók részére szervezünk szakos tájékoztatót, amelyre 2018. szeptember 3. 9 órakor kerül sor. Helyszín: Múzeum krt. 4/ F, Kerényi terem.

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2018. augusztus 31-én 10 órai kezdettel külön szakos tájékoztatót tartanak. A tájékoztatón nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről és segítik az egyetemi életben való eligazodásban. A tájékoztató részleteiről ezen az oldalon tájékozódhat.

IX. KÖNYVTÁRI NAP 

A könyvtári nap 2018. szeptember 13-án 10 órától lesz a Trefort-kertben.

TÁJÉKOZTATÁS AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA

Azon osztatlan tanárszakos hallgatók, akiknek egyik  tanári szakjuk a latin, kritériumvizsgát kötelesek tenni a regisztrációs hét folyamán.

Latin szakos hallgatók kritériumvizsgájának adatai:
Vizsgaidőpont: 2018. szeptember 7. (péntek) 10 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 212.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szak természettudományos szak,úgynevezett kritériumdolgozatot kell írnia, amelyet a Természettudományi Kar Tanulmányi Hivatala szervez.  A kritériumdolgozattal kapcsolatos részletes tájékoztatást a TTK kari honlapján teszik közzé.

TÁJÉKOZTATÓ A PLÁGIUM VÉTSÉGÉRŐL

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt szíveskedjenek elolvasni az alábbi dokumentumot:

Plágium tájékoztató