BEIRATKOZÁSI INFORMÁCIÓK A 2020/2021-ES TANÉVRE FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA

DÉKÁNI, DÉKÁNI MEGBÍZOTTI ÉS FŐIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐLEVELEK

Kedves Bölcsészhallgató!

Köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Gratulálunk sikeres felvételijéhez és kívánjuk, hogy a Karunkon folytatott tanulmányai során szellemi és emberi értékekkel tovább gazdagodjék!

Az alábbi köszöntő levelekben adott tájékoztatással kívánjuk segíteni a Kar életébe való bekapcsolódását.

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA

A beiratkozás személyes megjelenéssel történik, kivételt jelent ez alól, ha a hallgató egyéni indokai alapján a Neptun tanulmányi rendszerben kérvény útján távolléti oktatásra kér és kap engedélyt!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben tanulmányait nem a 2020/21. tanév őszi félévében kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun tanulmányi rendszerben, mind személyesen (engedély birtokában távolléti módon) a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását csak a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt. A személyes beiratkozás elmulasztása esetén csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet a tanulmányokat megkezdeni.

A személyes beiratkozáshoz az időpontfoglalás kötelező. A regisztrációs felület 2020. augusztus 3-án 00:00 órakor nyílik, és 2020. augusztus 9. 24:00 órakor zárul, kizárólag ebben az időszakban van lehetőség időpontot foglalni.

Az időpontfoglaláshoz szükséges regisztrációs felület a személyes beiratkozással kapcsolatos információk alatt érhető el.

 

SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS

A személyes beiratkozás két lépésből áll. A személyes beiratkozást megelőzi a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerbe történő beiratkozás.

1. Elektronikus beiratkozás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

 • Regisztráció: Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt
 • Személyes adatainak egyeztetése: kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a személyi igazolványszámát, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, TAJ-számát, valamint telefonos és e-mailes elérhetőségét
 • Eltérő adatok javítása vagy hiányzó adatok pótlása: kérjük, az adategyeztetést a Q-térben (https://qter.elte.hu) kezdeményezze.
 • A Beiratkozás 2020 pdf nyomtatása a Neptunból

2. Személyes beiratkozás

 • Időpontfoglalás

A társadalmi távolságtartás biztosítása érdekében a beiratkozás csak az ITT lefoglalt időpontban lehetséges. Pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani. A személyes beiratkozáson csak a hallgató vagy meghatalmazottja vehet részt. Speciális szükségletű hallgatók egy fő kísérővel lehetnek jelen.

A beiratkozás ideje alatt a maszk viselése kötelező. Kérjük, hogy a lefoglalt időpont előtt kb. 10 perccel korábban érkezzen meg.
A beiratkozás helye: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. A épület.

Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson részt vegyen. Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt megtalálhatja a https://btk.elte.hu/th/urlapok menüpont alatt. 

 • A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Felhívjuk figyelmét, hogy az alább felsoroltakból akár egyetlen hiányzó dokumentum esetén nem lehet beiratkozni! Amennyiben nem rendelkezik az alábbi dokumentumok valamelyikével, azok beszerzéséről vagy pótlásáról még a beiratkozás napja előtt kell gondoskodnia.

 • beiratkozási lap (adategyeztetést követően a Neptunból kinyomtatott hallgatói és intézményi példány)
 • Alumni nyilatkozat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya 
 • 1 db igazolványkép
 • adóazonosító kártya 
 • igazolás a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról
 • TAJ-kártya
 • megítélt többletpontot igazoló dokumentumok
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(i), valamint ezek olvasható fénymásolata
 • a speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát.
 • ALAPKÉPZÉSEN és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány és középiskolai bizonyítvány (ez utóbbit abban az esetben, amennyiben felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak.) és ezek olvasható fénymásolata
 • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél és ennek olvasható fénymásolata

A külföldi, kettős állampolgárságú és a határon túli magyar hallgatók beiratkozásához szükséges dokumentumokról itt tájékozódhatnak.

 • Esélyegyenlőség

A Kari Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. augusztus 25-28. között, 8 órától 17 óráig fogadóórát tart a speciális szükségletű hallgatók számára az „A” épület fszt. 46. irodájában. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatója elérhető a https://www.elte.hu/eselyegyenloseg oldalon.  Tájékoztatjuk, hogy a speciális szükségletű hallgatók elektronikus űrlapot tölthetnek ki a Neptunban, ami azonban nem pótolja a fszt. 46. irodában történő személyes regisztrációt és az eredeti szakorvosi igazolások bemutatását.

A sárga és piros jelzéssel besorolt országokból/régiókból beutazó külföldi hallgatók a beutazással kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről itt tájékozódhatnak.


TÁVOLLÉTI BEIRATKOZÁS TÁVOLLÉTI OKTATÁSRA VONATKOZÓ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

A beiratkozás az alábbi lépésekből áll, kérjük, kövesse az útmutatást.

1. Elektronikus beiratkozás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

 • Regisztráció: Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt
 • Személyes adatainak egyeztetése: kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a személyi igazolványszámát, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, TAJ-számát, valamint telefonos és e-mailes elérhetőségét.
 • Eltérő adatok javítása vagy hiányzó adatok pótlásakérjük, az adategyeztetést a Q-térben (https://qter.elte.hu) kezdeményezze.
 • A Beiratkozás 2020 pdf nyomtatása a Neptunból

2. Távolléti oktatás kérelmezése

A távolléti oktatás kérelmezésére vonatkozó Neptun-kérvény a Neptun Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt érhető el.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy távolléti beiratkozásra csak a kérvény kitöltése és engedélyezése után van lehetőség. A kérvények elbírálásáról szóló határozat az augusztus 24-ei héten várható, amelyről Neptun-üzenetben és a Neptunban alapértelmezettként beállított e-mail-címére kap értesítést.

A határozatot a Neptun Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt a Leadott kérvények fülön tudja megtekinteni.

A távolléti oktatás engedélyezését követően kerülhet sor a távolléti beiratkozás adminisztrációjának megkezdésére, a dokumentumok ingyenes hitelesítésére.

3. A beiratkozási lap mindkét (hallgatói és intézményi) példányának, illetve – önköltséges képzésben részt vevő hallgatók esetén – a Neptun-üzenetben megküldött képzési szerződés hitelesítése az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) rendszeren keresztül az alábbi linkre történő bejelentkezéssel történik: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

A hitelesítés során válassza a „Hiteles PDF” lehetőséget, fogadja el az ÁSZF-et, és töltse fel a kitöltött űrlapot pdf-ként (max 20 MB). Ekkor átirányításra kerül az ügyfékapu azonosító felületére, ahol a saját ügyfélkapujához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával az űrlap hitelesítése megtörténik. A hitelesített űrlapot letöltheti vagy saját mail címére átküldetheti.

4.  A hitelesített, AVDH-bélyegzővel ellátott, letöltött beiratkozási lap (pdf), illetve – önköltséges képzésben részt vevő hallgatók esetén – a képzési szerződés megküldése a th@btk.elte.hu e-mail-címre.

Kérjük, hogy az e-mailhez csatolja az alábbi dokumentumokat is:

 • alapképzés és osztatlan tanárképzés esetén az érettségi bizonyítvány szkennelt változatát,
 • mesterképzés esetén a felsőfokú oklevél szkennelt változatát,
 • a felvételi eljárás során az e-felvételi rendszerbe feltöltött nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) szkennelt változatát.

5. A Tanulmányi Hivatal visszajuttatja Önnek a beiratkozási lap aláírt és lepecsételt hallgatói példányát; a beiratkozás csak ebben az esetben válik érvényessé.

A külföldi állampolgárok számára a beiratkozási lap AVDH-rendszeren keresztül történő hitelesítésére nincs szükség, elegendő a fent felsorolt dokumentumok (beiratkozási lap, önköltséges hallgatók képzési szerződése, érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú oklevél, nyelvvizsga-bizonyítványok) e-mail útján történő megküldése a th@btk.elte.hu e-mail-címre.


SZAKOS TÁJÉKOZTATÓK

ALAPKÉPZÉS - OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2020. szeptember 1-4. között orientációs hetet tartanak az alapszakos és osztatlan tanárszakos hallgatók számára. Szeptember 1-jén Tájékoztató Nap lesz, amelyen nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről, és segítik a hallgatókat az egyetemi életben való eligazodásban. Szeptember 2-ától kezdve, a járványügyi előírásoknak megfelelően, kisebb létszámú Gólya Napokat szerveznek, ahol az elsőéveseknek segítenek az egyetemi identitásuk megalapozásában.  A Gólya Napokról hamarosan az ELTE BTK HÖK Facebook-oldalán lesz tájékoztatás, míg a szakos tájékoztató részleteiről a BTK HÖK weboldalán oldalon tájékozódhatnak.

A klasszika-filológia alapszakra és latintanári osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók, akik már korábban tanulták a nyelvet,  latin nyelvi kritériumvizsgát írnak a regisztrációs héten.  

 • Vizsgaidőpont: 2020. szeptember 3. (csütörtök) 10 óra
 • Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. F épület, 212.
 • A vizsgával kapcsolatos általános tájékoztatást a következő honlapon találják: https://klf.elte.hu/vizsgak#kriteriumvizsga
 • A távolléti oktatásban részt vevő hallgatók a vizsgát a Canvas rendszerben is elvégezhetik ugyanabban az időpontban.

A természettudományos szakpártagra felvett osztatlan tanárszakos hallgatók a kritériumdolgozattal kapcsolatos részletes tájékoztatást a Természettudományi Kar honlapján érhetik el.

MESTERKÉPZÉS

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak a fordító és tolmács mesterképzési szakra felvett hallgatók részére szervezünk szakos tájékoztatót, amelyre 2020. szeptember 1-jén 9 órakor kerül sor. Helyszín: Múzeum krt. 4. F épület, Kerényi terem.


TÁJÉKOZTATÓ A PLÁGIUM VÉTSÉGÉRŐL

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt szíveskedjenek elolvasni az alábbi dokumentumot.


2020.07.17.