Adatgazdász

Adatgazdász
Képzésünkre várunk:

► kutatókat bármely tudományterületről, kutatási infrastruktúrák fenntartóit; egyetemi, kutatóhelyi könyvtárak munkatársait, tudománymetriával, kutatástámogatással és -menedzsmenttel foglalkozó szakembereket

► állami intézmények, piaci környezetben tevékenykedő cégek adatkezeléssel, adatbiztonsággal megbízott munkatársait

► kulturális intézmények, köz- és magángyűjtemények munkatársait, gyűjteménykezelőket, digitalizálással foglakozó munkatársakat

 • Munkarend: levelező
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 200 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 3 félév
 • Képzés gyakorisága: heti öt óra (péntekenként, 9.00 – 15.00)
 • Az indítás gyakorisága: kétévente (legközelebb 2025. szeptemberében)

KÉPZÉS RÉSZLETEI

Célunk olyan szakemberek képzése, akik a könyvtár- és információtudomány, a digitális bölcsészet és az IT technológia határmezsgyéjén a digitalizált vagy eleve digitálisan keletkezett adatok kezelési technikáinak magas szintű elsajátítását követően képesek ezek egyéni vagy csoportmunkában történő, a jogi keretek adta mozgástéren belüli, akár projektszerű kezelésére. Hangsúlyt fektetünk az adatok biztonságának és hitelességének biztosítására, a FAIR kutatási adatkezelés körülményeinek megteremtésére, valamint a kezelt adatok másodlagos felhasználási célokra történő kijelölésére és felhasználására, az erre alkalmas rendszerek adatokkal történő feltöltésére és üzemeltetésére.

Megszerezhető szakképzettség neve: Adatgazdász

Részvétel feltételei:

 • Bármely képzési területen mesterképzésen (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél
 • Legalább középfokú (B2 szintű) angol nyelvtudás
 • A jelentkezési díj befizetése (Az 5000 Ft jelentkezési díjat az ELTE 10032000-01426201-00000000 számlaszámára kérjük utalni, a közlemény rovatban a C10501/23 kóddal és névvel.)

Képzési és kimeneti követelmények

Tantárgyak

I. szemeszter

 • Adatvagyon-gazdálkodási alapismeretek I.
 • Nyílt tudományosság elvei és gyakorlatai
 • Digitális szövegfeldolgozás I.
 • Projektirányítás az informatikában

II. szemeszter

 • Adatvagyon-gazdálkodási alapismeretek II.
 • Adathalmazok automatizált kezelése
 • Információs rendszerek
 • Repozitóriumkezelés
 • Szakmai gyakorlat / Projektfeladat

III. szemeszter

 • Adatkezelési szabályozások
 • Adatbányászat és gépi tanulás
 • Digitális szövegfeldolgozás II.
 • Korszerű adatbázisok
 • Szakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)

JELENTKEZÉS

Jelentkezési határidő: Jelenleg nincs jelentkezési időszak. A képzés legköelebb 2025 szeptemberében indul.

Csatolandó dokumentumok:

 • Kitöltött jelentkezési lap (Letöltés)
 • A képzésre bemenetet biztosító oklevél magyar nyelvű és (ha van) angol nyelvű oldalának olvasható másolata (külföldi oklevél esetén hiteles, magyar nyelvű fordításának másolata is)
 • Legalább középfokú angol nyelvtudást igazoló dokumentum másolata (ha van)
 • Magyar nyelvű fényképes önéletrajz
 • Motivációs levél (max. 3000 leütés)
 • Jelentkezési díj átutalásáról szóló banki igazolás

Kérjük, a fenti dokumentumokat a datasteward@elte-dh.hu email címre beküldeni egy pdf-ben összefűzve az alábbi fájlnévvel: vezetéknév_keresztnév Adatgazdász-jelentkezés (pl. Példa_Pál-Adatgazdász-jelentkezés)


Kapcsolattartó: Vida Bence, vida.bence@btk.elte.hu, ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék