Jelentkezz PhD képzésünkre!

2021.03.16.
Jelentkezz PhD képzésünkre!
Teljes tudományági lefedettséggel várunk a BTK doktori iskoláiban.

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosításának köszönhetően lényegesen több doktorandusz hallgató folytathatja doktori tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában - most érdemes tehát jelentkezni doktori képzésre a Kar doktori iskoláiba!

A Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi és Történelemtudományi Doktori Iskolák 75 doktori oktatási programja teljes tudományterületi lefedettséget és magas szakmai színvonalat biztosít a hallgatók számára. Programjaink szinte minden hagyományos és modern kutatási irányzatban vezető helyet foglalnak el, és sok esetben egyedüli képzési helyei az adott szakterület tudományos utánpótlásának.

Tudományos bázis a Trefort-kertben

A hallgatók kutatási témáikat egy-egy iskolateremtő oktató-kutató irányítása mellett, rendszeres konzultációkkal kísérve dolgozhatják ki. E kutatói műhelyekben megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint a szakterület legújabb kutatási eredményeivel és módszereivel.

A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése révén bekapcsolódnak a szakmai nyilvánosságba. A hallgatókat egyetemi és egyetemen kívüli pályázati lehetőségek is segítik kutatásaik megvalósításában.

Lehetőséget biztosítunk a fiatal kutatók bemutatkozására

Minden évben számos doktoranduszoknak szóló konferenciát szervezünk, ahol hallgatóink bemutathatják kutatási témájukat és legfrissebb eredményeiket, mely által lehetőségük nyílik a kapcsolatépítésre és a tudósi habitushoz kapcsolódó készségek fejlesztésére. Közel 100 doktoris és végzett hallgatónk tudta kutatási pályázatok segítségével karrierjét elindítani, közülük 16-an nemzetközi szinten megvalósuló projekteken dolgoznak.

Ízelítő korábbi konferenciáinkból:

(Volt) doktoranduszaink sikerei:

Fontos tudnivalók

PhD-képzést (A rövidítés a latin Philosophiae Doctor, a “filozófia tanítója” kifejezésből ered.) 1993-ban vezették be Magyarországon, az ELTE pedig az elsők között volt, akik lehetőséget biztosítottak az új struktúrában a posztgraduális cím megszerzésére. A képzési rendszer legutóbbi átalakítására 2016-ban került sor, a korábbi három éves programot kettő plusz kettő, azaz négy évesre kibővítve.

Hogyan lehet eljutni a fokozatszerzésig?

Az ELTE képzési terve szerint az első két évben, a képzési szakaszban a hallgatóknak az alap-, mester- vagy épp osztatlan képzésben megszokottakhoz híven órákat kell látogatniuk, összesen 120 kreditet teljesítve. Az órák kreditelosztása és a felvehető tantárgyak szintén megtalálhatók az online elérhető képzési tervben. Majd a második év végén a hallgatóknak úgynevezett komplex vizsgát kell tenniük, amely során meggyőzik a vizsgabizottságot, hogy kirajzolódott disszertációjuk koncepciója és a rendelkezésükre álló további három év elegendő lesz annak befejezésére. A vizsga része, hogy a képzésben résztvevőknek le kell adniuk egy fejezetet, pontosabban egy ívnyi (körülbelül 80.000 leütésnyi) szöveget, illetve szóban számot kell adniuk az addig megszerzett tudásukról és egy prezentációval be kell mutatniuk a leendő disszertáció felépítését. Ha ez a vizsga sikeres, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz, amelyben 4 félév alatt szintén 120 kredit megszerzése a cél, de ekkor már tudományos tevékenység: óratartás, publikációk, konferenciaelőadások elismertetéséből szerezhető meg a kellő kreditszám.

Jelentős változás továbbá a korábbiakhoz képest, hogy a jelenlegi PhD-képzésben a rendelkezésre álló négy évet csak egy évvel lehet meghosszabbítani, így maxmumum  öt év alatt kell  befejezni a disszertációt. A BTK képzéseit nappali tagozaton indítja, magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában. Ezzel kapcsolatban szintén fontos változás, hogy 2016-tól jelentősen növekedett az állami ösztöndíj mértéke, így még többek számára vált elérhetővé a jelentkezés.

Hogyan zajlik a jelentkezés?

Magához a jelentkezéshez elsőként az Országos Doktori Tanács oldalán meghirdetett témák közül kell kiválasztani azt vagy azokat, amelyek a kutatási területhez illeszkednek. A témákat maguk a témavezetők hirdetik meg, így érdemes a jelentkezés előtt velük is egyeztetni, hogy tudják-e vállalni a leendő doktorandusz segítését. Erre azért is szükség van, mert a leadandó dokumentumok egyik legfontosabb eleme a tématerv. Ebben kell leírnia a jelentkezőknek, hogyan fogja felépíteni kutatását, illetve a leendő témavezetőnek is nyilatkoznia kell, hogy elfogadta a tervezetet. A  jelentkezéshez csatolandó dokumentumok részletes listája elérhető a BTK honlapján, de egyes iskolák ezen felül is kérhetnek mellékleteket, így mindenképpen érdemes tájékozódni az egyes doktori programok által előírt különfeltételekről is.

A Bölcsészettudományi Kar doktori képzéseire 2021. május 10-én éjfélig lehet jelentkezni a https://doktorifelveteli.elte.hu/ elektronikus jelentkezési felületen.

(forrás: ELTE Online)

Doktori Felvételi Tájékoztató a BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda és a Doktornadusz Önkormányzat szervezésében (2021)