Jelentkezz doktori képzésünkre!

2024.03.18.
Jelentkezz doktori képzésünkre!
Érdekel a kutatás és a tudományos karrier? Az ELTE BTK Doktori Iskoláiban teljes tudományági lefedettséggel várunk. Jelentkezz május 6-ig 74 doktori programunk valamelyikére!

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosításának köszönhetően lényegesen több doktorandusz hallgató folytathatja doktori tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában - most érdemes tehát jelentkezni doktori képzésre a Kar doktori iskoláiba!

A Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi és Történelemtudományi Doktori Iskolák 74 doktori oktatási programja teljes tudományterületi lefedettséget és magas szakmai színvonalat biztosít a hallgatók számára. Programjaink szinte minden hagyományos és modern kutatási irányzatban vezető helyet foglalnak el, és sok esetben egyedüli képzési helyei az adott szakterület tudományos utánpótlásának.

Az ELTE BTK doktori iskolái nem csak a karon végzetteket, hanem más felsőoktatási intézményekben diplomázottakat is várnak.

Tudományos bázis a Trefort-kertben

A hallgatók kutatási témáikat egy-egy iskolateremtő oktató-kutató irányítása mellett, rendszeres konzultációkkal kísérve dolgozhatják ki. E kutatói műhelyekben megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint a szakterület legújabb kutatási eredményeivel és módszereivel.

A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése révén bekapcsolódnak a szakmai nyilvánosságba. A hallgatókat egyetemi és egyetemen kívüli pályázati lehetőségek is segítik kutatásaik megvalósításában.

Lehetőséget biztosítunk a fiatal kutatók bemutatkozására

Minden évben számos doktoranduszoknak szóló konferenciát szervezünk, ahol hallgatóink bemutathatják kutatási témájukat és legfrissebb eredményeiket, mely által lehetőségük nyílik a kapcsolatépítésre és a tudósi habitushoz kapcsolódó készségek fejlesztésére. Évente közel 100 doktoris és végzett hallgatónk tudja kutatási pályázatok segítségével karrierjét elindítani, közülük sokan nemzetközi szinten megvalósuló projekteken dolgoznak.

Korábbi doktoranduszaink sikerei:

Az ígérettől az eredményig: bemuitatkoznak az ELTE BTK fiatal kutatói
Az ELTE BTK ígéretes kutatója 2023-ban: Kökényesi Zsolt
Dragi fordítói díjat kapott Zlatko Panzov

A Bölcsészettudományi Kar doktori képzéseire 2024. május 6. éjfélig lehet jelentkezni az alábbi felületen keresztül.

További tudnivalók

PhD-képzést (A rövidítés a latin Philosophiae Doctor, a “filozófia tanítója” kifejezésből ered.) 1993-ban vezették be Magyarországon, az ELTE pedig az elsők között volt, akik lehetőséget biztosítottak az új struktúrában a posztgraduális cím megszerzésére. A képzési rendszer legutóbbi átalakítására 2016-ban került sor, a korábbi három éves programot kettő plusz kettő, azaz négy évesre kibővítve.

Hogyan lehet eljutni a fokozatszerzésig?

Az ELTE képzési terve szerint az első két évben, a képzési szakaszban a hallgatóknak az alap-, mester- vagy épp osztatlan képzésben megszokottakhoz híven órákat kell látogatniuk, összesen 120 kreditet teljesítve. Az órák kreditelosztása és a felvehető tantárgyak szintén megtalálhatók az online elérhető képzési tervben. Majd a második év végén a hallgatóknak úgynevezett komplex vizsgát kell tenniük, amely során meggyőzik a vizsgabizottságot, hogy kirajzolódott disszertációjuk koncepciója és a rendelkezésükre álló további három év elegendő lesz annak befejezésére. A vizsga része, hogy a képzésben résztvevőknek le kell adniuk egy fejezetet, pontosabban egy ívnyi (körülbelül 80.000 leütésnyi) szöveget, illetve szóban számot kell adniuk az addig megszerzett tudásukról és egy prezentációval be kell mutatniuk a leendő disszertáció felépítését. Ha ez a vizsga sikeres, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz, amelyben 4 félév alatt szintén 120 kredit megszerzése a cél, de ekkor már tudományos tevékenység: óratartás, publikációk, konferenciaelőadások elismertetéséből szerezhető meg a kellő kreditszám.

Jelentős változás továbbá a korábbiakhoz képest, hogy a jelenlegi PhD-képzésben a rendelkezésre álló négy évet csak egy évvel lehet meghosszabbítani, így maxmumum  öt év alatt kell  befejezni a disszertációt. A BTK képzéseit nappali tagozaton indítja, magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában

Míg a jelentkezéshez elégséges egy B2-es C típusú komplex nyelvvizsga, a dolgozat leadásáig a hallgatóknak be kell nyújtani egy második idegen nyelvből tett B2-es szintű szóbeli, írásbeli vagy komplex nyelvvizsgát.

Hogyan zajlik a jelentkezés?

Magához a jelentkezéshez elsőként az Országos Doktori Tanács oldalán meghirdetett témák közül kell kiválasztani azt vagy azokat, amelyek a kutatási területhez illeszkednek. A témákat maguk a témavezetők hirdetik meg, így érdemes a jelentkezés előtt velük is egyeztetni, hogy tudják-e vállalni a leendő doktorandusz segítését. Erre azért is szükség van, mert a leadandó dokumentumok egyik legfontosabb eleme a tématerv. Ebben kell leírnia a jelentkezőknek, hogyan fogja felépíteni kutatását, illetve a leendő témavezetőnek is nyilatkoznia kell, hogy elfogadta a tervezetet. A  jelentkezéshez csatolandó dokumentumok részletes listája elérhető a BTK honlapján, de egyes iskolák ezen felül is kérhetnek mellékleteket, így mindenképpen érdemes tájékozódni az egyes doktori programok által előírt különfeltételekről is.