Dr. Marie-Vic Ozouf-Marignier díszdoktori előadása

Dr. Marie-Vic Ozouf-Marignier díszdoktori előadása
11/18

2020. november 18. 16:00

ONLINE

11/18

2020. november 18. 16:00 -

ONLINE


Marie-Vic Ozouf-Marignier professzorasszonyt 2020. október 16-án avatta egyetemünk díszdoktorává az ELTE Szenátusa. A párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociale (EHESS) oktatója A terület a társadalomtudományokban című díszdoktori előadását november 18-án, 16 órai kezdettel tartja meg a Kar, az egyetem közössége, valamint az érdeklődő szakemberek jelenlétében.

Az előadás azt vizsgálja, hogy milyen lehetőségeket nyújt jelenleg a különböző gazdasági, társadalmi, politikai jelenségek elemzéséhez a területi szempontú megközelítés. Az 1990-es évektől a terület fogalma, a térbeliség központi vonatkoztatási ponttá vált a társadalomtudományokban, és a kutatásoknak ez a térbeli fordulata számos episztemológiai újdonságot hozott. A kommunikáció új technológiái, az információáramlás, illetve a mobilitás növekedése azonban mára ahhoz vezetett, hogy megkérdőjeleződött a társadalmak területi dimenziójának a pertinenciája, a terület mint központi fogalom kezd háttérbe szorulni, és a figyelem egyre inkább a hálózatok felé fordul.

A professzor előadásában amellett érvel, hogy bár a globalizáció átvágja a határokat, kiiktatja a távolságot, meggyengíti a helyhez való kötődéseket, a terület fogalma ennek ellenére továbbra is komoly heurisztikus lehetőségeket kínál számos kortárs jelenség és helyzet (politikai konfliktusok, az erőforrásokért vívott harcok, területrendezés, urbanisztika) értelmezéséhez.

Marie-Vic Ozouf-Marignier geográfus-történész, a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociale (EHESS) professzora. Kutatásainak középpontjában a területi identitás különböző formái és azok alakulása, valamint a francia- illetve az európai területfejlesztési politikák, a tér politikai felosztásának kérdései, illetve a regionalizmus problematikája állnak. Foglalkozik a terület különböző mentális reprezentációival, a térképi ábrázolás történetével is, jelentősek továbbá a földrajz tudománytörténetére irányuló kutatásai. 1996 óta meghatározó szerepet játszik az ELTE BTK és az EHESS közötti, kiemelkedően sikeres kapcsolatok szervezésében, oktatási-kutatási együttműködésében, a magyar egyetemi hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók képzésében és tehetséggondozásában.

Az esemény plakátja

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni.