Tájékoztató a tanulmányi alapú, tanév végi finanszírozási formák közötti átsorolásról

2023.12.06.
Tájékoztató a tanulmányi alapú, tanév végi finanszírozási formák közötti átsorolásról

Tisztelt Hallgató!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az átsorolással kapcsolatos tudnivalókat!

A Hallgatói Követelményrendszer 41/A. és 41/B. §-a szabályozza a tanulmányi alapú átsorolást.

Az átsorolásra vonatkozó szabályok az alábbiak:

1) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben, vagy azt követően megkezdő hallgatók esetén

A Hallgatói Követelményrendszer 41/B. § (3) b) szerint azt a hallgatót kell átsorolni, aki utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerezte meg az előírt kreditmennyiséget, vagy nem érte el a lentebb található táblázatban meghatározott átlagot.

megszerzendő kreditmennyiség:

képzési terület

minimálisan megszerzendő kredit

bölcsészettudomány

36

művészetközvetítés

36

pedagógusképzés

30

társadalomtudomány

36

 

előírt súlyozott tanulmányi átlag:

 képzési terület

súlyozott tanulmányi átlag

bölcsészettudomány

3,5

művészetközvetítés

3,5

pedagógusképzés

3

társadalomtudomány

3,5

 

 Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogszabály értelmében az előírt kreditet és az előírt átlagot együttesen teljesítenie kell ahhoz, hogy ne kerüljön átsorolásra.

 

2) Tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdett hallgatók esetén

A Hallgatói Követelményrendszer 41/B. § (3) a) pontja szerint azt a hallgatót kell átsorolni, aki az utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerzett legalább 27 kreditet.

Mentesül az átsorolás alól:

A HKR 41/B. § (6) bekezdése alapján mentesül az átsorolás alól:

a) az a hallgató, aki Erasmus, CEEPUS ösztöndíj keretében végezte az átsorolás alapjául szolgáló utolsó két féléve közül legalább az egyik félév valamely időszakát,

b) az a hallgató, akinek kivételes tanulmányi rendet engedélyeztek, valamint

c) a regisztrált, speciális szükségletű hallgató.

 

A HKR 41/B. § (7) bekezdése szerint:

„A hallgató ilyen irányú kérelme esetén a kari tanulmányi bizottság – legkésőbb a tavaszi félév vizsgaidőszaka hatodik hetében hozott – döntése alapján a hallgatót tanulmányaiban akadályozó betegség, szülés vagy egyéb a hallgatónak fel nem róható ok (különösen akkor, ha a hallgató a kreditátviteli döntés alapján az átsorolás alapjául szolgáló két félévben nem tud megfelelő számú kreditet felvenni) esetén mentesülhet az átsorolás alól. Az erre vonatkozó kérelmeket elektronikus úton a Neptunban a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani a kari tanulmányi bizottság részére. A határidők elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”

Az átsorolás alóli mentességre vonatkozó kérvény a Neptun web-es felületén az alábbi helyen Ügyintézés -> Kérvények között adható le 2024. június 1-je és 30-a között.

 

 

Üdvözlettel:

Határ Anita

hivatalvezető