Tanulmányi Hivatal munkatársainak elérhetőségei

A Tanulmányi Hivatal munkatársainak elérhetőségei

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Központi telefonszám: +36 1 411 6500
E-mail: th@btk.elte.hu

Vezetés

Határ Anita hivatalvezető
Szoba: fszt. 17.
E-mail: hatar.anita@btk.elte.hu

Hivatali egységek

Szakos tanulmányi előadók

 

Bakonyi Renáta
14. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5486
E-mail cím:  bakonyi.renata@btk.elte.hu

alapképzés (BA)

keleti nyelvek és kultúrák (koreai szakirányon)

magyar

romanisztika (francia)

romanisztika (olasz)

romanisztika (portugál)

romanisztika (spanyol)

újlatin nyelvek és kultúrák (francia)

újlatin nyelvek és kultúrák (olasz)

újlatin nyelvek és kultúrák (portugál)

újlatin nyelvek és kultúrák (román)

újlatin nyelvek és kultúrák (spanyol)

zenekultúra

mesterképzés (MA)

alkalmazott nyelvészet

elméleti nyelvészet

finnugrisztika

francia nyelv, irodalom és kultúra

irodalom- és kultúratudomány

koreanisztika

Korea-tanulmányok

magyar nyelv és irodalom

művészettörténet

olasz nyelv, irodalom és kultúra

portugál nyelv, irodalom és kultúra

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

színháztudomány

Benked László
14. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5312
E-mail cím:  benked.laszlo@btk.elte.hu

alapképzés (BA)

germanisztika (néderlandisztika)

germanisztika (német nemzetiségi)

germanisztika (német)

germanisztika (skandinavisztika)

keleti nyelvek és kultúrák (arab szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (indológia szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (iranisztika szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (japán szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (kínai szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (mongol szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (tibeti szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (török szakirányon)

mesterképzés (MA)

arabisztika

Buddhizmus tanulmányok

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

Japán-tanulmányok

Kína-tanulmányok

mongolisztika

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

sinológia

skandinavisztika

turkológia

Nagy Zsanett Titanilla
15. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5484
E-mail cím: nagy.zsanett@btk.elte.hu

alapképzés (BA)

informatikus könyvtáros

néprajz

mesterképzés (MA)

fordító és tolmács

könyvtár- és információtudomány

könyvtártudomány

néprajz

részismeret

bölcsész részismereti képzés

vendéghallgató

vendéghallgató

Fülöpné Cserhalmi Edina
15. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5004
E-mail cím: cserhalmi.edina@btk.elte.hu

alapképzés (BA)

anglisztika

mesterképzés (MA)

amerikanisztika

anglisztika

angol nyelvoktató

szakirányú továbbképzés

adatgazdász

beszédtréner, beszédtanácsadó

bírósági és hatósági tolmács

európai uniós konferenciatolmács

gazdasági és jogi szakfordító

gazdasági és jogi szakfordító és lektor

szakfordító és audiovizuális fordító

szakfordító és nyelvi mérnök

zeneimunkképesség-gondozó

Hegyi Zsófia
27. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5464
E-mail cím: hegyi.zsofia@btk.elte.hu

mesterképzés (MA)

tanárképzés

osztatlan képzés

osztatlan tanárképzés

vendéghallgató

osztatlan hittanár-nevelőtanár

Kovács Valéria
14. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5412
E-mail cím: kovacs.valeria@btk.elte.hu

alapképzés (BA)

kommunikáció- és médiatudomány

mozgókép (film- és televíziórendezés szakirányon)

szabad bölcsészet

mesterképzés (MA)

esztétika

filmtudomány

filozófia

kommunikáció- és médiatudomány

logika és tudományelmélet

logika és tudományfilozófia

Molnár Adél
14. iroda
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5489
E-mail cím: molnar.adel@btk.elte.hu

alapképzés (BA)

keleti nyelvek és kultúrák (hebraisztika szakirányon)

keleti nyelvek és kultúrák (újgörög szakirányon)

ókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia)

ókori nyelvek és kultúrák (egyiptológia)

ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia szakirányon)

régészet

szlavisztika (cseh)

szlavisztika (horvát nemzetiségi)

szlavisztika (horvát)

szlavisztika (lengyel)

szlavisztika (orosz)

szlavisztika (szerb nemzetiségi)

szlavisztika (szerb)

szlavisztika (szlovák nemzetiségi)

szlavisztika (szlovák)

szlavisztika (szlovén)

szlavisztika (ukrán)

történelem

mesterképzés (MA)

Balkán-tanulmányok

bolgár nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

egyiptológia

hebraisztika

horvát nyelv és irodalom

hungarológia

klasszika-filológia

Közép-Európa tanulmányok

kulturális örökség tanulmányok

lengyel nyelv és irodalom

levéltár

művészeti instruktor

orosz nyelv és irodalom

régészet

ruszisztika

szemiotika

szerb nyelv és irodalom

szlovák nyelv és irodalom

történelem

történeti muzeológia

ukrán nyelv és irodalom

vallástudomány

Kertész Emese
nemzetközi tanulmányi koordinátor alapképzésen és mesterképzésen
(nemzetközi hallgatók tanulmányi ügyeinek koordinációja)
programme coordinator of international students (all BA and MA programmes)
Telefon/Phone: +36 1 411 6500; Mellék/Extension: 5341
Szoba/Room: fszt. 24. / ground floor 24.
E-mail cím: kertesz.emese@btk.elte.hu

 

 

 


Felvételi iroda

Nagyné Földesdy Marianna felvételi referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5287
Szoba: fszt. 26.
E-mail: foldesdy.marianna@btk.elte.hu

Mészár Enikő felvételi referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5276
Szoba: fszt. 26.
E-mail: meszar.eniko@btk.elte.hu


Neptun iroda

Péter Olívia Tanulmányi informatikus – Neptun koordinátor Szoba: I. emelet 140. E-mail: peter.olivia@btk.elte.hu

Az ELTE BTK hallgatói részére létrehoztuk a neptun@btk.elte.hu címet, hogy a Neptunnal kapcsolatos kérdéseikre közvetlenül tudjunk válaszolni.

Kérjük, hogy ezen a címen forduljanak hozzánk, ha neptunos kérdésük, észrevételük lenne.  


Tantervi csoport

Az alábbi ügyek ügyintézése:

  • Kreditátviteli kérelemmel kapcsolatos ügyintézés (a központi felvételi eljárás során benyújtandó előzetes kreditelismeréssel kapcsolatban a Felvételi irodát keressék).
  • Oklevélmellékletek, oklevélmelléklet-másodlatok kiállítása.
  • Kiállított oklevél, oklevélmelléklet átvétele.
  • A kari honlapon található tanegységlisták és mintatantervek adminisztratív karbantartása, kezelése, mintatantervvel kapcsolatos hallgatói problémák, kérdések ügyintézése.
  • Bel- és külföldi intézményből az ELTE- BTK-ra átjelentkező hallgatók, tájékoztatása, ügyintézése.

Czigelmajer Bence tantervi referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5472
Szoba: fszt. 25.
E-mail: czigelmajer.bence@btk.elte.hu
 
Dezső Pál Tamás tantervi referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5713
Szoba: fszt. 25.
E-mail: dezso.pal@btk.elte.hu

Kissné Jánosi Nóra tantervi referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5449
Szoba: fszt. 25.
E-mail: janosi.nora@btk.elte.hu

Őszné Matkó Andrea tantervi referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5452
Szoba: fszt. 27.
E-mail: matko.andrea@btk.elte.hu


Nyilvántartási csoport

Borsos Mihály nyilvántartási referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5395
Szoba: fszt. 15.
E-mail: borsos.mihaly@btk.elte.hu

Hornyák Emese nyilvántartási referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5463
Szoba: fszt. 24.
E-mail: hornyak.emese@btk.elte.hu

Koós Máté nyilvántartási referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5795
Szoba: fszt. 16.
E-mail: koos.mate@btk.elte.hu


Záróvizsga ügyintézése

 

Központi e-mail cím: szakzaras@btk.elte.hu Kérjük ide küldejenek minden címbejelentéssel és módosítással, szakdolgozattal, záróvizsgával összefüggő kérdést!

 

Bótáné Csapó Zsófia záróvizsga referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5487
Szoba: fszt. 16.
E-mail: csapo.zsofia@btk.elte.hu

Koós Máté nyilvántartási referens
Telefonszám: +36 1 411 6500; Mellék: 5795
Szoba: fszt. 16.
E-mail: koos.mate@btk.elte.hu