Diszciplináris MA

Diszciplináris MA

Alkalmazott nyelvészet

Amerikanisztika

Anglisztika

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Angol alkalmazott nyelvészet
 • Angol elméleti nyelvészet
 • Angol irodalom 
 • Angol kultúra és társadalom
 • Posztkoloniális irodalmak és kultúrák

Angol nyelvoktató

Arabisztika

Assziriológia

Beszédtudomány

Bolgár nyelv és irodalom

Cseh nyelv és irodalom

Egyiptológia

Elméleti nyelvészet

Tanegységlisták:

Specalizációk:

 • Nyelvelmélet 
 • Számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika

Esztétika

Filmtudomány

Filozófia (nappali)

Filozófia (levelező)

Tanegységlisták:


Finnugrisztika

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Uralisztika 
 • Fennisztika 
 • Esztológia 

Fordító és tolmács

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Fordítói szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: francia)
 • Fordítói szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: holland)
 • Fordítói szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: német)
 • Fordítói szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: francia; második választott idegen nyelv: angol)
 • Fordítói szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második választott idegen nyelv: angol)
 • Fordítói szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második választott idegen nyelv: holland)
 • Tolmács szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: francia)
 • Tolmács szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: holland)
 • Tolmács szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: német)
 • Tolmács szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: francia; második választott idegen nyelv: angol)
 • Tolmács szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második választott idegen nyelv: angol)
 • Tolmács szakirány (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második választott idegen nyelv: holland)

Francia nyelv, irodalom és kultúra

Hebraisztika

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Bibliatudomány 
 • Zsidó tudományok

Horvát nyelv és irodalom

Indológia

Informatikus könyvtáros / Könyvtártudomány / Könyvtár- és információtudomány (nappali)

Az informatikus könyvtáros mesterképzési szak elnevezése 2017-től könyvtártudomány mesterképzési szakra módosult.

A könyvtártudomány mesterképzési szak elnevezése 2022-től könyvtár- és információtudomány mesterképzési szakra módosult.

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Kutatás-fejlesztési információmenedzser 
 • Üzleti információmenedzser 

Informatikus könyvtáros / Könyvtártudomány / Könyvtár- és információtudomány (levelező)

Az informatikus könyvtáros mesterképzési szak elnevezése 2017-től könyvtártudomány mesterképzési szakra módosult.

A könyvtártudomány mesterképzési szak elnevezése 2022-től könyvtár- és információtudomány mesterképzési szakra módosult.

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser
 • Üzleti információmenedzser

Iranisztika

Irodalom- és kultúratudomány

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Irodalom- és kultúratudomány
 • Középkori és kora újkori irodalom 
 • Klasszikus magyar irodalom 
 • Modern magyar irodalom 
 • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány

Japanológia / Japán-tanulmányok

A japanológia mesterképzési szak elnevezése 2022-től Japán-tanulmányok mesterképzési szakra módosult.

Tanegységlisták:


Klasszika-filológia

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Latin 
 • Ógörög 
 • Antik örökség

Kommunikáció- és médiatudomány

Koreanisztika / Korea-tanulmányok

A koreanisztika mesterképzési szak elnevezése 2022-től Korea-tanulmányok mesterképzési szakra módosult.

Tanegységlisták:


Lengyel nyelv és irodalom

Levéltár

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Közép- és kora újkor
 • Új- és jelenkor
 • Információ- és records management

 


Magyar nyelv és irodalom

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Alkalmazott nyelvészet
 • Beszédtudomány
 • Finnugor
 • Funkcionális kognitív nyelvészet 
 • Irodalomtudomány 
 • Klasszikus magyar irodalom 
 • Középkori és kora újkori irodalom 
 • Leíró nyelvészet 
 • Modern magyar irodalom 
 • Nyelv-társadalom-kultúra
 • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány 
 • Történeti nyelvészet

 


Mongolisztika / Mongólia-tanulmányok

A mongolisztika mesterképzési szak elnevezése 2022-től Mongólia-tanulmányok mesterképzési szakra módosult.

Tanegységlisták:


Művészettörténet

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Középkori művészet
 • Újkori művészet
 • Legújabbkori művészet
 • Muzeológia - műemlékvédelem

 


Néderlandisztika

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

Német nyelv, irodalom és kultúra

Néprajz

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Folklorisztika 
 • Európai etnológia 

Olasz nyelv, irodalom és kultúra

Orosz nyelv és irodalom

Portugál nyelv, irodalom és kultúra

Régészet

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Ősrégészet 
 • Antik (görög-római) régészet 
 • Római provinciák régészete 
 • Népvándorlás kori régészet 
 • Középkori régészet 
 • Az ókori Elő-Ázsia régészete 
 • Archaeometria 

Román nyelv, irodalom és kultúra

Sinológia / Kína-tanulmányok

A sinológia mesterképzési szak elnevezése 2022-től Kína-tanulmányok mesterképzési szakra módosult.

Tanegységlisták:


Skandinavisztika

Spanyol nyelv, irodalom és kultúra

Szerb nyelv és irodalom

Szlovák nyelv és irodalom

Szlovén nyelv és irodalom

Történelem

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Ókor 
 • Középkor 
 • Kora újkor történet
 • Modernkori magyar történelem 
 • Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században
 • Magyarország és az európai modernitás - újkori gazdaság- és társadalomtörténet
 • Művelődéstörténet 
 • Orosz és kelet-európai történelem 
 • Kulturális örökség története és gyakorlata 
 • Az európai integráció története és jelene 
 • A Visegrádi Együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete 
 • 20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története

Történeti muzeológia

Turkológia

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Oszmán történelem
 • Török filológia

 


Ukrán nyelv és irodalom

Vallástudomány

Tanegységlisták:

Specializációk:

 • Valláselmélet 
 • Vallástörténet 
 • Vallás a modern világban