Az alapszakok (BA) záróvizsga-követelményei

Tájékoztató a záróvizsgázó hallgatóknak

Alaki követelmények 

Záróvizsga-követelmények szakonként 

1. Anglisztika alapszak 

Követelmények

 • angol szakirány
 • amerikanisztika szakirány

2. Ének-zene alapszak / Zenekultúra alapszak

Követelmények
Követelmények 2009-től felvett hallgatók számára

 • karvezetés szakirány
 • egyházzene szakirány

Zenekultúra alapszak követelményei
Követelmények 2019-től felvett hallgatók számára

3. Germanisztika alapszak 

Követelmények

 • német szakirány
 • német nemzetiségi szakirány
 • néderlandisztika szakirány
 • skandinavisztika szakirány

4. Informatikus könyvtáros

Követelmények

Követelemények 2019-től felvettek hallgatók számára

 • könyvtörténeti szakirány
 • információ- és tudásmenedzsment szakirány
 • EU-információ szakirány

5. Keleti nyelvek és kultúrák alapszak

az Ókortudományi Intézet gondozásában

Követelmények

az Orientalisztikai Intézet gondozásában

Követelmények

a Távol-keleti Intézet gondozásában

Követelmények
Témavezetői nyilatkozat

 • japán szakirány
 • kínai szakirány
 • koreai szakirány
 • mongol szakirány

6. Kommunikációs és médiatudomány alapszak 

Követelmények

 • médiatudomány szakirány
 • újságírás szakirány

7. Magyar alapszak 

Témavezetői nyilatkozat
Követelmények
Követelmények 2016-tól felvett hallgatók számára
Követelmények 2018-tól felvett hallgatók számára
BA záróvizsgatételek 2019/20. tanév tavaszi félév

 • észt szakirány
 • finn szakirány
 • finnugor szakirány
 • folklorisztika szakirány
 • irodalomtudomány szakirány
 • magyar szakirány
 • művelődéstudomány szakirány
 • nyelvmentor szakirány
 • ügyvitel szakirány

8. Mozgókép alapszak

Követelmények

9. Néprajz alapszak 

Követelmények
Követelmények a 2021-től felvetteknek
Követelmények 2021-től

10. Ókori nyelvek és kultúrák 

Követelmények
Témavezetői nyiltakozat

 • assziriológia szakirány
 • egyiptológia szakirány
 • klasszika filológia szakirány

11. Régészet

Követelmények

12. Romanisztika / Újlatin nyelvek és kultúrák

Követelmények
Követelmények 2017-től felvett hallgatók számára
Követelmények 2019-től felvett hallgatók számára
Témavezetői nyilatkozat

 • francia szakirány
 • olasz szakirány
 • portugál szakirány
 • román szakirány
 • spanyol szakirány

13. Szabad bölcsészet alapszak 

az Elméleti Nyelvészet Központ gondozásában

Követelmények

 •  elméleti nyelvészet szakirány

a Filozófia Intézet gondozásában

Követelmények

 • filozófia szakirány

a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet gondozásában

Követelmények
Követelmények (Filmelmélet és Filmtörténet specializáció 2016 után felvételt nyert hallgatók számára)

Témavezetői nyilatkozat (filmelmélet, filmtörténet)
Szerzőségi és témavezetői nyilatkozat (Filmelmélet és Filmtörténet specializáció 2016 után felvételt nyert hallgatók számára)
Témavezetői nyilatkozat (kommunikáció és médiatudomány)

 • esztétika szakirány
 • filmelmélet és filmtörténet szakirány
 • kommunikáció- és médiatudomány szakirány

a Művészettörténeti Intézet gondozásában

Követelmények
Témavezetői nyilatkozat

 • művészettörténet szakirány

14. Szlavisztika alapszak 

Követelmények

 • bolgár szakirány
 • cseh szakirány
 • horvát szakirány
 • lengyel szakirány
 • orosz szakirány
 • szerb szakirány
 • szlovák szakirány
 • szlovén szakirány
 • ukrán szakirány

15. Történelem alapszak 

Témavezetői nyilatkozat