Záróvizsga-követelmények

A mesterszakok (MA) záróvizsga-követelményei

Tájékoztató a záróvizsgázó hallgatóknak

Alaki követelmények MA képzés:

Alaki követelmények szakirányú továbbképzés:

Záróvizsga követelmények szakonként

Alkalmazott nyelvészet

A) Alkalmazott szociolingvisztika szakirány
B) Interkulturális nyelvészet szakirány

Amerikanisztika

Anglisztika

Angol nyelvoktató

Arabisztika

Asszíriológia

Balkán-tanulmányok

Beszédtudomány

Bolgár nyelv és irodalom

Buddhizmus-tanulmányok

Cseh nyelv és irodalom

Egyiptológia

Elméleti nyelvészet

Esztétika

Filmtudomány

Filozófia

Finnugrisztika

A) Esztológia specializáció
B) Fennisztika specializáció
C) Uralisztika specializáció

Fordító és tolmács

Francia nyelv, irodalom és kultúra

Hebraisztika

Horvát nyelv és irodalom

Hungarológia

A) Történelem szakirány
B) Irodalom szakirány
C) Nyelvészet szakirány
D) Magyar mint idegen nyelv szakirány
E) Szakirány nélkül

Indológia

A) Szanszkrit szakirány
B) Hindi szakirány
C) Szakirány nélkül

Informatikus könyvtáros / Könyvtártudomány / Könyvtár- és információtudomány

Iranisztika

Irodalom- és kultúratudomány

A) Irodalom- és kultúratudomány specializáció
B) Középkori és kora újkori irodalom specializáció
C) Klasszikus magyar irodalom specializáció
D) Modern magyar irodalom specializáció
E) Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció

Iszlám tanulmányok

Japanológia / Japán-tanulmányok

Klasszika-filológia

A) Ógörög filológia szakirány
B) Latin filológia szakirány
C) Antik örökség szakirány
D) Klasszika-filológia szakirány

Kommunikáció- és médiatudomány

Koreanisztika / Korea-tanulmányok

Közép-Európa tanulmányok

Kulturális örökség tanulmányok

Lengyel nyelv és irodalom

Levéltár

Logika és tudományelmélet / Logika és tudományfilozófia

Magyar nyelv és irodalom

Mongolisztika

Művészettörténet

A) Középkori művészet szakirány
B) Újkori művészet szakirány
C) Legújabb kori művészet szakirány
D) Muzeológia-műemlékvédelem szakirány

Néderlandisztika

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

Német nyelv, irodalom és kultúra

Néprajz

A) Európai etnológia szakirány
B) Folklorisztika szakirány

Olasz nyelv, irodalom és kultúra

Orosz nyelv és irodalom

Portugál nyelv, irodalom és kultúra

Régészet

Reneszánsz tanulmányok

A) Angol irodalom szakirány
B) Filozófiatörténet szakirány
C) Magyar irodalom szakirány
D) Művészettörténet szakirány
E) Történelem szakirány
F) Francia irodalom szakirány
G) Német irodalom szakirány
H) Németalföldi irodalom szakirány
I) Olasz irodalom szakirány
J) Portugál irodalom szakirány
K) Spanyol irodalom szakirány

Román nyelv, irodalom és kultúra

Ruszisztika

Sinológia / Kína-tanulmányok

Skandinavisztika

Spanyol nyelv, irodalom és kultúra

Szemiotika

Szerb nyelv és irodalom

Szlovák nyelv és irodalom

Színháztudomány

Szlovén nyelv és irodalom

Történelem

A) Ókor
B) Középkor
C) Koraújkor történet
D) Modernkori magyar történelem
E) Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció
F) Magyarország és az európai modernitás - Újkori gazdaság és irodalomtörténet
G) Művelődéstörténet
H) Orosz és kelet-európai történelem
I) Kulturális örökség története és gyakorlata
J) Európai tér- és várostörténet
K) Az európai integráció története és jelene
L) A visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete

Történeti muzeológia

Turkológia

Ukrán 

Osztott rendszerű tanári mesterképzés

Alaki követelmények