Szláv és Balti Filológiai Intézet

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Telefon: 411 6500 / 5144
Fax: 485 5211
Honlap: https://szlav.elte.hu/


Vezetés

Kiss Szemán Róbert intézetigazgató, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5253
Szoba: 102
E-mail: kiss.szeman.robert@btk.elte.hu
Dr Kroó Katalin intézetigazgató-helyettes, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5238
Szoba: fszt. 5.
E-mail: kroo.katalin@btk.elte.hu

Munkatársak

Tóthpál Sarolta Krisztina intézeti előadó
Telefon/Mellék: 5144
Szoba: D/101.
E-mail: tothpal.sarolta@btk.elte.hu
Püski-Liker bence intézeti adminisztrátor
Telefon/Mellék: 5144
Szoba: D/101
E-mail: puskiliker.bence@btk.elte.hu

Oktatók

Rágyanszki György adatkezelő (MTMT), egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5252
Szoba: 14
E-mail: ragyanszki.gyorgy@btk.elte.hu
Borál Szvetlána egyetemi tanársegéd
Szoba: 104
E-mail: boralsz@student.elte.hu
Császári Éva egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5215
Szoba: 105
E-mail: csaszarieva@caesar.elte.hu, csaszari.eva@btk.elte.hu
Dudás Előd egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5178
Szoba: 103
E-mail: dudas.elod@btk.elte.hu
Dudás Mária egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5076
Szoba: fszt. 15
E-mail: dudas.maria@btk.elte.hu
Gyöngyösi Mária dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5241
Szoba: 9
E-mail: gyongyosi.maria@btk.elte.hu
Hamsovszki Júlia egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 411 6700 / 5057
Szoba: 112
E-mail: hamsovszki.julia@btk.elte.hu
Hegedűs Iván egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5383
Szoba: 11
E-mail: hegedus.ivan@btk.elte.hu
István Anna egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5253
Szoba: 106
E-mail: istvan.anna@btk.elte.hu
Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5065
Szoba: 107, 108
E-mail: jannyitrai@caesar.elte.hu
Janurik Szabolcs egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5383
Szoba: 11
E-mail: janurik.szabolcs@btk.elte.hu
Jászay László Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 5239
Szoba: D/2.
E-mail: jaszay.laszlo@btk.elte.hu
Juracsek Kata egyetemi tanársegéd
Szoba: Fsz 9.
E-mail: juracsek.kata@btk.elte.hu
Kovács Oxána Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5105
Szoba: 12
E-mail: kovacso@caesar.elte.hu
Laczházi Aranka Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5389
Szoba: D/10
E-mail: laczhazi.aranka@btk.elte.hu
Lukácsné Bajzek Mária habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5252
Szoba: fszt. 14.
E-mail: bajzek.maria@btk.elte.hu
Mann Jolán egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5178
Szoba: 103
E-mail: mann.jolan@btk.elte.hu
Menyhárt Krisztina habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5706
Szoba: 15
E-mail: menyhart.krisztina@btk.elte.hu
Palágyi Angela egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5106
Szoba: 10
E-mail: palagyi.angela@btk.elte.hu
Pálosi Ildikó Veronika egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5389
Szoba: 13
E-mail: palosi.ildiko@btk.elte.hu
Prof. Dr. hab. Pátrovics Péter egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5057
Szoba: 111
E-mail: patrovics.peter@btk.elte.hu
Pavicic Mladen lektor
Telefon/Mellék: 5252
Szoba: 14
E-mail: pavicic.mladen@btk.elte.hu
Dr. Tölgyesi Tamás egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5056
Szoba: 107
E-mail: tolgyesi.tamas@btk.elte.hu
Urkom Aleksander habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5404
Szoba: 104
E-mail: urkom.aleksander@btk.elte.hu
Várnai Dorota dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5057
Szoba: 109
E-mail: varnai.dorota@digikabel.hu varnai-dorota@btk.elte.hu
Zoltán András Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 5383
Szoba: 11
E-mail: zoltan.andras@staff.elte.hu
Zoltán Dominika Gyöngyvér egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5106
Szoba: 6
E-mail: zoltan.dominika@btk.elte.hu

Tanszékek