Dr. Györffy Miklós

Dr. Györffy Miklós

professor emeritus

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
oktató

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
oktató


E-mail: gyorffy.miklos@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5111
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Szoba: IV. em. 423.