Alkalmazott nyelvészet MA

Alkalmazott nyelvészet MA

 
Az Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet gondozza. A hallgatók nyelvészeti szaktudásuk elmélyítése mellett a nyelvi, illetve nyelvhasználati jelenségek különböző, gyakorlati jellegű vonatkozásaival kapcsolatos, speciális szakismereteket és kompetenciákat sajátíthatnak el.

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet elérhetőségei
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Facebook oldala
A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook oldala

Szakismertető

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó kérdéseit, valamint a személyes, intézményi, társadalmi és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait.

Tantárgyízelítő:

 • Tudományos és kulturális menedzsment
 • Multimedialitás, digitális kommunikáció
 • Nyelvi tervezés, nyelvpolitika
 • Élőnyelvi terepgyakorlat

A felvehető tárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

A szakot elvégzett hallgatók között többen nyelvészként helyezkedtek el (pl. a Nyelvtudományi Kutatóközpontban), mások kiadói szerkesztőként, nyelvész szakértőként dolgoznak.

Érdekességek a szakról

A szakon TDK-műhely is működik. A hallgatók önállóan is szerveznek hallgatói tudományos konferenciákat, melyek anyagát kötetekben publikálják. A szakhoz kötődő legutóbbi kiadvány: Ladányi Mária—Hrenek Éva szerk.: Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék).


Felvételi információk

Alkalmazott nyelvészet mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • magyar BA
 • anglisztika BA
 • germanisztika BA
 • amerikanisztika 
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA
 • romológia BA
 • szlavisztika BA
 • kommunikáció és médiatudomány BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 10 kredited* a lingvisztikai részdiszciplínák (nyelvtudomány) területéről alapképzési tanulmányok alapján, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • gyógypedagógia BA
 • informatikus könyvtáros BA
 • keleti nyelvek és kultúrák BA
 • néprajz BA
 • ókori nyelvek és kultúrák BA
 • óvodapedagógus BA
 • pedagógia BA
 • politikatudományok BA
 • pszichológia BA
 • szabad bölcsészet BA
 • szociálpedagógia BA
 • szociológia BA
 • tanító BA

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. Előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • általános alkalmazott nyelvészeti szakmai ismeretek 28-36 kredit:
  • nyelv és gondolkodás: pszicholingvisztika, első- és második nyelvelsajátítás, neurolingvisztika, alkalmazott pszicholingvisztika, kétnyelvűség;
  • nyelv és társadalom: szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvűség, alkalmazott szociolingvisztika, kommunikációelmélet (interperszonális, társadalmi, intézményi); internet- és médiakommunikáció;
  • a nyelvi kód: számítógépes nyelvészet, korpuszlingvisztika, az írott nyelv, netnyelvészet; 
 • választás szerinti szakmai modul 38-46 kredit: 
  • nyelv és gondolkodás: neurolingvisztika, két- és többnyelvűség, jelnyelv, a nyelvi teljesítmény mérése, értékelése, nyelvi ontogenezis;
  • nyelv és társadalom: etnolingvisztika, nyelvészeti antropológia, ökolingvisztika, verbális agresszió, nyelvi kontaktusok, nyelvtervezés, hungarológiai ismeretek, szaknyelvek;
  • a nyelvi kód: terminológia, nyelvtechnológia
 A szakképzettséghez szükséges követelmények mindhárom témakör ismeretköreiből teljesíthetők. A hallgatók a szakirányokban a törzsképzésen túl speciális szakisme­reteket és kompetenciákat sajátíthatnak el.

Specializációk:

 • alkalmazott szociolingvisztika

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szak elvégzése elősegíti a hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedését, illetve felkészíti őket a PhD-tanulmányokra, a szakterületi tudományos karrierre. Eddigi hallgatóink az oktatáson és a kutatáson kívül az államigazgatásban, szerkesztőségek­ben, nyelvi szakértőként különböző szolgáltató, gazdasági, művészeti intézményeknél, szervezeteknél helyezkedhettek el.

Kutatási lehetőségek

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben folyó kutatásokhoz több pályázat és egy ELTE–MTA közös kutatócsoport kötődik. Emellett önálló kuta­tócsoportok is működnek, Nyelvészeti tudományos diákkörök, tutori és gyakornoki rendszer, valamint más fórumok (pl. a sokéves hagyománnyal büszkél­kedő többnapos nyelvjárásgyűjtő utak) biztosítják az oktatók és a diákság szakmai tevékenységeinek, együttműködésének színterét. Az Intézet rendszere­sen szervez konferenciákat, több kiadványsorozata is megjelenik (pl. Névtani Értesítő, Budapesti Finnugor Füzetek, Uralisztikai Tanulmányok).