Koronavírus tájékoztató a doktori képzéssel kapcsolatban (frissítve: 2021. szeptember 3.)

Koronavírus tájékoztató a doktori képzéssel kapcsolatban (frissítve: 2021. szeptember 3.)

0. Aktuális információk elérhetősége

A mindenkor érvényes tájékoztatás legfrissebb verziója elérhető itt: https://www.elte.hu/koronavirus 

A doktori szabályzat (EDSz2013 és EDSz2016) rendelkezései érvényesek.

1. Oktatás, kutatás, személyes jelenlét az Egyetemen

Az Egyetem valamennyi polgárától elvárja, hogy oltassa be magát a koronavírus elleni védőoltással. A beoltottság hiánya nem mentesíti az egyetemi polgárokat kötelezettségeik teljesítése alól, erre hivatkozással nem biztosítható számukra távollét, nem igazolható hiányzás vagy más kötelezettségeik alóli felmentés.

Az Egyetem a tanévet jelenléti oktatással kezdi, a kurzusok oktatásszervezési módjának meghatározása a BTK dékánjának utasítása szerint történik.

A negyedik hullám felfelé ívelő szakaszára tekintettel, a kockázatok csökkentése érdekében közösségi helyiségekben (tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező. Ez alól felmentést csak az előadást / szemináriumot / gyakorlati órát tartó oktató képez kivételt. Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit, kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. 

 2. Ügyfélfogadás a Doktori és Tudományszervezési Irodában

A hallgatók és oktatók számára a személyes ügyfélfogadás újra lehetséges, ám javasoljuk az elektronikus ügyintézés lehetőség szerinti fenntartását. 

Elérhetőségek: https://btk.elte.hu/content/doktori-es-tudomanyszervezesi-iroda.t.3223?m=190

Az egyes ügytípusok intézéséhez szükséges dokumentumokat és azok mellékleteit (ld. https://btk.elte.hu/phd/dokumentumok) kizárólag emailen kérjük megküldeni, illetve (pl. hallgatói jogviszony megszüntetése esetén) NEPTUN kérvény formájában benyújtani. 
 
3. Doktori eljárásra jelentkezés (régi, 3 éves képzésben abszolvált hallgatók számára)

A doktori eljárásra jelentkezéshez szükséges dokumentumokat javasoljuk emailen kérjük elküldeni. További információk: https://btk.elte.hu/content/fokozatszerzesi-eljaras.t.3131?m=126 

4. Doktori szigorlat (régi, 3 éves képzésben abszolvált doktorjelöltek részére)

A doktori szigorlatokat személyes jelenléttel kell megtartani.

5. Doktori eljárásra jelentkezés (új, 4 éves képzésben abszolvált hallgatók számára)

Az új (4 éves) képzésben abszolvált hallgatók a jelentkezési lap kitöltésével, illetve a KDSz. 33.§ (3) bekezdésében felsorolt mellékletek megküldésével jelentkezhetnek doktori eljárásra.

Az eljárásrend és a jelentkezési lap elérhető itt.

Javasoljuk a dokumentumok elektronikus úton történő megküldését.

6.  Munkahelyi vita (házi védés)

A munkahelyi vitát (házi védést) főszabályként személyes jelenléttel kell megtartani. Szükség esetén igénybevehetők online eszközök és digitális platformok a munkahelyi vita (házi védés) lebonyolításához.

A munkahelyi viták megszervezése tekintetében egyébiránt a doktori iskolai szabályzatok, illetve az egyes programok berkein belül érvényes irányelvek az irányadók.

A lezajlott munkahelyi viták jegyzőkönyvét továbbra is kérjük megküldeni a doktori irodának (a voros.peter@btk.elte.hu elektronikus levélcímre).

7. A disszertáció benyújtása

A doktori disszertációk leadása tekintetében továbbra is irányadó: https://btk.elte.hu/phd/disszertacio

Az elkészült disszertációkat és az egyéb mellékleteket a vonatkozó leadási határidő figyelembe vételével elektronikusan kérjük leadni a varkonyi.alma@btk.elte.hu elektronikus levélcímre.

A csak elektronikus formában benyújtott disszertációkból egy nyomtatott (kötött) példányt el kell juttatni a Doktori és Tudományszervezési Irodába postán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A), vagy a Múzeum krt. 4/A épület portáján leadva.

8. Doktori védések

A doktori védéseket személyes jelenléttel, a járványügyi előírások betartásával kell megtartani. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a doktori védéseken csak a koronavírus ellen védett személy vehet részt.

A védések után szokásos állófogadást javasoljuk mellőzni.