Doktori és Tudományszervezési Iroda

Doktori és Tudományszervezési Iroda

A Doktori és Tudományszervezési Iroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő, szerda

9-12

13-16

Péntek

9-12

Az ügyfélfogadás ideje alatt orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező!

 

Irodavezető:

Dr. Stipich Béla
E-mail: stipich.bela@btk.elte.hu
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 120.
Tel: (36) 1 485 5200 / 5176
 

Külföldön szerzett tudományos fokozatok honosítási eljárásával kapcsolatos ügyintézés

A kari nemzetköziesítési program szervezése és teljes körű adminisztrációja

Tudományos Bizottság és Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottság titkári feladatainak ellátása

A Bölcsészettudományi Doktori Tanács (BDT) döntését igénylő dokumentációk előkészítése:

 • A doktori szigorlati és védési bizottságokra, a szigorlati, védési bizottság változtatására irányuló, a BDT illetékességi körébe tartozó kérelmek fogadása és a BDT-nek történő felterjesztése.
 • A BDT határozatairól történő kiértesítés.
 • Co-tutelle szerződések fogadása.
 • A doktori képzéssel és eljárással kapcsolatos igazolások kiadása.
 • Külföldön szerzett doktori oklevelek honosítása
 • A doktori adatbázissal kapcsolatos feladatok:
  • adatfelvitel,
  • kapcsolattartás a doktori iskolákkal, oktatási programokkal,
  • az akkreditációhoz kapcsolódó ODT-feladatok ellátása.

 

Doktori és Tudományszervezési Iroda munkatársai:

Horváth Zsolt
ügyvivő szakértő
E-mail: horvath.zsolt@btk.elte.hu
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 116.
Tel.: (36) 1 4855200/5455

A Történelemtudományi és Irodalomtudományi Doktori Iskola titkára:

 • kapcsolattartás a doktori iskola vezetője, a doktori programok vezetője, témavezetők, oktatók, hallgatók között
 • adat- és információszolgáltatási feladatok koordinálása és elvégzése
 • doktori iskola iratanyagának nyilvántartása
 • doktori iskolai tanácsok előkészítése és dokumentálása, döntések végrehajtása
 • közreműködés a felvételi eljárásban
 • doktori iskola kurzuskínálatának összegyűjtése és meghirdetése, érdemjegyek rögzítése, vizsgahirdetés a NEPTUN rendszerben
 • doktorandusz hallgatók tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, nyilvántartása
 • doktori programok képzési tervének (tanegységlisták, tantárgyleírások, stb.) kezelése, naprakészen tartása
 • doktori szigorlati, védési és komplex vizsga bizottságokra érkező javaslatok ellenőrzése és előterjesztése, bizottságok nyilvántartása
 • közreműködés a doktori szigorlatok, védések és komplex vizsgák megszervezésében és lebonyolításában
 • doktori iskola honlapjának gondozása
 • doktori iskola adatainak gondozása az Országos Doktori Tanács adatbázisában
 • közreműködés az EDIT rendszer kezelésében
 • közreműködés a doktori iskola rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.

Marlyin Mónika
ügyvivő szakértő
E-mail: marlyin.monika@btk.elte.hu
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 116.
Tel: (36) 1 4855200/5457

A Filozófiatudományi és Nyelvtudományi Doktori Iskola titkára:

 • kapcsolattartás a doktori iskola vezetője, a doktori programok vezetője, témavezetők, oktatók, hallgatók között
 • adat- és információszolgáltatási feladatok koordinálása és elvégzése
 • doktori iskola iratanyagának nyilvántartása
 • doktori iskolai tanácsok előkészítése és dokumentálása, döntések végrehajtása
 • közreműködés a felvételi eljárásban
 • doktori iskola kurzuskínálatának összegyűjtése és meghirdetése, érdemjegyek rögzítése, vizsgahirdetés a NEPTUN rendszerben
 • doktorandusz hallgatók tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, nyilvántartása
 • doktori programok képzési tervének (tanegységlisták, tantárgyleírások, stb.) kezelése, naprakészen tartása
 • doktori szigorlati, védési és komplex vizsga bizottságokra érkező javaslatok ellenőrzése és előterjesztése, bizottságok nyilvántartása
 • közreműködés a doktori szigorlatok, védések és komplex vizsgák megszervezésében és lebonyolításában
 • doktori iskola honlapjának gondozása
 • doktori iskola adatainak gondozása az Országos Doktori Tanács adatbázisában
 • közreműködés az EDIT rendszer kezelésében
 • közreműködés a doktori iskola rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.

 

Pócsföldiné Várkonyi Alma
tudományszervezési referens
E-mail: varkonyi.alma@btk.elte.hu 
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 115.
Telefon: (36) 1 485 5200/5068

A Nyelvtudományi, Történelemtudományi, Filozófiatudományi, és az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében zajló doktori eljárások védési szakaszának intézése:

 • általános felvilágosítás,
 • DOI azonosítók kiadása, EDIT rendszerrel kapcsolatos feladatok
 • disszertációk átvétele,
 • disszertációk továbbítása a bírálók és a védési bizottság tagjaihoz,
 • az opponensi vélemények regisztrálása és eljuttatása a jelöltekhez,
 • jelöltek válaszainak érkeztetése
 • közreműködés a doktori védések szervezésében.

 

Kincsi Katalin
előadó
E-mail: kincsi.katalin@btk.elte.hu
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 117.
Telefon: (36) 1 485 5200 / 5183

A doktori képzés I-III., illetve I-IV. évfolyamának tanulmányi nyilvántartása: 

 • kreditátviteli, halasztási és egyéb kérvények gyűjtése, előkészítése bizottsági döntésekre,
 • abszolutórium ellenőrzés és kiállítás,
 • a doktori felvételi eljárással kapcsolatos teljes körű adminisztráció (általános tájékoztatás, jelentkezések fogadása, a jelentkezők értesítése),
 • a tantervi, tanrendi és kreditügyek intézése.

 

Izsákné Formanek Zsuzsanna
ügyvivő szakértő
E-mail: formanek.zsuzsanna@btk.elte.hu
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 121.
Tel.: (36) 1 485 5200 / 5176

A PhD-hallgatók és doktorjelöltek pénzügyeinek kezelése:

 • kiírás elkészítése (befizetési kötelezettség)
 • befizetések folyamatos ellenőrzése
 • késedelmi díjak kiírása és térítésnek ellenőrzése
 • költségtérítés csökkentésére vonatkozó kérelmek kezelése

A megbízási szerződések elkészítése és teljes körű ügyintézése:

 • a doktori fokozatszerzési eljárás és habilitációs eljárásokon résztvevő külső opponensek és tagok részére szerződések és mellékleteinek, illetve a tájékoztatónak előkészítése és kiküldése.
 •  aláírt és kitöltött szerződések fogadása, adminisztrálása és továbbküldése a Gazdasági Hivatal részére.

 

Vörös Péter
ügyvivő szakértő
E-mail: voros.peter@btk.elte.hu
Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 114.

Tel.: (36) 1 485 5200 / 5718

A habilitációs eljárás teljes körű kari adminisztrációja és szervezése

Kari Habilitációs Bizottság titkári feladatainak ellátása

Doktori eljáráshoz kapcsolódó feladatok magyar és külföldi állampolgárok esetében:

 • általános tájékoztatás, jelentkezési anyagok átvétele és formai és szakmai ellenőrzése,
 • doktorjelölti felületek létrehozása és kezelése a Neptun-ban,
 • szigorlati és komplex vizsga időpontok regisztrálása és nyilvántartása,
 • szigorlati és komplex vizsga jegyzőkönyvek elkészítése és eljuttatása a szigorlatoztató / komplex vizsga bizottság elnökének, eredmények rögzítése a Neptun-ban.
 • tanszéki nyelvvizsgákkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
 • a doktori védések kari honlapon történő feltüntetése, tézisek és disszertációk feltöltése az adatbázisba.