A doktori értekezés leadása

A doktori értekezés leadása

3 éves képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében

Az elkészült (és a kutatóhelyi vitán / házi védésen megvitatott) doktori értekezést legkésőbb a doktori eljárás megindításától számított KÉT ÉVEN BELÜL kell leadni. A határidő meghosszabbítására semmilyen módon nincs lehetőség.

4 éves képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében

A komplex vizsgát követő három tanéven belül be kell nyújtani az elkészült (és házi védésen is átesett) végleges disszertációt. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.)

Azon hallgatók számára, akik a komplex vizsgájukat 2018. február 1. és 2021. augusztus 31. között teljesítették, doktori értekezésüket a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell benyújtaniuk. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.)

Különös méltánylást érdemlő esetekben a disszertáció leadási határideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kérvényt a leadási határidő lejárta előtt kell a Bölcsészettudományi Doktori Tanács elé terjeszteni, a méltánylást alátámasztó dokumentum(ok) csatolásával, valamint a témavezető támogató nyilatkozatával.

Formai követelmények

A védési bizottságot a Bölcsészettudományi Doktori Tanácsnak kell jóváhagynia, ennek hiányában a doktori értekezés nem adható le. A védési bizottság tagjait az érintett doktori program vezetője kéri fel.

A leadás további (formai) feltételeiről ld. a letölthető dokumentumokat:

Adatlap a disszertáció leadásához
Doktori értekezés leadásának formai követelményei
Doktori védés szervezésének eljárásrendje