Koronavírus tájékoztató a doktori képzéssel kapcsolatban (frissítve: 2021. március 10.)

Koronavírus tájékoztató a doktori képzéssel kapcsolatban (frissítve: 2021. március 10.)

0. Aktuális információk elérhetősége

A mindenkor érvényes tájékoztatás legfrissebb verziója elérhető itt: https://www.elte.hu/koronavirus 

A doktori szabályzat (EDSz2013 és EDSz2016) sajátos rendelkezései elérhetők itt
 
1. Oktatás, kutatás, személyes jelenlét az Egyetemen

Az Egyetem által szervezett kurzus, oktatáshoz kapcsolódó más esemény nem valósítható meg a hallgatók személyes jelenlétével, függetlenül annak helyszínétől. A hallgatók kötelesek a távolléti oktatásban, valamint a hallgatókkal kapcsolatos egyéb távolléti cselekményekben (pl. vizsga, beszámoló, konzultáció) az általános szabályok szerint részt venni.

A hallgatók az egyetemi épületeket olyan okból és időtartamban látogathatják, amely tanulási és kutatási feladataik ellátásához, itt-tartózkodásukhoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges.

A hallgató, aki az Egyetemmel valamilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (pl. hallgatói munkaszerződés, megbízás) áll, az ebből a jogviszonyból származó feladatait továbbra is ellátja.

A hallgató megkezdett kutatási tevékenységét folytathatja.
 
2. Ügyfélfogadás a Doktori és Tudományszervezési Irodában

A hallgatók számára a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel, az elektronikus ügyintézés folytatódik. Az iroda munkatársai elektronikus levélben, telefonon, illetve (igény esetén) videobeszélgetés formájában (MS Teams-ben) állnak a hallgatók rendelkezésére. 

Elérhetőségek: https://btk.elte.hu/content/doktori-es-tudomanyszervezesi-iroda.t.3223?m=190

Az egyes ügytípusok intézéséhez szükséges dokumentumokat és azok mellékleteit (ld. https://btk.elte.hu/phd/dokumentumok) kizárólag emailen kérjük megküldeni, illetve (pl. hallgatói jogviszony megszüntetése esetén) NEPTUN kérvény formájában benyújtani. 

3. Felvételi vizsgák

A felvételi vizsgákat a jelentkezők fizikai jelenlétében lebonyolítani nem lehet, azokat online eszközök igénybevételével kell megtartani.
 
4. Komplex vizsga

A komplex vizsgára való jelentkezést 2021. április 9-én 14 óráig lehet benyújtani kizárólag emailen. A jelentkezés menete, illetve a komplexvizsgával kapcsolatos további információk elérhetők itt: https://btk.elte.hu/content/komplex-vizsga.t.3135?m=128

A komplex vizsga időpontját 2021. május 14-ig be kell jelenteni a Doktori és Tudományszervezési Irodában - a komplex vizsgára jelentkezett hallgatók erről (és a bejelentés módjáról) külön emlékeztető üzenetet fognak kapni.

A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve a komplex vizsgát) függetlenül annak helyszínétől. A komplex vizsgákat online eszközök igénybevételével kell megtartani.
 
5. Doktori eljárásra jelentkezés (régi, 3 éves képzésben abszolvált hallgatók számára)

A doktori eljárásra jelentkezéshez szükséges dokumentumokat kizárólag emailen kérjük elküldeni. További információk: https://btk.elte.hu/content/fokozatszerzesi-eljaras.t.3131?m=126 

6. Doktori szigorlat (régi, 3 éves képzésben abszolvált doktorjelöltek részére)

A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve a doktori szigorlatot) függetlenül annak helyszínétől. A doktori szigorlatokat online eszközök igénybevételével kell megtartani.
 
7. Doktori eljárásra jelentkezés (új, 4 éves képzésben abszolvált hallgatók számára)

Az új képzésben abszolvált hallgatók az alábbi űrlap kitöltésével, illetve a KDSz. 33.§ (3) bekezdésében felsorolt mellékletek kizárólag emailben történő megküldésével jelentkezhetnek doktori eljárásra.

Az űrlap elérhető itt
 
8.  Munkahelyi vita (házi védés)

A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve a munkahelyi vitát) függetlenül annak helyszínétől. A munkahelyi vitákat online eszközök igénybevételével kell megtartani.

A munkahelyi viták megszervezése tekintetében egyébiránt a doktori iskolai szabályzatok, illetve az egyes programok berkein belül érvényes irányelvek az irányadók.

A lezajlott munkahelyi viták jegyzőkönyvét továbbra is kérjük megküldeni a doktori irodának (a voros.peter@btk.elte.hu elektronikus levélcímre).

9. A disszertáció benyújtása

A doktori disszertációk leadása tekintetében továbbra is irányadó: https://btk.elte.hu/content/a-doktori-ertekezes-leadasa.t.3263

Az elkészült disszertációkat és az egyéb mellékleteket a vonatkozó leadási határidő figyelembe vételével elektronikusan kérjük leadni a veres.kristof@btk.elte.hu elektronikus levélcímre.

A csak elektronikus formában benyújtott disszertációkból egy nyomtatott (kötött) példányt el kell juttatni a Doktori és Tudományszervezési Irodába postán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A), vagy a Múzeum krt. 4/A épület portáján leadva.

10. Doktori védések

A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve a doktori védést) függetlenül annak helyszínétől. A doktori védéseket online eszközök igénybevételével kell megtartani. Digitális platformként a Microsoft Teams-et használjuk, mivel az Egyetem / a Kar ehhez nyújt informatikai támogatást. 

A védések után szokásos állófogadást javasoljuk mellőzni.