Indológia Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8./A (Ifjúsági épület)
Telefon: 411 6500 / 5360
Honlap: http://ind.elte.hu
E-mail: indologia@btk.elte.hu


Vezetés

Dr. Ittzés Máté tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5360
Szoba: I. em. 5.
E-mail: ittzes.mate@btk.elte.hu

Munkatársak

Kedvessy Eszter tanszéki előadó
Telefon/Mellék: 5397
Szoba: I. em. 122.
E-mail: kedvessy.eszter@btk.elte.hu

Oktatók

Dr. Aklan Anna Katalin mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: aklan.anna@btk.elte.hu
Dr. Bangha Imre c. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5360
Szoba: I. em. 5.
E-mail: imre.bangha@orinst.ox.ac.uk
Dezső Csaba habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5368
Szoba: I. 3.
E-mail: dezso.csaba@btk.elte.hu
Ferenczi Roland mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: roland.ferenczi@gmail.com
Dr. Hidas Gergely mb. előadó
Telefon/Mellék: 5371
Szoba: I. em. 4.
E-mail: hidas.gergely@btk.elte.hu
Dr. Kiss Csaba mb. előadó
Telefon/Mellék: 5371
Szoba: I. em. 4.
E-mail: csaba.kiss@yahoo.co.uk
Dr. Négyesi Mária ny. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5360
Szoba: I. em. 5.
E-mail: negyesi.maria@btk.elte.hu
Renner Zsuzsanna c. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5371
Szoba: I. em. 4.
E-mail: renner.zsuzsanna@gmail.com
Dr. Sági Péter egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5371
Szoba: I. em. 4.
E-mail: sagi.peter@btk.elte.hu
Dr. Száler Péter mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: szalerp@gmail.com
Szemerics Ágnes mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: duzgul@gmail.com
Szitár Kristóf mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: zitarkristof@caesar.elte.hu
Szivák Júlia mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: szivak.julia@gmail.com
Dr. Tóth Ibolya mb. előadó
Telefon/Mellék: 5386
Szoba: I. em. 6.
E-mail: kata.aklan@gmail.com