Hebraisztika MA

Hebraisztika MA
A Hebraisztika mesterképzési szakot az Ókortudományi Intézet gondozza. A szak hallgatói megismerkednek a zsidó közösségek által beszélt nyelvekkel, irodalommal, a zsidó vallással és kultúrával, valamint a zsidó történelemmel –az ókortól kezdődően napjainkig. Tanulmányaik végeztével átfogó képet kapnak a közel-keleti országok kultúrájáról és gondolkodásmódjáról.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék weboldala
Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

Izraelnek a világpolitikában és a világgazdaságban betöltött szerepe és Magyarországnak a közel-keleti országgal folytatott élénk gazdasági, kereskedelmi, kulturális kapcsolatai megkövetelik az olyan szakemberek képzését, akik jól kommunikálnak ivritül, és ismerik Izrael történelmét, kultúráját és a zsidó civilizációt. A hebraisztika MA ugyanakkor olyan elméleti képzést is biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a diákok az értelmiségi pályán álljanak helyt: például bibliatudósként, a zsidó vallás szakértőjeként, a magyar zsidóság múltjátkutató történészként.

Szakunkon a hallgatók többféle súlypont közül választhatnak. Vannak, akik kimondottan a bibliatudománnyal, a Héber Bibliával/Ószövetséggel és annak történeti kontextusával, ill. értelmezéstörténetével foglalkoznak. Mások a későókori – héber, arámi vagy görög nyelvű – irodalomra összpontosítanak. Megint mások középkori, újkori vagy modern (izraeli) témát választanak.

Tantárgyízelítő:

 • nyelvi fejlesztés
 • régészet
 • héber nyelvtörténet
 • bibliai ésrabbinikus irodalom
 • szövegolvasások
 • ókori, középkori vagy modern történelem

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

Alumnusaink szerte a világban öregbítik hírnevünket, a munkaerőpiac különféle területein helyezkednek el. Egy részük tudományos pályát választ, és a zsidó tudományok, a teológia, a vallástörténet és más tudományágak területén végez oktatói és kutatói munkát. Volt hallgatóink többek között a Harvardon, Oxfordban, Leuvenben, Amszterdamban és Helsinkiben folytatták tanulmányaikat, továbbá a londoni British Museumban, az Izraeli Nemzeti Könyvtárban vagy az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen töltenek be vezető pozíciót.

Érdekesség a szakról

A hebraisztika nem tartozik a sokszáz fővel bíró, úgynevezett nagyszakok közé. A személyes odafigyelésben, a személyre szabott, speciális mentori kapcsolatok kialakításában éppen ezért élen jár az ELTE BTK képzései közt. A tudományos műhelymunkák, személyes tanár-diák kapcsolatok eredményességét mutatja, hogy hebraisztika szakos diákjaink az OTDK-n évtizedek óta nagy sikerrel szerepelnek.

A diákok egymás közti baráti kapcsolatainak kialakításában is segítünk közösségi programok szervezésével:szemeszterzáró összejövetelekkel, kirándulásokkal, filmklubokkal.Ezekre aszemélyes érintkezésekre a mai digitális-virtuális világban különösen nagy szükség van. 2019 őszén tanszékünk fennállásának 30. évfordulóját ünnepeltük, melynek alkalmából jubileumi ünnepséggel készültünk, ahol volt diákjaink is jelen voltak. Információk és beszámoló ITTITT és ITT olvasható az eseményről.


Felvételi információk

Hebraisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

·EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a keleti nyelvek és kultúrák BA hebraisztika szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak hebraisztika szakirányának ismeretköreiből, akkor elsősorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai
 • a hittudományi alapképzési szakok

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával ielentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 30 kredittel rendelkezel, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatóknyelvi, történelmi, irodalmi, vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére, önálló kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre, szakértői munkára (könyvkiadóknál, közművelődési intézményekben, felnőttképzési fórumokon, államigazgatási szerveknél). Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles hebraisztika szakos bölcsész.

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • nyelvi ismeretek, szaknyelvi fejlesztés: 10-25 kredit
 • történelmi, kultúrtörténeti ismeretek: 10-25 kredit
 • választható specializációk kreditértéke: 50-60 kredit: 
  • bibliatudomány: nyelvi fejlesztés; bibliai és a Bibliához kapcsolódó szövegolvasási stúdiumok; történelmi, régészeti, hermeneutikai tanulmányok
  • zsidó tudományok: zsidó történelem, irodalom, filozófia, művelődéstörténet, rabbinikus irodalom, jiddis vagy más „zsidó” nyelv és kultúra, modern héber nyelv és irodalom, modern zsidó történelem és kultúra
  • Izrael-tanulmányok: Izrael és közel-keleti környezete: történelem és politika, kortárs izraeli kultúra és társadalom, modern zsidó kultúra és vallás, modern héber nyelv és irodalom

Specializációk:

 • bibliatudomány
 • zsidó tudományok
 • Izrael-tanulmányok

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy a felsorolt nyelvek közül kettőből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azokkal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, egyetemek, múzeumok, könyvtárak, multinacionális cégek, konzulátus, követség

Jellemző munkakörök: kutató, egyetemi oktató, fordító, tolmács, idegenvezető, diplomata, közel-kelet szakértő, lelkész, rabbi, teológus, könyvkiadó


Kutatási lehetőségek

A kutatási lehetőségek tekintetében a Tanszék által ajánlott szakdolgozati témakínálat  nyújt ízelítőt.