Fordító és tolmács MA

Fordító és tolmács MA
A Fordító és tolmács mesterképzési szakot a Nyelvi Közvetítés Intézete, azon belül a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék (FTT) gondozza. Az ELTE FTT Magyarország első és legjelentősebb fordító- és tolmácsképző intézménye. 1973-as alapítása óta több mint 1300 fordító, tolmács, lektor, terminológus és audiovizuális fordító szerzett végzettséget az intézményben. A tanszék különösen büszke jó felszereltségére, anyanyelvi lektoraira, jó kapcsolatára a magyar és a nemzetközi nyelvi közvetítői piac szereplőivel, Magyarországon egyedülálló együttműködésére az Európai Unió intézményeinek fordító- és tolmácsszolgálataival, valamint a 2003 óta működő Fordítástudományi Doktori Programjában folyó tudományos munkára.

A Nyelvi Közvetítés Intézetének weboldala
A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék weboldala
A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Fordító és tolmács mesterszakja neked való, ha a magyaron kívül legalább két nyelvet behatóan, C1 szinten ismersz, érdeklődsz a hozzájuk kapcsolódó országok és kultúrák iránt, valamint kíváncsi vagy a világra és az újdonságokra, és nem idegenkedsz a technológiai eszközök használatától sem.

Ha inkább az írott szövegekkel kapcsolatos kihívásokban szeretsz elmélyülni, a fordítói specializációt lesz érdemes választanod. Ha nem rettent el a szereplés, a nyelvek közötti gyors váltás, és szívesen fejezed ki magad élőszóban, érdemes inkább a tolmács specializációt választanod.

Tantárgyízelítő:

 • fordításelmélet
 • fordítástechnika
 • tolmácsoláselmélet
 • tolmácsolástechnika
 • terminológia
 • magyar nyelvhelyesség
 • nyelvtechnológiai alapismeretek
 • európai tanulmányok, nemzetközi szervezetek
 • bevezetés a lektorálás elméletébe
 • gazdasági, jogi alapismeretek
 • kontrasztív országismeret
 • irányított fordítói projektmunka

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Mit várhat, aki nálunk kezdi meg a tanulmányait?

A fordító és tolmács mesterszak kifejezetten gyakorlatorientált képzés. Elengedhetetlen a folyamatos jelenlét és az aktív részvétel az órákon. Az így elsajátított ismeretek és készségek a szakmai életben azonnal alkalmazhatók. Oktatóink mind képzett és gyakorló nyelvi közvetítők, akik a szilárd elméleti hátterükön, kutatási eredményeiken kívül a nyelvi közvetítői piacon szerzett munkatapasztalataikra is támaszkodnak. Minden nyelvből egy vagy több anyanyelvi oktató jelenléte garantálja az autentikus nyelvhasználatot.

Tanszékünk folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását, így a képzés mindig lépést tart a fejlődéssel. Ennek megfelelőn nagy hangsúlyt fektetünk a már széles körben használt, valamint az újonnan megjelenő nyelvtechnológiai eszközök és módszerek megismertetésére.

Az első év után a hallgatók a tanszék segítségével gyakorlati helyet keresnek maguknak, ahol 60 óra szakmai gyakorlatot végeznek. A gyakorlaton szerzett tapasztalataikról írott és szóbeli beszámolót is készítenek. Hallgatóinknak ezen kívül is alkalmuk van valós szakmai tapasztalatokat szerezni a „fordítói projektmunka” keretében, ahol oktatói irányítással működnek együtt valós megbízókkal. Hallgatóink a képzés alatt gyakran fordítanak és tolmácsolnak önkéntesként non-profit szervezeteknek is.


Felvételi információk

Fordító és tolmács mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha az első idegen nyelvből van egy felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád és a másik idegen nyelvből egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítványod vagy okleveled: 

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • bármely alapképzési szak
FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
érdemes jelentkezni.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók képesek lesznek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre.

Továbbá az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait. Hallgatóinkat támogatjuk, hogy a Fordítástudományi Doktori Programon belül folytathassák a tanulmányaikat.

A képzés második évében a hallgatók három specializáció között választhatnak: fordító, tolmács, valamint nyelvi mérnök.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles fordító és tolmács

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • fordítás- és tolmácsoláselmélet: 8–10 kredit
 • európai tanulmányok, nemzetközi szervezetek, jogi és gazdasági alapismeretek: 6–10 kredit
 • fordítás- és tolmácsolástechnika (két nyelv közötti nyelvi közvetítői készség fejlesztése): 44–46 kredit
 • szakmai ismeretek: 4–8 kredit
 • szakmai terminológia: 4–6 kredit
 • nyelv- és országismeret: 4–6 kredit
 • számítógépes ismeretek, segédeszközök, nyelvtechnológia: 10–12 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterképzésbe való belépéshez az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n olvasható.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A fordító és tolmács mesterszak elvégzése mellett a tanszéken több szakirányú továbbképzés közül választhatnak azok, akik szeretnének közelebbről megismerni a nyelvi közvetítés valamelyik konkrét szakterületét.

Távoktatásban a Gazdasági és jogi szakfordító, a Gazdasági és jogi szakfordító és lektor, valamint a Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus képzés érhető el. Jelenléti képzésben végezhető el a szinkrontolmácsolásra is felkészítő Európai uniós konferenciatolmács, valamint az audiovizuális tartalmak feliratozására és szinkronizálására fókuszáló Szakfordító és audiovizuális fordító képzés. Újdonság a Szakfordító és nyelvi mérnök szakirányú képzésünk.

Akit a tudományos kutatás érdekel, a Fordítástudományi Doktori Programon folytathatja tanulmányait.

Végzett hallgatóink jellemzően nemzetközi nagyvállalatoknál, nagykövetségeken és kulturális intézményekben helyezkednek el belső fordítóként, tolmácsként. Mivel a magyar nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve, az európai intézmények és azok háttérintézményei is folyamatosan keresnek magyar fordítókat és tolmácsokat. Aki pedig nem szeretné magát egyetlen intézménynél lekötni, szabadúszó vállalkozóként is fordíthat és tolmácsolhat. A szakmai életbe való továbblépést a kötelező szakmai gyakorlat készíti elő.

 


Kutatási lehetőségek

A Fordító- és Tolmácsképző Tanszéken 2003 óta létezik a Fordítástudományi Doktori Program. Alapítója, dr. Klaudy Kinga professzor asszony a magyar fordítástudomány megteremtője és folyamatos előmozdítója. A doktoranduszok változatos kutatási területek közül választhatnak a fordítástudomány alapjait megvető klasszikus kérdések tanulmányozásától kezdve egészen az audiovizuális fordítás és a legmodernebb nyelvtechnológiai kérdések vizsgálatáig. Kutatásaik során kapcsolatot tartanak fenn a tudományos szakmai közösséggel, tudományos eredményeiket hazai és nemzetközi konferenciákon és kiadványokban publikálják, miközben a fordítási piac képviselőivel is szorosan együttműködnek. Tanulmányaikat az egyetem ösztöndíjlehetőséggel támogatja.