Kari tanegységlisták, tárgyfelvétel

Tanegységlisták, tanulmányi előmenetel

Tanegységlisták, tanulmányi előmenetel

A beiratkozott hallgatók a hatályos jogszabályok és a HKR által meghatározott keretek között ütemezhetik tanulmányaikat.

A képzési és kimeneti követelmények (továbbiakban KKK) alapján készültek az alap-, mester-, valamint a tanári szakok tanegységlistái (tanterv), és készülnek félévről félévre a kurzuskínálatok. A belépés évében aktuálisan érvényes tanterv tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatban a Kar hallgatóját eligazítják. A kari tanegységlistákból tájékozódhat a Kar által kínált szakok, szakirányok, specializációk, minorok elvégzésének feltételeiről, követelményeiről. A tanegységlisták és a záróvizsgakövetelmények a kari honlapról letölthetők.

A tárgyfelvételi időszak a szorgalmi időszak első hetének végéig tart. A Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben történő regisztrációt követően a hallgatók a kurzuskínálatból válogatva tudják összeállítani féléves órarendjüket – a tanegységlistának megfelelően (különös tekintettel az előfeltételek teljesítésére).

A hallgató szakjának mintatantervében található kurzusok a Neptun elektronikus tanulmányi rendszer hallgatói webes felületen a Tárgyak - Tárgyfelvétel menüpont alatt az aktuális félév beállításával és a Mintatanterv tárgyai szűrő kiválasztása után tekinthetőek meg és vehetőek fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a SEK-előtaggal kezdődő kurzuskódokat kizárólag a szombathelyi képzések hallgatói vehetik fel.

A szabadon választható tárgyak felvételéhez az egyetem kurzuskínálata a Tárgyfelvétel menüpont alatt a Minden intézményi tárgy szűrő bejelölésével érhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy tanulmányai során a Tanulmányi Hivatal munkatársai, különösen a szakos tanulmányi referensek segítik majd Önt a tanulmányi adminisztrációs ügyeiben.

Elérhetőségeiket megtalálja a kari honlapon: https://www.btk.elte.hu/Tanulmanyi_Hivatal_munkatarsainak_elerhetosegei

Az adott tanulmányi időszakra vonatkozó határidőket a kari honlapon tudja nyomon követni a Határidős jegyzék című dokumentumban: https://www.btk.elte.hu/th