Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig

Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig
02/02

2022. február 02.

Kari tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 039.)

02/02

2022. február 02. -

Kari tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 039.)


Második alkalommal rendezi meg a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás korai és kései szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó konferenciáját az ELTE BTK MNYFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő Gyermeknyelvi Kutatócsoport.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának támogatásával megvalósuló szakmai konferenciára 2021. november 9-ig várják a témával foglalkozó oktatók, kutatók, doktoranduszok és hallgatók jelentkezését. A konferenciát a tervek szerint jelenléti formában rendezik meg, amennyiben a vírushelyzet ezt nem teszi lehetővé, online módon, Zoomon keresztül bonyolítják le.

A konferencia főbb témakörei:

  • az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszai,
  • a dajkanyelv jellemzői és hatása az anyanyelv-elsajátításra,
  • óvodások és/vagy kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kamaszkori beszédsajátosságok,
  • a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése kisgyermekkortól felnőttkorig,
  • a szókincs fejlődése kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig,
  • a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
  • atipikus anyanyelv-elsajátítás,
  • gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
  • további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

A konferenciára az EasyChair rendszerén keresztül lehet absztraktot benyújtani, amelynek terjedelme legfeljebb 300 szó. A konferencián nincs részvételi díj. A jelentkezés határideje: 2021. november 9. 

Az előadások tervezett hossza 15 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói előadásokra is. Nagyszámú jelentkezés esetén párhuzamos szekciókat és/vagy poszterszekciókat is szerveznek.

A jelentkezések elfogadásáról 2021. december 13-ig értesítik a résztvevőket, a konferencia végleges programját 2022. december 31-ig teszik közzé. A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után digitális formában, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetik meg várhatóan 2022 nyarán. A tanulmányokat 2022. február 23-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

Egyéb kérdéseket a bona.judit@btk.elte.hu címen lehet feltenni. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon az alábbi űrlapon 2022. január 24-ig.