Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig

Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig
02/02

2022. február 02.

Online

02/02

2022. február 02. -

Online


Második alkalommal rendezi meg a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás korai és kései szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó konferenciáját az ELTE BTK MNYFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő Gyermeknyelvi Kutatócsoport.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának támogatásával megvalósuló szakmai konferencián oktatók, kutatók, doktoranduszok és hallgatók tartanak előadásokat az alábbi témákban:

  • az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszai,
  • a dajkanyelv jellemzői és hatása az anyanyelv-elsajátításra,
  • óvodások és/vagy kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kamaszkori beszédsajátosságok,
  • a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése kisgyermekkortól felnőttkorig,
  • a szókincs fejlődése kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig,
  • a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
  • atipikus anyanyelv-elsajátítás,
  • gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
  • további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

Program
Absztraktfüzet

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után digitális formában, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetik meg várhatóan 2022 nyarán. A konferencia szervezői: Bóna Judit, Jordanidisz Ágnes, Murányi Sarolta, Zemán Andrea Anna.

Egyéb kérdéseket a bona.judit@btk.elte.hu címen lehet feltenni. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon az alábbi űrlapon 2022. január 24-ig.