Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig

Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig
02/13

2020. február 13.

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

02/13

2020. február 13. -

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)


A gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás korai és kései szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat és hallgatókat vár egész napos konferenciájára az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport.

A konferencia főbb témakörei:

  • az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszai,
  • a dajkanyelv jellemzői és hatása az anyanyelv-elsajátításra,
  • óvodások és/vagy kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kamaszkori beszédsajátosságok,
  • a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése kisgyermekkortól felnőttkorig,
  • a szókincs fejlődése kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig,
  • a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
  • atipikus anyanyelv-elsajátítás,
  • gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
  • további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

Részletes program

A konferencián nincs részvételi díj. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon a gyermeknyelv@gmail.com címen 2020. február 3-ig. További információt a bona.judit@btk.elte.hu címen kérhet.

Az esemény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának és a Tématerületi Kiválósági Programnak a támogatásával valósul meg.