Neptun elektronikus tanulmányi rendszer

Neptun elektronikus tanulmányi rendszer

Neptun elektronikus tanulmányi rendszer

Az Egyetemen a tanulmányi adminisztrációs ügyeinek nagy részét elektronikusan, a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben kell intéznie. Felvett hallgatóink első feladata a beiratkozás és a 2023/2024-es tanév őszi félévének tanulmányi státuszára vonatkozó bejelentés (aktív vagy passzív státusz beállítása).

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezt a képzés során egyszer kell megtenni. Az aktuális féléves státuszra vonatkozó bejelentést minden félévet megelőzően a bejelentkezési időszak alatt kell tennie.

A Neptunban történik a tárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése, befizetés stb.

A hallgató kötelessége a Neptunban kapott üzeneteinek folyamatos követése, olvasása.

A Neptun működésével kapcsolatos információk a Q-térben (https://qter.elte.hu) találhatóak. Felhívjuk figyelmét, hogy a tanulmányai alatt köteles használni az elektronikus tanulmányi rendszert, és – jogviszonyának aktív vagy passzív státuszára való tekintet nélkül – folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az abban közzétett általános hirdetményeket, illetve a kifejezetten Önnek címzett egyetemi információkat, közleményeket, amelyeket a Neptunban alapértelmezettként beállított e-mail-címére is megküldünk.