Jogszabályok, egyetemi szabályzatok

Jogszabályok, szabályzatok

Jogszabályok, szabályzatok

A hallgatók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó fontosabb jogszabályok, szabályzatok:

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit – ideértve a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) határozza meg.

Intézményi szinten az egyetemi honlapon elérhető, ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) az iránymutató szabályzat. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a szabályzatot különös tekintettel a HKR XVI. fejezetére, amely a Bölcsészettudományi Karra vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogy a szabályzatok megismerésére és nyomon követésére fordítson kellő időt és figyelmet, hogy tanulmányai során mindig tisztában legyen a jogaival és kötelezettségeivel.

Azaz alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit, többek között a diploma kiadásához előírt egyéb feltételeket, a képzési időt az alábbi linken találják meg:

https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1

A tanárképzés jogi kereteit a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) Emmi-rendelet szabályozza.

A diákigazolvány érvényességéről és a hozzá kapcsolódó jogokról és kedvezményekről az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletből tájékozódhat.