Dr. Rada Roberta

2021.04.27.
Dr. Rada Roberta
A Friedrich-Schiller-Universität Jena az Internationaler Arbeitskreis Sprache, Geschichte, Politik und Kommunikation nemzetközi kutatócsoporttal közösen szervezett konferenciája a nemzet fogalmának 21. századi értelmezéseit vizsgálta. Dr. Rada Roberta, az ELTE Germanisztikai Intézetének vezetője a nemzetközi eseményen tartott előadásában a mai magyarországi sajtódiskurzusból kiindulva tanulmányozta a nemzet fogalmi konceptualizációját.

Résztvevő neve: Dr. habil. Rada Roberta

Résztvevő intézete, tanszéke: Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék

Konferencia címe: National, Transnational, Anational: Konzepte der NATION im europäischen Kontext im 21. Jahrhundert 

Helyszíne: Friedrich-Schiller-Universität Jena, ONLINE

Időpontja: 2021. április 15-17.

Szervező: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Internationaler Arbeitskreis Sprache, Geschichte, Politik und Kommunikation nemzetközi kutatócsoport 

 

A nemzet továbbra is a politikai, illetve az államszervezet leggyakoribb formája, sőt az identitás szempontjából a társadalmi rend legmagasabb formájaként is érzékelhető. Ugyanakkor a globalizáció, a migráció és nem utolsósorban a jelenlegi COVID 19 járvány megkérdőjelezi a nemzet határait. 

A nemzetközi interdiszciplináriskonferencia célja az volt, hogy kritikusan megkérdőjelezze a „nemzet” összetett fogalmát, helyzetét és szerepét a 21. században. A konferencia 3 napján kerek 30 német és angol nyelvű nyelvészeti, történettudományi, politológiai és médiatudományi súlypontú előadás hangzott el. Az előadók több mint 15 németországi, ausztriai, angol, svájci, amerikai, orosz, koszovói stb. egyetemről jöttek.

Dr. Rada Roberta Das Konzept „Nation” im aktuellen ungarischen öffentlichen Diskurs címmel megtartott előadásában a mai magyarországi sajtódiskurzusban vizsgálta a nemzet és nemzeti szavak használati módjaiból kiindulva nemzet fogalmi konceptualizációját a leíró nyelvészeti diskurzuselemzés elméleti és módszertani hátterében.