Doktori védések

Doktori védések

Doktori védések
Név Cím Időpont Helyszín
Balogh-Ebner Márton Lakástulajdonlás, lakásbirtoklás, lakásbitorlás Budapesten 1945 és 1949 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet

2024. február 13.
(kedd)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kalous Antal A koraszovjet marxista fasizmus-felfogás
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2024. február 15.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. emelet 144.
Tabi Norbert Az FTC sportegyesület társadalmi és politikai szerepe a Rákosi- és a korai Kádár-rendszerben
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2024. február 21.
(szerda)
11:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Parayil Kalesan Hima Transgenerational Trauma and Traumatic Relationships in Toni Morrison's Novels
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2024. február 22.
(csütörtök)
10 óra

ONLINE

Meeting ID: 895 9017 4221

Passcode: 401832

Ráczné Radó Rita Változások a nemzeti könyvtárak funkciórendszerében a digitális korban. Összehasonlító elemzés vezető európai nemzeti könyvtárak szervezetfejlesztési változásairól a digitalizálás folyamatában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány
2024. február 22.
(csütörtök)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
fszt. 47. (Gombocz Zoltán terem)
Elantkowski Jan Holocaust and Trauma in Post-Socialist Europe: Contemporary Art from Hungary and Poland after 1989
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2024. február 22.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Dombrovszki Áron Metafilozófiai fikcionalizmus
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia
2024. február 23.
(péntek)
13:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Ajtai Péter Folyamatok játéka. "Közelítések a zenei improvizáció esztétikájához"
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2024. február 23.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
172. terem
Csatári Flóra Dóra A sportember-identitás női sportolók önéletrajzában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2024. február 27.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
172. terem
Zsikla Mónika A nemzetközi monokróm festészet elmúlt évtizedeinek gyakorlata - teória vagy praxis? Esettanulmányok Károlyi Zsigmond egykori monokróm festőosztályos hallgatóinak munkásságához kapcsolódóan
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2024. február 27.
(kedd)
17:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Lovász Ádám A társadalom emberietlenítése. Spontaneitás és önszerveződés F.A. Hayek és Niklas Luhmann műveiben
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2024. március 1.
(péntek)
11:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ecsedy Anna Lippay György esztergomi érsek "pozsonyi kertje"
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2024. március 1.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 112. (Fülep Lajos-terem)
Kresztyankó Annamária Cigány gyermekek és kamaszok nyelvi szocializációja
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2024. március 5.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Tamás Máté Zsidó kereskedők és nyomok. Az üzlet mikrotörténete a 19. század eleji Habsburg Monarchiában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2024. március 7.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Keisz Ágoston Péter Hagyományok keresztútján. Ungvárnémeti Tóth László ógörög-magyar költészete
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2024. március 7.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 112. (Fülep Lajos-terem)
Kozák-Kígyóssy Szabolcs László Kézifegyver-készítés a késő középkori Magyarországon. Különös tekintettel az erdélyi városokra
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2024. március 8.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kovács Evelin Kézművesek Debrecenben a céhes korszak utolsó évszázadában. Kézművesek és kézművesközösségek a céhrendszer keretei között Debrecenben Domokos Lajos főbíró korában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2024. március 8.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Németh Eszter A benső hangzás huszadik századi lírai szövegek hangzó interpretációiban
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2024. március 8.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
fszt. 47. (Gombocz Zoltán terem)
Balogh-Molnár Andrea A videojátékok nyelvi környezetének vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2024. március 14.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Szabó Viktor A szovjet legitimációs ideológia változásai Jekatyerinburg és Volgográd toponímáinak tükrében kitetkintéssel néhány magyarországi aspektusra. Adalékok a 20. századi kelet-európai rendszerátalakítások történetéhez
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ruszisztika
2024. március 21.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Réthy Zsolt Dr. A képzelőerő fogalma Iris Murdoch filozófiájában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2024. március 21.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 112. (Fülep Lajos-terem)
Joháczi Szilvia A késő archaikus - kora klasszikus kori attikai kerámiaipar tömegtermékei a Szépművészeti Múzeum anyaga alapján
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2024. március 22.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Juracsek Kata A megértés alakzatainak poétikai reprezentációs formái Csehov kisprózájában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2024. március 25.
(hétfő)
12 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Dallos-Gebauer Hanga Klára A missziók vizuális reprezentációja a 19. század utolsó harmadától a második világháborúig a Néprajzi Múzeum Néprajzi Misszió Gyűjteménye és magyar hittérítők fotóhagyatéka alapján
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2024. március 25.
(hétfő)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Nagy Péter A hírszerzés és kémelhárítás szerepe a magyar-nyugatnémet kapcsolatok alakulásában (1961-1973)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2024. április 5.
(péntek)
8 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Nagy Emőke Vertikális falvak. Életmód, etnicitás és társadalomszerkezet egy nagyváradi lakótelepen 1960-tól napjainkig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2024. április 5.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Inan Dániel Haydar A tudat és a szelf azonossága
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia
2024. április 5.
(péntek)
11:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Nagy Mercédesz Teréz Az új Kína kulturális percepciója Magyarországon
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2024. április 9.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Zsömle Viktor A tárgyak internete és a könyvtár
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány
2024. április 11.
(csütörtök)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Csárdás László Bence A szövegértés grammatikai és szemantikai tényezői
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2024. április 11.
(csütörtök)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Vigh József A finnugor őshaza koncepciója a komplex kutatás tükrében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2024. április 16.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Nemes László A hazai felsőoktatási intézmények és a magánszféra közötti együttműködés információáramlási rendszere, különös tekintettel a bölcsészet- és humántudományokra
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány
2024. április 16.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán-terem
Egyed Attila Greek Rondeaus on the Afterlife. Poetry, Ritual, and Ontology
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Vallástudomány
2024. április 19.
(péntek)
12 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I ép. 228. (Bence György-terem)
Kovács-Gombos Ádám Fachsprache des Mountainbike-Sports anhand ausgewählter Presseprodukte
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2024. április 19.
(péntek)
14:30

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

III. em. 329.
Horváth János-terem

Nagy Imola Tudattalan, test, trauma. A tudattalan fenomenológiai problémája a mentális zavarok tükrében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Fenomenológia
2024. április 26.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Korompay Eszter A magyarországi latin kiejtés története
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2024. április 26.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Dávid Gergő Marlowe and Shakespeare: Rival Plays
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2024. április 26.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. em. 329. (Horváth János-terem)
Földes Léna Személyes leépítés - mitikus önépítés. Kondor Béla művészete portréi és önarcképei tükrében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2024. április 26.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
fszt. 47. (Gombocz Zoltán-terem)
Makrai Márton Symbolic and Distributed Word Representations: Chapters on Lexical Relations and Cross-Lingual Methods
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Elméleti nyelvészet
2024. április 30.
(kedd)
12 óra

HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont

1068 Budapest, Benczúr utca 33.

földszinti nagyelőadó

Nagy Anna Andrea Dél-Pannonia gazdasági kapcsolatai az amphoraleletek tükrében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2024. április 30.
(kedd)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kovács Eszter Early Modern Female Conceptions of Freedom. Anne Conway, Mary Astell, Émilie Du Châtelet
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2024. május 9.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Tarnai Júlia A 17. századi németalföldi festmények magyarországi gyűjtése
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2024. május 15.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Bencze András Orosz-Amerika képe az oroszországi utazók visszaemlékezései alapján I. Sándor uralkodása idején
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ruszisztika
2024. május 23.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Kenderesy Anna Térpoétika Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2024. május 24.
(péntek)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kovács Enikő Pénzverés és pénzhasználat az aranybullák évszázadában (II. András pénzreformjától az Anjoukig). Különös tekintettel a bécsi dénárok szerepére a 13–14. századi Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2024. május 29.
(szerda)
11 óra

Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Könyvtár Olvasóterme

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 1. em. 116.

Huth Júliusz Magyar Szalon. A képzőművészeti intézményrendszer átalakulása a rendszerváltás folyamatában és a mező főbb konfliktusai az 1990-es években
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2024. május 31.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 112. (Fülep Lajos-terem)
Nagy Eszter „Opus et opulentum et regium.” A liturgikus kódexek szerepe Mátyás király uralkodói reprezentációjában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2024. június 3.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 112. (Fülep Lajos-terem)
Juhász Kornélia A mandarin beszédhangok produkciója kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek ejtésében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2024. június 5.
(szerda)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Bóna Éva A halál életet teremt a művészi szó által. Thanatopoetikai párhuzamok és ellentétek Anna Ahmatova Requiem című művében és Marina Cvetajeva halálköltészetében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2024. június 11.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Rigó Balázs A magyar sportirányítás szervezete, működése és vezetői 1945-1956
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2024. június 11.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Simonits Tina Olimpia Török eredetű szavak a mai horvát nyelvben az Anić-féle szótár alapján
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Szlavisztika
2024. június 13.
(csütörtök)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ballagó Júlia A műfajiság funkcionális pragmatikai vizsgálata receptes és könyvértékelő weboldalakon
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2024. június 13.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Fszt. 047. (Gombocz Zoltán-terem)
Öztürk Ihsan Övge On Interpolation in Universal Algebraic Logic
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományelmélet
2024. június 14.
(péntek)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I 
112. terem
Molnár Zalán Ágoston Ultrafilter extensions and ultrafilter unions in modal and first-order logics
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományelmélet
2024. június 14.
(péntek)
11:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I 
112. terem
Perczel Olivér György Szórakozás és szórakoztatás Budapest közterein. A Városliget példáján keresztül (1873-1953)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2024. június 14.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
I. em. 217. (Alföldy Géza-terem)
Muntagné Tabajdi Zsuzsanna A felekezeti együttélés alakzatai a 18. századi nógrádi lokális közösségekben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika

2024. június 18.
(kedd)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Benes Anita Brigetio római kori vízművei
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2024. június 19.
(szerda)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Fazekas Zsuzsanna Szocialista identitás és ünnepstruktúra a Rákosi-rendszer Magyarországán
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2024. június 21.
(péntek)
15:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Putterer Elisabeth Sprachliche Wissenskonstituierung im Diskurs über den Klimawandel in der deutschsprachigen Presse
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2024. június 24.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ésik Szandra A modern kínai politikai „retorika” gyakorlata. A Kínai Kommunista Párt 14–19. kongresszusain elhangzott pártfőtitkári beszámolók hibrid elemzése
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Sinológia
2024. június 24.
(hétfő)
17 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Vántsa Judit Romániai magyar közkönyvtárügy 1945 után, a romániai magyar könyvtári szaksajtó tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány
2024. június 25.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Vasiliev Ana РУССКИЙ ЯЗЫК В КИШИНЁВЕ (CHIȘINĂU), РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА И ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК В ОРАДЕ (NAGYVÁRAD / ORADEA), РУМЫНИЯ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Orosz nyelvészet
2024. június 27.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Stempler Ádám Nationalism and Pan-Nationalism in the Political Thinking of José Rizal, Tan Malaka, and Ibrahim Yaacob
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2024. június 28.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144.
Molnár Attila Kőrössy György pályafutása és feljegyzései. I. rész: Életrajz (1660-1731)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2024. július 3.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Havadi-Nagy Mariann Az orofaciális miofunkcionális diszfunkció és összefüggései a beszédhangejtéssel
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2024. július 4.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.

 

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 

Archívum - 2018 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Szőts Zoltán Oszkár

Az első generáció - Az első világháború értelmezése az 1945 előtti magyar történetírásban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet

2018. szeptember 6.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szeghő Patrik

The Champions of Lasting Peace: Pro-Yugoslav British Intellectual's Crusade for a United Southern Slav State in the Course of the Great War
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2018. szeptember 11.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Rácz Ildikó Mária

A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak

2018. szeptember 18.
(kedd)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Kövecsi-Oláh Péter Török-magyar diplomáciai kapcsolatok a két világháború között (1920-1945)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Oszmán-török történelem
2018. szeptember 26.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Bodnár-Király Tibor Államleírás és statisztika a 18-19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori egyetemes történelem
2018. szeptember 28.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Luo Zhi Chun A study of The Sound and Meanings of the Flower Adornment Sutra in the Korean version
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Sinológia
2018. október 3.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F  
Kodály-terem
Gálla Edit "Red Scar in the Sky": Sylvia Plath and the Poetry of Revolt
Bölcsészettudományok / Irodalomtudományok / Angol-amerikai irodalom
2018. október 4.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fehér Dávid Péter Avantgarde - Arrièregarde. Történetiség, képiség, referencialitás Lakner László művészetében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2018. október 15.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Farbakyné Deklava Lilla A Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom Schulek Frigyes-féle "restaurálása" a korabeli műemlékvédelmi gyakorlat tükrében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2018. november 6.
(kedd)
9:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Masek Zsófia A Közép-Tisza-vidék településtörténete a Kr. u. 4-6. században. Rákóczifalva - Bagi-földek 5-8-8A lelőhely értékelése alapján
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2018. november 6.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Orosz Krisztina Lakáskultúra és a minennapi élet színterei a késő középkori udvarokban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2018. november 13.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Feitl Írisz Múzeumpolitika, múzeumirányítás Magyarországon 1945-1963 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2018. november 19.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kőhegyi Gergely A marginalista forradalom tudománytörténeti és filozófiai háttere
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományfilozófia
2018. november 23.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Jeney Rita Lost Collection from a Lost River: Interpreting Sir Aurel Stein's "Sarasvati Tour" in the History of South Asian Archaeology
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2018. december 6.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Vakula Tímea A beszédprodukció és beszédpercepció fejlődése 5-7 éves korban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2018. december 7.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kovács Krisztina La relation poétique entre l'œuvre d'Yves Bonnefoy et celle de Paul Celan
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Francia irodalom
2018. december 7.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Krepsz Valéria Akusztikai-fonetikai jellemzők a spontán beszéd elsajátításában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2018. december 12.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Asztalos Erika Éva Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2018. december 14.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Király Flóra A tanári beszédfordulók vizsgálata osztálytermi kontextusban - A tanári kérdezési stratégiák
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2018. december 14.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szegedi Mónika

Vaszubandhu Abhidharma-kósája: ontológia és kozmológia
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia

2018. december 17.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Hagymási Júlia Omnium earum rerum, quas homo noscere potest, scientia - Apáczai, a természetfilozófus
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2018. december 17.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szabó Panna Ildikó Nyelvföldrajzi vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati felén a dialektológiai atlaszok alapján
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2018. december 18.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fodorné Bene Kata Beatrix Kollokációk az olasz nyelvben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Romanisztika
2018. december 18.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ardalan Khwshnaw Unpublished Old Babylonian Letters in the Slemani Museum (Selected Letters)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia 
2018. december 18.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Vesztergom Janina "Great Unrest": Narratives of Responsibility in Julian Barne's Fiction
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2018. december 21.
(péntek)
14 óra
ELTE ÁJK
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Kari Tanácsterem
Molnár Ferenc A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1848-1849-ben
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történelem
2019. január 10.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Katona Brigitta A "mafiositá" szerepe a szicíliai maffiabűnözés történetében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi egyetemes történelem
2019. január 11.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Mészáros Ágnes Adalékok a 19. századi magyar festészet orientalista vonatkozásaihoz
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2019. január 24.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Tóth Ibolya Az epigráfiai hagyomány kezdezei Indiában, különös tekintettel a görög-indiai kulturális érintkezésekre a hellenisztikus kor évszázadaiban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2019. január 29.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kádas István Északkelet-Magyarország szolgabírói társadalma az Anjou-kortól Mohácsig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. január 29.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Melkovics Tamás A főrendi liberális ellenzék (1825-1848)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történet
2019. január 29.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Körtvélyesi Tibor A páli kánon egyes rétegei - szövegtörténeti és doktrinális vizsgálatok
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2019. január 30.
(szerda)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Gerencsér Tibor A két világháború közötti magyar-lengyel kulturális kapcsolatok története
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2019. január 30.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév


Archívum - 2019 tavaszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Hevő Péter

Az újraegyesített Németország és a Bundeswehr kihívásai az "out-of-area"-vita árnyékában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2019. február 11.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Csépány Nikoletta

Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet

2019. február 19.
(kedd)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.
Sólyom Márk

Epitome de Caesaribus - Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet

2019. február 22.
(péntek)
11 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.

Merva Szabina "... circa Danubium..." a késő avar kortól a kora Árpád-korig. 8-11. századi települések a Kisalföld középső részén és a Dunakanyarban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. február 25.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kiss Csaba Forradalom és történelem: Tocqueville kontra Marx
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Morál- és politikai filozófia
2019. február 25.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Torma Anita A tudattalan problémája a husserli fenomenológiában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Fenomenológia
2019. március 1.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Barta János Csáky István (1635-1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2019. március 8.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kranzieritz Károly Az oszmán veszély elhárítására tett kísérletek Luxemburgi Zsigmond korában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. március 14.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Tarbay János Gábor A gyermelyi típusú kincsek és koruk
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. március 18.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Abdullah Othman Bakr The Middle and Neo-Assyrian Pottery in Iraqi Kurdistan
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. március 26.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ludmann Ágnes La narrativa emiliana allo specchio della letteratura italiana contemporanea
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Olasz irodalom
2019. március 27.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kou Danyang The concept of family in Mandarin Chinese - A cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese Jia
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. április 3.
(szerda)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szegedi Zoltán Kriminalisztikai szövegnyelvészet
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. április 5.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szőnyi Éva A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának és Archívumának története
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2019. április 9.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Simkó Krisztián Die Steine und ihre Aitiologie in dem Epos von Ninurta. Eine philologische Untersuchung mit Fallstudien zu dem Steinkapitel des sumerischen Epos Lugale
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia
2019. április 11.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Polgár Balázs Dávid Oszmán-török csataterek régészeti kutatása Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet

2019. április 16. (kedd)

10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Lantos Edit Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945-1970
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2019. április 25. (csütörtök) 10 óra MTA Könyvtár és Információs Központ
1054 Budapest, Arany János utca 1.
II. emeleti Kisterem
Kicsindi Edina Afrika belsejének feltárása és gyarmatosítása magyar szemmel: Európa és Afrika kapcsolata a magyar nyelvű sajtóban 1850-1918 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi egyetemes történelem
2019. április 26.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kis-Halas Judit Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar és összehasonlító folklorisztika
2019. április 29.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Hendrik Nikoletta Az állam, az egyén és a nevelés kapcsolata az antik filozófiában. Az epiktétoszi filozófiai képzés
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2019. május 6.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Hőnich Henrik A "hazafi" és a "nemzet" használatai: Közösségi összetartozás a 18. század végén. Osvald Zsigmond Az igaz hazafi c. műve és kontextusai
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2019. május 8.
(szerda)
13:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szaviszkó Natália A különböző művészeti ágak kapcsolatrendszere Kazimir Malevics elméleti írásaiban és alkotásaiban
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Orosz és szláv irodalmak
2019. május 10.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Keszy-Harmath Dániel Lóránd A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 14.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Nagy Dániel Richard Wagner hatása a 20. századi irodalomra. Esztétikai és poétikai dimenziók
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2019. május 15.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Pál Zoltán Miklós Politikai döntéselőkészítés és valóságismeret a Kádár-korban. Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete (1966-1989)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. május 16.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kocsis Zsuzsanna Missilisek scriptorainak identifikálási lehetőségei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. május 17.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fejérvári Boldizsár Constructing Thomas Chatterton: Impatience, Fragment, Cult
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/Angol-amerikai irodalom
2019. május 21.
(kedd)
16 óra

Eötvös József Collegium díszterme

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Götz Andrea Linguistic contrast and translation universals: A corpus-based investigation of the translational use of the Hungarian pragmatic marker vajon ('I wonder')
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2019. május 23.
(csütörtök)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Danczi Annamária Nyelvjárási és nyelvhasználati attitűd vizsgálata határon túli pedagógusok körében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 24.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Czigány Ildikó

Az Orlando furioso hatása és megjelenési formái a XVII-XVIII. század librettóirodalmában

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Olasz irodalom

2019. május 27.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.
Lakatos Péter A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 28.
(kedd)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Nagy-Varga Zsolt Kommunikációfejlesztés középiskolás diákok körében. Definícióalkotási stratégiák
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 30.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Pintér Dániel Gergő A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet és a Kommunikációs Keretezés Elmélet kapcsolódási pontjainak, korlátainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárása a 2016-os budapesti robbantással kapcsolatos rendőrségi sajtótájékoztató médiaelemzése során
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2019. június 5.
(szerda)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szilágyi Kata A késő neolitikus lengyeli kultúra délkelet-dunántúli csoportjának pattintott kőeszközkészítő tevékenysége
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. június 7.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Rózsa Márton Byzantine Second-Tier Élite in the "Long" Twelfth Century
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2019. június 12.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Faragó Norbert Polgár-Csőszhalom késő neolitikus kő leleteinek komplex, háztartás alapú elemzése
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. június 14.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Hajzer-Módli Éva Szerepek és imázsépítés. Koháry István, egy XVII. századi főúr társadalmi reprezentációs szerepe és politikai gondolkodásmódja
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2019. június 17.
(hétfő)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nagy József A Székely Határvédelmi Erők története a visszaemlékezések tükrében (1940-1944)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. június 17.
(hétfő)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Kodály terem
Pataki Viktor Az emlékezet reprezentációja és retorikája Oravecz Imre műveiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Irodalomelmélet
2019. június 17.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Burukina Irina Raising and control in non-finite clausal complementation
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok/ Angol nyelvészet
2019. június 20.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Szlávi Anna The Construction of Gender in Hungarian Discourses
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok/ Interkulturális nyelvészet
2019. június 20.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nagy Gábor A magyar sajtópolitika a koalíciós időszakban (1944-1949)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. június 20.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Gorove Eszter Lírai önelbeszélések. Az önéletrajzi líra lehetőségei Szabó Lőrinc, Oravecz Imre és Borbély Szilárd műveiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2019. június 21.
(péntek)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Cseh József A Magyar Néphadsereg újjászervezése 1956-1968 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. június 24.
(hétfő)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Sógor Dániel The role of the media in the current Syrian crisis. Military and foreign policy implications of the modern mass media
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2019. június 24.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Palla Mária Transzkulturális közösségek ábrázolása Kanadában és Angliában - identitás problémák a dél-ázsiai diaszpóra posztkoloniális irodalmában az 1980-as és az 1990-es években
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Angol-amerikai irodalom
2019. június 25.
(kedd)
17 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Gyimesi Emese Szendrey Júlia pályafutásának társadalomtörténeti kontextusai
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar irodalomtörténet
2019. június 26.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Rohonyi Borbála A szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás vizsgálata angol-magyar nyelvi irányban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2019. június 28.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra Sprachmittlung: Perspektiven ihrer Entwicklung im ungarischen DaF-Unterricht
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. június 28.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Sárvári Erzsébet Tünde Entwicklung der primären Fertigkeiten im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache im Primarbereich. Standardisierungsversuch für die Stufe A1
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. június 28.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Farkasné Puklus Márta A bírósági tolmácsolás nyelvi és nyelven kívüli tényezői, a bírói elvárások és a tolmács szerepe
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2019. június 28.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Szalontai Ádám The syntax and prosody of the post-verbal domain in Hungarian
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Elméleti nyelvészet
2019. július 1.
(hétfő)
14 óra

MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Földszinti előadóterem

Zichler Csilla Metaforische conceptualisatie van emoties in Nederlandse vaste verbindingen
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2019. július 1.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
225. terem

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 


Archívum - 2019 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Kis Orsolya

19. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak

2019. szeptember 5.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Molnár Cecília Sarolta Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Elméleti nyelvészet
2019. szeptember 9.
(hétfő)
12 óra

MTA Nyelvtudományi Intézet

1068 Budapest

Benczúr utca 33.

Földszinti előadóterem

Véry Dalma Luca

The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom

2019. szeptember 9.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.
Juhász Éva

Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány

2019. szeptember 10.
(kedd)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.

Horváth Lajos A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2019. szeptember 11.
(szerda)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Bakonyi Gergely László A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2019. szeptember 12.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
331. terem
Havas Zoltán Az aquincumi helytartói székhely tégla építészete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. szeptember 12.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
011-es előadó
Gál Judit Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. szeptember 16.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Mohay Zsuzsanna Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. szeptember 27.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Horváth Péter Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. október 2.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Deákné Oszkó Ágnes Ivett A zsinagógaépítészet térszerkezeti és stílusbeli jellegzetességei Baumhorn Lipót (1860-1932) életművében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2019. október 4.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Pál Zsombor Szabolcs A portugál politikai élet magyarországi recepciója a XX. században. A század elejétől a második világháború végéig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2019. október 7.
(hétfő)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Jasper Kata Ha, Lord of the West: Investigations on the Nature and Cult of an Ancient Egyptian Deity
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Egyiptológia
2019. október 10.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán terem
Tóth Balázs Zoltán A direktoriális mód és a megrendezett fotográfia elméleti jelentősége a fotóművészetben
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2019. október 10.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. emelet 428.
Bonácz Ágnes

"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom

2019. október  11.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nagy Szabolcs Balázs Udvarházak és nemesi rezidenciák a 15. századi Magyar Királyságban. Várpalota, Újlak és Kisnána vára az építészeti reprezentáció fényében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. október  11.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. emelet 428.
Bern Andrea Zsuzsanna Az állami főhatalom és a kormányzó "örökösödésének" kérdése - a kormányzói utódlás
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. október  17.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Tarafás Imre Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2019. október  18.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nyirádi Blanka Kinga A kínai tragédia születése: a nemi szerepek tragikus ütközése Cao Yu Zivatarjában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. október  18.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Németh Szandra A második otthonok expanziója. Magánüdülők Magyarországon az 1960-as - 1980-as években
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2019. október  22.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szabó-Turákné Póka Ágnes Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2019. november 8.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Uhrin Dorottya A virgines capitales kultusza a középkori Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. november 11.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Susánszki Judit A Ps 1-18 mint koherens történet. Új lehetőségek a motívumhálózat modellálásában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia és hebraisztika-judaisztika
2019. november 15.
(péntek)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Száler Péter On the road with Kalidasa. Countries, cities and sacred places
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2019. november 19.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Haindrich Helga Anna Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. november 27.
(szerda)
15:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Kerényi Károly terem
Schiller Katalin A piacozási szokások gazdasági antropológiája a mai Mexikóban. Totonák női munka Papantlában 
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2019. november 28.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
172. előadó
Horváth-Bálint Petra Mindennapi élet Heves és Külső-Szolnok vármegyében (1750-1850)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar és összehasonlító folklorisztika
2019. december 3.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Varga Mónika Középmagyar kori világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. december 5.
(csütörtök)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Simon Bence Aquincum és Brigetio mezőgazdasági hátországa és a katonaság ellátásának lokális rendszere
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. december 5.
(csütörtök)
11:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kelemenné Széll Zsuzsanna Szövegértési képességek vizsgálata 15-16 éves szakiskolai tanulók körében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. december 11.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Csikiné Kolláth Ágnes A kora újkori kerámia tipológiai és kronológiai kérdései Budán
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. december 12.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Moys Zoltánné Lezsák Gabriella A kolozsvári régészeti iskola a "visszatért Észak-Erdély" (1940-1944) alatti időszakában. László Gyula kolozsvári évtizede
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. december 12.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ribi András A fehérvári johannita (keresztes) konvent története a késő középkorban (1390-1543)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. december 13.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fábián Laura Klára Salamon - az uralkodói erények mintaképe a 13-14. században Nyugaton és Közép-Európában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2019. december 16.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Kulcsár Beáta Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858-1944)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2019. december 17.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Gombkötőné Kemény Krisztina Aspekte der Medialität und Konzeptionalität im DaF-Unterricht und im Deutsch als Nationalitätenunterricht in Ungarn
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2019. december 17.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Danyi Gábor Lóránd Az írógép és az utazótáska. Szamizdat irodalom a kádárizmus alatt (1956-1986)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Komparatisztika
2019. december 19.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Maróthy Szilvia Szerzői verskötetek a 17. századi magyar költészetben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar irodalomtörténet
2019. december 19.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Holecz Margit Vizuális fonológia bimodális kétnyelvűségben - Nyelvi gyakorlatok, változatosság, és az oktatásban való alkalmazás lehetőségei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. december 19.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Lencsés Ákos A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás módszerei és lehetőségei  a kezdetektől napjainkig Magyarországon
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Könyvtártudomány
2020. január 8.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Osztás Anett Alsónyék-Bátaszék településtörténete, épületeinek komplex elemzése a lengyeli kultúra összefüggésében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. január 10.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Beták Patricia Du silence à la création dans l'œuvre d'Albert Camus - une écriture de la résilience
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Francia irodalom
2020. január 10.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Orosz Gergely Buddhista váltság szertartások (mdos glud Mongóliában)
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Mongolisztika
2020. január 16.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán terem
Szatmári Judit Anna Párizsi sikk - Pesti siker. A párizsi divatinformációk és az haute couture rendszer magyar recepciója a 19. század közepétől a 20. század közepéig - különös tekintettel az 1918-1939 közötti időszakra
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2020. január 20.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Hlavacska András Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Komparatisztika
2020. január 22.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Orbán Anna Divéky József grafikus élete és munkássága, társadalmi és művészi kapcsolatai a XX. század első felében Arthur Roessler részére írt levelei tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Könyvtártudomány
2020. január 22.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Váraljai Anna Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970). Monográfia és œuvre katalógus
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. január 27.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Mikesy Gábor Földrajzi nevek a térképeken
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2020. január 29.
(szerda)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ilyefalvi Emese Léptékváltás a folklorisztikában. A számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései a digitális magyar ráolvasás-adatbázis példáján keresztül
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2020. január 30.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem

Archívum - 2020 tavaszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Jármi Viktória

A római nemzetségek emlékezete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet

2020. február 7.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Panka Erzsébet

Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen. Tutkimuskohteena unkarin- ja saksankielisten suomenoppijoiden sijanvalinnat kielenoppimisen eri vaiheissa

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2020. február 10.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ternovácz Bálint A szerémi és boszniai latin püspökségek története a középkori magyar királyságban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2020. február 10.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Tarján Eszter Angol és francia címertekercsek vizsgálata. Az I. Edward (1272-1307) uralkodása alatt született angol enciklopédikus címerkönyvek királyi címereinek és lehetséges francia forrásainak vizsgálata
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2020. február 14.
(péntek)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem

Szemethy Tamás

A magyarországi új arisztokraták társadalmi helyzete 1711-től 1799-ig

Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet

2020. február 18.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Palágyi László

A magyar főnév kognitív morfológiai modellje

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet 
2020. március 3.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Barabás Miklós és a fényképészet

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet

ÚJ IDŐPONT:

2020. június 2. (kedd)

11:30

ONLINE*
Hantó Réka

Vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet 

ÚJ IDŐPONT:

2020. június 4. (csütörtök)

14:00

ONLINE*
Mann Jolán

Miroslav Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
ELHALASZTVA  
Csuka Botond

The Teleology of the Aesthetic in the British Enlightenment

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika

ÚJ IDŐPONT:

2020. május 5. (kedd)

15:00

ONLINE*
Záhonyi-Ábel Márk Ferenc

Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszakban

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet

ÚJ IDŐPONT:

2020. június 25. (csütörtök)

14:00

ONLINE*
Bogdán Melinda

Photographia Sacra. Bencés szerzetesek fotográfiai hagyatékai (1850-1980)

Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudomány
2020. április 29.
(szerda)
15:30
ONLINE*
Németh Linda

« Voient les bestes » La faune onirique de littérature française du XIe au XIVe siècle

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Francia irodalom
2020. április 30.
(csütörtök)
10:00
ONLINE*
Csáki Tamás József

Lajta Béla funerális építészete

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. május 6.
(szerda)
11:00
ONLINE*
Alföldy Gábor

Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. május 7.
(csütörtök)
10:00

ONLINE*

László Laura Csengelle

Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2020. június 4.
(csütörtök)
13:00
ONLINE*
Nagy Beáta

A hangulat poétikája a 19-20. század fordulójának magyar kisregényeiben

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2020. június 8.
(hétfő)
14:00
ONLINE*
Szirmai Anna

Olasz kísérleti költészeti tendenciák a hatvanas-hetvenes években

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Olasz irodalom
2020. június 15.
(hétfő)
15:00
ONLINE*
Gao Maomao

The culturally biased discourse of Chinese residents in Hungary

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet

2020. június 17.
(szerda)
16:00
ONLINE*
Jász Borbála

Ligeti Pál művészetfilozófiája és építészetelmélete

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. június 18.
(csütörtök)
10:00
ONLINE*
Balogh Dorka

Műfajtudatosság a jogi szakfordításban és szakfordítóképzésben

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány

2020. június 24.
(szerda)
10:00
ONLINE*
Bokor Julianna

A magyarországi siket gyermekek oktatásának kérdései. A nyelvi teljesítmény értékelése bimodális kétnyelvűségben

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet

2020. június 25.
(csütörtök)
10:00
ONLINE*
Lechner Ilona

Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet

2020. június 25.
(csütörtök)
10:00
ONLINE*
Goda Mónika Melinda

Báb / játék / művészet - A báb-lét alakzatai

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika

2020. június 26.
(péntek)
15:00
ONLINE*
Korányi Márton Lóránt

Tudomány, vallás és politika Francis Bacon filozófiájában

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Újkori filozófia

2020. június 26.
(péntek)
15:00
ONLINE*
Dorj Lkhagvasuren

History and contemporary situation of Oirat Buddhist monasteries in Western Mongolia

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Mongolisztika

2020. június 30.
(kedd)
10:00
ONLINE*
Cseh Dániel

The exclusion and incarceration of Japanese Americans, 1942-1945: civil liberty and national security in the United States

Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2020. június 30.
(kedd)
14:00
ONLINE*
Sós Dóra Gabriella

A cyberpunk toposzai: a gépesített ember, a lelkesített gép és a hálózatra kötött társadalom

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika

2020. július 1.
(szerda)
10:00
ONLINE*
Guo Xinhua

An empirical study on individual differences of Chinese students at Hungarian universities: English learning motivation, strategies and autonomy in a study abroad context

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet

2020. július 14.
(kedd)
10:00
ONLINE*
Wu Qiaoxia

Written performances and flow experiences of Chinese students studying in Hungary and China across different tasks

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet

2020. augusztus 7.
(péntek)
10:00
ONLINE*
Zsemberyné Árvai Mária Judit

Történelem és emlékezet között: Ország Lili művészete

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet

2020. augusztus 17.
(hétfő)
10:00
ONLINE*

* Az online védések Microsoft Teams alkalmazásával zajlottak. 


Archívum - 2020 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Szabó Krisztina

Assessing the "invisible" - critical discussion about the OECD / PISA reading literacy surveys
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia

2020. szeptember 4.
(péntek)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Gaál-Horváth Krisztina Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2020. szeptember 4.
(péntek)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Király Ágnes Településen belül előkerült emberi maradványok a késő bronzkori - kora vaskori (Reinecke BD-HB3) Északkelet-Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. szeptember 9.
(szerda)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
047. (Gombocz Zoltán) terem
Pap Andrea Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszok pragmatikai aspektusainak vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2020. szeptember 11.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Csonki Árpád Hagyományőrzés és hagyományteremtés a XVIII. század végének és a XIX. század elejének hősi epikájában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2020. szeptember 11.
(péntek)
15 óra
ONLINE*
Viola Éva A retorikaistruktúra-elmélet egy fordítástudományi kutatás hátterében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2020. szeptember 18.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. emelet 428.
Lo Bello Maya Jean Fenyő Miksa kritikusi és szerkesztői munkássága a Nyugatban (1908-1925)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2020. szeptember 18.
(péntek)
14 óra
ONLINE*
Bodovics Éva Judit Az 1878. évi augusztusi miskolci árvíz társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásai
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2020. szeptember 25.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Orosz Andrea Kováts József: az életrajz és az életmű feltérképezése
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2020. szeptember 25.
(péntek)
14 óra
ONLINE*
Kovalik-Deák Szilvia Fordítóhallgatók C nyelvi szókincsének asszociatív kapcsolatai a fordítói döntések hátterében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2020. szeptember 28.
(hétfő)
10 óra
ONLINE*
Zombory Gabriella La función del encierro y la posición ‘entre’  en la narrativa hispanoamericana después de los años 50. Detrás de los espacios de Juan Carlos Onetti y José Donoso 
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Latin-amerikai irodalom
2020. szeptember 28.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Gátfalvi-Delbó Gabriella Brigetio településrendszerének kerámiaművessége
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. szeptember 30.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Samu Levente Die mediterranen Kontakte des Karpatenbeckens in der Früh- und Mittelawarenzeit im Licht der Männerkleidung. Gürtelschnallen und Gürtelgarnituren
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. október 6.
(kedd)
10 óra
ONLINE*
Blay Adrienn Katalin Die Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken und dem Mediterraneum von der II. Hälfte des 6. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr.
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. október 6.
(kedd)
13 óra
ONLINE*
Mann Jolán Miroslav Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2020. október 9.
(péntek)
14 óra
ONLINE*
Faludi Andrea A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2020. október 9.
(péntek)
14 óra
ONLINE*
Szabó Péter Középkori magyar peregrináció és a prágai egyetem
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2020. október 16.
(péntek)
15 óra
ONLINE*
Lévai Ruth Karin To find in infinity something new: the concept of truth in four works by Anette von Droste-Hülshoff, Harriet Beecher Stowe, F.M. Dostoevsy and Georges Bernanos
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2020. október 19.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Kóbori Sarolta Az európai művészfilm hatása a brazil filmművészetre
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2020. november 4.
(szerda)
10 óra
ONLINE*
Karácsony Zoltán Mátyás István 'Mundruc' legényes motívumkincse táncos környezete tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2020. november 12.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE*
Bucsics Katalin Beáta Egy regény vetületei. Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2020. november 13.
(péntek)
14 óra
ONLINE*
Zolczer Péter The effects of technical constraints in multimedia translation
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2020. november 13.
(péntek)
14 óra
ONLINE*
Nemesné Kis Tímea "Kiben Isten abban az üdőben magát kiváltképpen jelenteni akarta." Nepomuki Szent János tiszteletének meghonosítása Magyarországon
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2020. november 16.
(hétfő)
10 óra
ONLINE*
Huhák Heléna Népnevelők a Rákosi-korszakban. Agitáció és mozgósítás a mindennapokban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2020. november 18.
(szerda)
10 óra
ONLINE*
Fülöp Zoltán Ottó A borvíztől a hungarikumig. Gasztronómiai javak jelentéstartalmának történeti változásai a 19. század első harmadától a 21. század elejéig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2020. november 19.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE*
Kusler Ágnes Az ún. képzőművészeti alkalmazott emblematika Magyarországon (17-18. század)
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. november 25.
(szerda)
10 óra
ONLINE*
Száraz Csilla A Zala és a Mura folyók térsége (Zala megye) a késő bronzkorban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. november 27.
(péntek)
10 óra
ONLINE*
Nagy Nóra Nézőpont és újrafordítás: az értelmezést befolyásoló nyelvi elemek A nagy Gatsby magyar fordításaiban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2020. november 30.
(hétfő)
14 óra
ONLINE*
Nakazawa-Csendom Andrea A Kansei-kori kibyōshi eszmetörténeti elhelyezése és fordítási lehetőségeinek vizsgálata: Forráselemzés a kutatástörténet kiegészítéséhez
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Japanisztika
2020. december 4.
(péntek)
10 óra
ONLINE*
Világi Dávid "Bennszülött"-telepes kapcsolatok Natal és Zuluföld területén (1824-1900)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi egyetemes történelem
2020. december 11.
(péntek)
15 óra
ONLINE*
Banchenko Aleksandra ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2020. december 14.
(hétfő)
10 óra
ONLINE*
Barta Judit The shifting roles of journalists and audiences: experimenting with participatory journalism in Hungary's constrained media environment
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2020. december 14.
(hétfő)
10 óra
ONLINE*
Bárdos Dániel Kinek az ortodoxiája? - a megszakított egyensúly korai története (1971-1980)
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia
2020. december 15.
(kedd)
10 óra
ONLINE*
Rung Ádám Az archaikus Itália fikciója. Az Augustus-kori mitológia rétegei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2020. december 18.
(péntek)
10 óra
ONLINE*
Delbó Katalin A 12. századi bizánci regény. Hagyomány és újítás Nikétas Eugenianos Drosilla és Chariklés c. regényében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2020. december 18.
(péntek)
15 óra
ONLINE*
Bóka Gergely Településtörténeti változások a Körös-vidéken a késő bronzkortól a vaskor végéig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2021. január 11.
(hétfő)
10 óra
ONLINE*
Hujber Szabolcs Bródy János dalszövegeinek retorikai elemzése
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2021. január 13.
(szerda)
10 óra
ONLINE*
Krizsai Fruzsina Halottbúcsúztató versek pragmatikai vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2021. január 13.
(szerda)
10 óra
ONLINE*
Pajor Sándor A korai njája istenképe és atomizmusa
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2021. január 26.
(kedd)
15:30 óra
ONLINE*
Khudhur Sana Yaseen The Influence of Attitudes, Selves and Culture in Motivating Kurdish Learners to Learn English
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. január 29.
(péntek)
10 óra
ONLINE*
Ligeti Judit Kulturális komponensek vizsgálata olasz nyelvkönyvekben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. január 29.
(péntek)
15 óra
ONLINE*

 

 


Archívum - 2021 tavaszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Lukács-Somos Júlia A tantermi kommunikáció mint a pragmatikai kompetencia fejlesztési lehetősége
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2021. február 3.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Mány Dániel János

Eufemizmusok az orvosi szakfordításban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány

2021. február 4.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Sereg Judit A szinkronnyelv befogadói értékelése és hatása az anyanyelvi nyelvhasználatra
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2021. február 5.
(péntek)
10 óra
ONLINE
Erdős Kristóf Ákos Magyar menekültek Ausztriában (1945-1947)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2021. február 8.
(hétfő)
15 óra
ONLINE
Galambos Péter Dezső Barát- és ellenségkép változása a korai Kádár-korszak külpolitikájában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2021. február 11.
(csütörtök)
11 óra
ONLINE
Veres Kristóf György A magyar királyi kancellária okleveles gyakorlata 1172 és 1301 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2021. február 17.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Barati András Royal decrees of the Nādirids, Durrānīs and Zands from the Āstān-i Quds-i Rażawī of Mashhad
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Iranisztika
2021. február 18.
(csütörtök)
9 óra
ONLINE
Molnár Dániel Márton A XVI. századi északkelet-magyarországi főnemesség hivatalviselési, hivatal és birtokszerzési gyakorlata - Losonczy Antal és István pályája
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2021. február 18.
(csütörtök)
16:30
ONLINE 
Mali Péter A halomsíros időszak a Kelet-Dunántúlon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2021. február 19.
(péntek)
11 óra
ONLINE
Tangl Balázs Közös hadsereg és magyar társadalom. Szombathely katonai helyőrsége és katonai kultúrája a dualizmus idején (1867-1914)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2021. február 23.
(kedd)
9 óra
ONLINE
Bekő Éva Mária Metafizikai felismerés és a szenvedés felszámolása: a Buddha filozófiája mint episztemikus vállalkozás és mint terápia
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Interkulturális filozófia
2021. február 23.
(kedd)
9 óra
ONLINE
Tamás Péter Vladimir Nabokov Lolita című regényének etikai olvasatai
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2021. február 26.
(péntek)
14 óra
ONLINE
Mátisné Páji Gréta Írói névadás Kosztolányi Dezső prózájában. Az életmű legfontosabb személynevei és a Sárszeg helynév
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2021. március 5.
(péntek)
9 óra
ONLINE
Dobosi Linda Építőanyagok és építéstechnológia Brigetióban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2021. március 25.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Farkas Csaba A király és udvara a 11-14. századi Magyarországon. Az udvari méltóságviselők az Árpád- és kora Anjou-korban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2021. március 25.
(csütörtök)
11 óra
ONLINE
Kapus Erika Határjárás és határidentitások Czóbel Minka életművében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. március 29.
(hétfő)
10 óra
ONLINE
Erdélyi Melinda Mónika A török drámairodalom és nemzeti nyelvű színjátszás kezdetei Ahmet Vefik Pasa Molière adaptációinak tükrében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Turkológia
2021. április 8.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Miklós Dániel Csehszlovák-magyar politikai kapcsolatok 1938-1945 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2021. április 9.
(péntek)
9 óra
ONLINE
Berta Erika Cseh utazók magyarságképe a 19-20. századi útirajzokban. Különös tekintettel az 1850 és 1914 közötti útirajzokra
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2021. április 9.
(péntek)
11 óra
ONLINE
Imre Flóra Horatius Noster - A magyarországi Horatius-kép változásai
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2021. április 9.
(péntek)
15 óra
ONLINE
Berki Anna Az utolsó Báthoryak életének lengyel vonatkozásai
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2021. április 14.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Keszi Tamás A kora bronzkori makói és nagyrévi kultúra edénystílusainak változása. Az Iváncsa-laposi település
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2021. április 16.
(péntek)
11 óra
ONLINE
Benei Bernadett A magyar krónikaszerkesztmény 11-12. századi szövegegységének latin nyelvezete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2021. április 19.
(hétfő)
13 óra
ONLINE
Al-Shammari Alham Fadhl Muslah Negation in political discourse: a socio-cognitive study
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. április 20.
(kedd)
13 óra
ONLINE
Neumann Péter Abandoning the search of the ultimate truth. Strategy shifts in modern physics
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományfilozófia
2021. április 21.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Koncz-Kovács Anna A magyar nyelvi játék mint nyelvészeti és folklórjelenség
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. április 23.
(péntek)
15 óra
ONLINE
Laszkács Ágnes Frazémák újrafordítása a színpadon játszott drámákban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2021. április 28.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Mészáros Gábor A Holmi negyedik darabjának olvasatai, lokális és globális horizontjai. Pálóczi Horváth Ádám kapcsolatrendszerének értelmezése
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. április 28.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Gaál-Klippel Rita Magyarok egymásról: erdélyi és magyarországi magyar fiatalok sztereotípiái és nyelvi attitűdjei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. május 5.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Bartos Fruzsina

The Official Titles wb3 nswt ‘Royal wb3’ and wdpw nswt ‘Royal wdpw’ and the Function of Their Holders in the New Kingdom – A Prosopographical Study
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Egyiptológia

2021. május 6.
(csütörtök)
14:30
ONLINE
Zoltán Dominika Gyöngyvér A véletlenszerűség poétikája Csehov elbeszéléseiben (problématörténet - elmélet - szövegértelmezés)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2021. május 17.
(hétfő)
10 óra
ONLINE
Vágási Tünde A pannoniai katonaság vallási feliratai a principátus korában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet
2021. május 19.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Forczek Ákos "Jótékony könyörtelenség". A német felvilágosodás végjátéka az iskolafilozófia hanyatlásától a transzcendentálfilozófiai fordulatig
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Újkori filozófia
2021. május 26.
(szerda)
12 óra
ONLINE
Csúr Gábor Attila A történelmi regény alakváltozatai a második ezredforduló utáni skandináv irodalomban
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Skandináv irodalom
2021. május 27.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Vadas Réka Temple Laboratories in Graeco-Roman Egypt
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Egyiptológia
2021. május 31.
(hétfő)
10 óra
ONLINE
Gyuris Kata Cruel Geographies: Writing Violence in Contemporary African Fiction
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2021. június 2.
(péntek)
16 óra
ONLINE
Vass Anna Johanna Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány
2021. június 4.
(péntek)
10 óra
ONLINE
Gadó Flóra Performatív múltfeldolgozási tendenciák a kortárs képzőművészetben: a művészi újrajátszás mint stratégia a régió közelmúltjában feldolgozásában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2021. június 7.
(hétfő)
10 óra
ONLINE
Urbán Ilona Anna Az Énekek éneke korai rabbinikus értelmezése: Az ismétlés irodalmi mintázatai a Canticum Rabbában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia és hebraisztika-judaisztika
2021. június 9.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Tóth Katalin "A Páva utcai zsinagóga több volt, mint neológ!" A Páva utcai zsinagógai mikrovilág metamorfózisai száz év tükrében (~1920 - ~1930)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2021. június 10.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Molnár Eszter Edina Mobilizáció, társadalom és háborús közeg: Magyar értelmiségiek szerepvállalása, személyes attitűdjei és lelki tapasztalatai az I. világháború idején
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2021. június 14.
(hétfő)
14 óra
ONLINE
Lehr János The Philosophy of Property from the English Revolution until the Napoleonic Wars
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2021. június 16.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Harasztos Ágnes The Postmodern Baroque: Bruce Chatwin's Utz and British Fiction on East-Central Europe at the Time of the 1989 Political Changes
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2021. június 18.
(péntek)
13 óra
ONLINE
Boldog-Bernát István A 19. század elejének írói kapcsolatrendszere Magyarországon: Kisfaludy Károly levelezése
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. június 21.
(hétfő)
15 óra
ONLINE
Hajnal Márton Rendhagyó testek a XX. és XXI. századi színházi diskurzusokban
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2021. június 23.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Harlov-Csortán Melinda The introduction of the notion cultural heritage and heritagization in Hungary (1957-2015). Critical analysis of Hollókő and Fertő/Neusiedlersee through the lens of heritagization
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2021. június 25.
(péntek)
9 óra
ONLINE
Pomázi Bence

A -nak / -nek rag poliszémiája
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet

2021. június 25.
(péntek)
10 óra
ONLINE
Banerjee Amitayu Combinatorial properties and dependent choice in models where the axiom of choice fails
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományfilozófia
2021. június 28.
(hétfő)
13 óra
ONLINE
Héder-Nádasi Eszter Az orvosi hatalom reprezentációja az amerikai kórházsorozatokban: a sebészeti innovációk ábrázolásának elemzése
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2021. június 29.
(kedd)
9 óra
ONLINE
Fóris Ákos A magyar megszálló politika a szovjet területeken 1941-1944
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2021. június 30.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Panka Dániel Privacy, surveillance and transparency in science fiction literature
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2021. június 30.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Zipernovszky Kornél Ferenc The role of jazz in shaping identity politics: examining intercultural influences from the beginning of the jazz age till the outbreak of the Second World War
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2021. július 2.
(péntek)
10 óra
ONLINE
Csoma Lajos A munkástanácsok 1918-1919 forradalmában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2021. július 12.
(hétfő)
11 óra
ONLINE

 

 

 


Archívum - 2021 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Pfisztner Gábor Az önmegértés lehetősége az esztétikai tapasztalatban. Heidegger és a művészet
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2021. augusztus 31.
(kedd)
15 óra
ONLINE
Konkoly Dániel Zoltán A hang kísértetei. A hangot reprodukáló technikai eszközök és a lírai hang konstellációi a XX. század első harmadának magyar költészetében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2021. szeptember 2.
(csütörtök)
15 óra
ONLINE
Hasulyó-Pintz Katalin Identity Preservation and Diaspora Relations in the USA: the Hungarian Community of New Brunswick
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2021. szeptember 9.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Egres Dorottya Makroszkóp alatt Paks II vitája: argumentatív stratégiák és koalíciók az atomenergia diskurzusában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2021. szeptember 10.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Kovács Janka A lélek betegségeinek reprezentációi a magyarországi tudományosságban, 1750–1830
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem

2021. szeptember 20.
(hétfő)
15 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Jéga-Szabó Krisztina A női művész önartikulációjának poétikai eljárásai Erdős Renée és Lesznai Anna regényeiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. szeptember 21.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Rátkai Gergő Péter  A MANIPURI SZANKÍRTANA. India kulturális öröksége megkonstruálásának történeti értelmezése egy szellemi kulturális örökség elemen keresztül
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2021. szeptember 24.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kisőrsi Zsófia Az államszocializmus ingázóinak társadalmi helyzete és megítélése Vas megyében (1960-1990)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2021. szeptember 24.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
fszt. 14.
Szász Lajos Baltazár Dezső református püspök közéleti és egyházi tevékenysége 
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2021. október 7.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Farkas Ádám A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, 1945-1949
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ruszisztika
2021. október 8.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Péterbencze Anikó Tánc - rítus - identitás. Táncok, táncos rítusok és az identitás dimenziói a Bákó környéki csángó-magyar lokális közösségekben
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2021. október 14.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gajda Péter A forrásfelhasználás módjai egyes magyar történelmi alakok bemutatása során Auguste De Gerando La Transylvanie et ses habitants című művében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. október 15.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Sáró Csilla Hagyományőrzés és romanizáció az eraviscus viselet tükrében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2021. október 20.
(szerda)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Glavanics Krisztina Az amatőrtől a professzionális színjátszásig a magyarországi horvátok körében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Szláv irodalmak
2021. október 26.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Magos Gergely A magyarországi gyógyszerészet gleichschaltolása 1938-1950
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2021. október 29.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Yildiz Reyhan Turkish EFL teacher trainees' willingness to communicate in English
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. november 3.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Somogyi László Internálás és internálótáborok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében az első világháború alatt
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2021. november 4.
(csütörtök)
16:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Árva Márton The Politics of Affect in Contemporary Latin American Films on Domestic Workers
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2021. november 29.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Szalkay Attila A reáliák szerepe a forrásnyelvi szöveg üzenetének megőrzésében. Az interkulturális közetítés a műfordításban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. november 29.
(hétfő)
13 óra

ONLINE

Meeting ID: 858 2998 3237

Passcode: 834683

Kubatov Dubravka Complimenting speech acts: a cross-linguistic approach based on English, French, Croatian, Hungarian, German, Italian and Spanish
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2021. december 1.
(szerda)
16 óra

ONLINE

Meeting ID: 842 8690 4723

Passcode: 009148

Veress Dániel Nemzetépítők. Nemzeti stílustörekvések az európai és magyar építészetben 1850–1925
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2021. december 6.
(hétfő)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I. em. 144. 

és ONLINE (jelszó: 587925

Huszár Attila Lászlóné Dr Többnyelvűség, nyelvi asszimiláció, változó identitásépítési stratégiák a gradistyei horvátok egy magyarországi nemzetiségi településén
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2021. december 7.
(kedd)
10:30
ONLINE
Balogh Gergő A modern irodalmi tudat megalapozása és működése. Irodalmi modernség és a társadalmi modernitás viszonya Magyarországon
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Irodalomelmélet
2021. december 10.
(péntek)
12 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. em. 428.
Kránicz Sándor Bence Magyar filmkritikai párbeszédek a kezdetekről 1944-ig
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2021. december 10.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
fszt. 34.
Kocsis Adrienn Joanna Bator művei a posztkulturális kritika perspektívájából
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Szláv irodalmak
2021. december 13.
(hétfő)
13 óra
ONLINE
Tartsákné Ládonyi Emese A kisgyermekkor és az anyaság történeti változásai a 17-18. századi magyar nyelvű forrásokban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori egyetemes történelem
2021. december 14.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Pintér Anna Krisztina Patterns of Narratives in Sumerian Mythic Stories, and the Edition of Dumuzi's Dream
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia és hebraisztika-judaisztika
2021. december 14.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Murzsa Tímea Közelítések Pap Károly életművéhez. Identitás és hagyomány kérdései Pap Károly prózájában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. december 15.
(szerda)
10 óra

ONLINE

Meeting ID: 853 9982 6217 Passcode: 749516

Ning Ya Courtly encounters along the Silk Roads: diplomats, diplomatic gifts and symbolic competitions in the Mongol Eurasia
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2021. december 17.
(péntek)
10 óra

ONLINE

Meeting ID: 941 7630 9544

Passcode: 9Hp6AJ

Ondrejcsák Eszter Anton Straka szerepe a szlovák-magyar és cseh-magyar kulturális közeledésekben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Magyar irodalomtörténet
2021. december 17.
(péntek)
15 óra
ONLINE
Mélyi József A városi tér szimbolikus átírása. Szovjet emlékműállítások 1945-ben
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2021. december 17.
(péntek)
15 óra
ONLINE
Puporka Lajos Közösségi televíziózás a magyarországi médiaszíntéren
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2022. január 5.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Gagyi Miklós Ottlik Géza novellisztikája
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Magyar irodalomtörténet
2022. január 6.
(csütörtök)
15 óra
ONLINE
Szegh Henriett Harmadik kód a tolmácsolásban: vajon létezik tolmácsolási szöveg?
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2022. január 11.
(kedd)
15 óra
ONLINE
Asztalos Anikó Az osztálytermi diskurzus pragmatikai elemzése. A tanulói beszédfordulók és a megnyilatkozások vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2022. január 18.
(kedd)
13 óra
ONLINE
Őze Eszter Kizsákmányolás és gondoskodás: népegészségügyi törekvések és a munkástest konstrukciója a Társadalmi / Népegészségügyi Múzeumban
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2022. január 18.
(kedd)
15 óra
ONLINE
Móricz Kristóf András Információ- és kommunikációtechnológiai eszközök használata a konferenciatolmácsolásban Magyarországon
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2022. január 19.
(szerda)
10 óra
ONLINE
Németh Szilvia Viktória Információadagolás az északi manysiban. A referenciák fontosságának kódolása a beszédben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2022. január 19.
(hétfő)
10 óra
ONLINE
Jakab-Balogh Lilla Ilona Hagyományőrzés és invenció Szép Ernő drámáiban
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúrtudományok / Magyar irodalomtörténet
2022. január 25.
(kedd)
10 óra

ONLINE

meeting ID: 891 2973 8648

passcode: 304554

Uchikawa Kazumi A japán nyelvoktatás és a szakdolgozatírás összefüggései: különös tekintettel az európai felsőoktatási intézmények japán szakirányaira
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Japanisztika
2022. január 25.
(kedd)
16 óra

ONLINE

meeting ID: 897 8099 9341

passcode: 837523

Veszprémy Márton János Asztrológia Kelet-Közép-Európában a 15-16. században. Kéziratos és nyomtatott források. Asztrológia Mátyás király udvarában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori egyetemes történelem
2022. január 31.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Seres Dániel Márk Démosthenés vádbeszéde Timokratés ellen
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet
2022. február 3.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Somogyi Szilvia A brassói dékánság középkori Kézikönyve. (A kánonjog gyakorlati alkalmazása a középkori Magyarországon)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2022. február 3.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE

 

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 


Archívum - 2022 tavaszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Stern Annamária Lilla A terminológiai konzisztencia vizsgálata műszaki szövegekben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2022. február 9.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Daróczi Ildikó Merkmale und Funktionen von Okkasionalismen aus kontrastiver Sicht
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2022. február 10.
(csütörtök)
14 óra

ONLINE

Cseh Dávid Sándor Dzso-ha-kjú: Ritmus, hatás és jelentés a hagyományos japán nó-játékban
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2022. február 11.
(péntek)
13 óra
ONLINE
Frankovics Colette Aspekte der interkulturellen Kommunikation im deutsch-ungarischen Vergleich. Korpusbasierte Untersuchung des Mediendiskurses über das Corona-Virus im Deutschen und im Ungarischen
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2022. február 17.
(csütörtök)
14 óra

ONLINE

Antal Gábor A német haditengerészet az első világháborúban
Bölcsészettudományok /Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2022. február 18.
(péntek)
16 óra
ONLINE
Béni-Dorcsák Réka Új epikus formák és új tematika a jelenkori brazil irodalomban: intertextualitásból a hipertextualitásba
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Portugál és brazil irodalom
2022. február 21.
(hétfő)
10:30

ONLINE

Lévai Ruth Karin To find in infinity something new: the concept of truth in four works by Annette von Droste-Hülshoff, Harriet Beecher Stowe, F.M. Dostoevsky and Georges Bernanos
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2022. február 25.
(péntek)
13 óra
ONLINE
Kerber Balázs A művészet mint sziget. Luigi Pirandello és Szentkuthy Miklós műveinek poétikai vizsgálata a modernitás tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Olasz irodalom
2022. március 7.
(hétfő)
15 óra

ONLINE

Hanyecz-Zay Melinda Az interkulturális kommunikációs tényezők vizsgálata a légi közlekedés és a repülésbiztonság kontextusában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2022. március 10.
(csütörtök)
14 óra

ONLINE 

Stári Eszter Nemi sztereotípiák vizsgálata iskolai tankönyvekben. Alsó tagozatos olvasókönyvek a nemek szövegbeli megjelenésének tükrében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2022. március 11.
(péntek)
10 óra

ONLINE

Németh Luca Anna A magyar nyelvi udvariasság fogalma a 19. század második és a 20. század első felének illemirodalmában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2022. március 24.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Bognár Katalin Boglárka A késő avar kori sárga kerámia
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2022. március 25.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Dankó Szilvia Alul- és felülreprezentált elemek fordított szövegekben. Korpusznyelvészeti elemzés
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2022. március 25.
(péntek)
14 óra
ONLINE
Bojti Zsolt Wilde, Stenbock, Prime-Stevenson: Homophilia and Hungarophilia in Fin-de-Siècle Literature
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2022. március 31.
(csütörtök)
16:15
ONLINE
Szabó Melinda Pannonia kereskedelmének társadalmi háttere
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2022. április 1.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Al Sharafat Ayman Shafi Language Policy and Language Rights from the Perspective of US Presidents from Theodore Roosevelt to Donald Trump
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2022. április 1.
(péntek)
12:30

ONLINE

Mesterházy Gábor Ádám Régészeti célú térbeli elemzések és térinformatikai modellezések Polgár térségében az őskortól a középkorig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2022. április 8.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Pozsár Dániel Károly Egy "katasztrófa" háttere - Az 1101. évi keresztes hadjárat vereségének okai
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2022. április 29.
(péntek)
14 óra

ONLINE

Bea Csaba Béla 1848-49 emlékezete a dualizmus korának váci sajtójában (Személyek, események, előzmények: Széchenyi, Kossuth, Görgei és március 15., július 17., október 6.)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történelem
2022. május 5.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Pópity Dániel Avar és Árpád-kori népesség a Maros mentén. Településtörténeti kutatások a Maros folyó völgyének magyarországi szakaszán
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2022. május 6.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Laki Áron Bence Az iszlám és a művészetek viszonya a délkelet-ázsiai muszlim kultúrában és az arab gyökerű írott hagyományban. Filológiai forráselemzés
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Arabisztika
2022. május 17.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Reményi Édua Vénusz Esztétikai gazdaságtan: klasszikus brit elképzelések
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2022. május 20.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Tóth Krisztina Kitti Artistic Performances in Virginia Woolf's Novels
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom

2022. május 23.
(hétfő)
11 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kisfalviné Cselenkó Borbála A szombathelyi püspök és mezővárosainak kapcsolata 1848-ig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2022. május 24.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Verő-Valló Judit Garzonok, garzonházak, garzonlakók. Új kislakásos otthonok a két világháború közötti Budapesten
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2022. május 27.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Szekeres András Márk Ancient Chinese Approaches to Interpreting Astrological Signs. Two Strategies to Translate Celestial Phenomena into Political Messages
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Interkulturális filozófia
2022. május 30.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Csorba Zsuzsanna The genre of travel regimens in medieval Arabic medicine: with a critical edition and translation of Ibn al-Amshāṭī’s al-Isfār ʿan ḥikam al-asfār
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Arabisztika
2022. május 31.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Lengyel-Marosi Renáta Reconfiguring the Victorian Female Ideal in the Mary Poppins Novels
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2022. június 2.
(csütörtök)
12 óra

ONLINE

Katona Éva Az észtországi orosz nyelv szociolingvisztikai vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Orosz nyelvészet
2022. június 7.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Sebők Richárd A Királyi Kúria társadalomtörténete 1724-1848. Köznemesi karrierek a késő rendi kori legfelső bíróságon, különös tekintettel az érseki ülnökökre, a királyi ülnökökre és az ítélőmesterekre
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2022. június 7.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Lakatos Gabriella "Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni." Sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban
Bölcsészettudományok / Filozófatudományok / Film-, média és kultúraelmélet
2022. június 7.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Bódi Lóránt A kibeszélhetetlen számbavétele - társadalmi diskurzusok a holokausztról a II. világháborút követően (1945-1948)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2022. június 10.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Tompa László Az újszerzésű Batthyány-birtokok regenerációja a XVIII. században
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2022. június 20.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Jeney András Egy építész életmű a dualizmus korában: Freund Vilmos
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2022. június 20.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Varga Dániel Szövetségben a szabadságért: Helfy Ignác és az Alleanza hetilap
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi egyetemes történelem
2022. június 22.
(szerda)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gyimesi Emese Családi szerepek, polgári életmód és városi térhasználat a 19. századi Pest-Budán ego-dokumentumok tükrében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2022. június 24.
(péntek)
9:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A  428. terem
Vörös Erika Erzsébet Potalaka-kultusz Kelet-Ázsiában: Buddhista világteremtés a kínai, koreai és japán Avalokiteśvara bodhimaṇḍák tükrében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Sinológia
2022. június 24.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Bodnár Ágnes Anett The Making of the Subject in Indian Captivity Narratives: An exploration of subject construction via the performative, intersubjective, and narrative self
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2022. június 27.
(hétfő)
10 óra

ONLINE

Sárándi Tamás Nemzetiségpolitikai gyakorlat Észak-Erdélyben 1940-1944 között. A román kisebbség helyzete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2022. június 27.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Sebestyén Ádám Apokaliptika a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban: Bornemissza Péter apokaliptikus világképe
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2022. június 27.
(hétfő)
14 óra

ONLINE

Horváthy Sára Natures et fonctions du narrateur des romans médiévaux en vers
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Romanisztika
2022. június 28.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Hajeer Ahmad Massive Open Online Courses' Descriptions: An explanatory study of the rhetorical move structure and its effects on potential students
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet
2022. június 28.
(kedd)
17 óra

ONLINE

Márki Herta Sprachentwicklung. Eine Studie zur Untersuchung der Besonderheiten der Sprachentwicklung von Lernenden mit unterschiedlichen L1 an ungarischen Schulen am Beispiel der Konzeptualisierung von Menge
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2022. június 29.
(szerda)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Falyuna Nóra Az áltudományos diskurzus jellemzői. Az újmédiában megjelenő áltudományos tartalmak nyelvészeti-kommunikációs elemzése
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2022. június 29.
(szerda)
15 óra
ONLINE
Schweininger Péter Sváb világok. Migráció és mentalitás Száron, 1729-1848
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történelem
2022. július 5.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Vesszős Balázs Interkulturális félreértések a szervezeti kultúrában - egy magyar-izraeli vegyesvállalat szervezeti kommunikációjának interkulturális pragmatikai vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2022. július 8.
(péntek)
10 óra

ONLINE

Sánta Sára Nóra A tudományos igényű ókorkutatás és régészet első jelentős magyar képviselője: Schönvisner István élete és munkássága
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2022. július 11.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem

 

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 


Archívum - 2022 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Mravik Patrik Tamás Elbeszélt Kádárizmusok. Filmkészítés és ideológia viszonyának átalakulása a korai Kádár-korszakban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2022. szeptember 14.
(szerda)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Deméné Mohay Borbála Esztétika és reprezentáció. Kertek Széchényi Ferenc életében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2022. szeptember 21.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Székelyhidi Eszter Johanna Gender and Performative Identity in Caryl Churchill's Theatre
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2022. szeptember 26.
(hétfő)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gellér Judit Zsuzsanna Magánemlékezet a kortárs magyar fotóművészetben - Analóg és digitális archívumhasználatok
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2022. szeptember 28.
(szerda)
17 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
251. terem
Márkusz László A szerb és az albán nacionalizmus küzdelme Koszovóban (1878-2018)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2022. október 11.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ganbaatar Jalsraijamts Tulku Recognition in Mongolia as Exemplified by the Lineage of the Khalkha Dzaya Pandita
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Mongolisztika
2022. október 13.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Juhász Csaba Királyi szervienssé emelő, szolgafelszabadító és püspöki oklevelek arengái 1186-1346 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2022. október 13.
(csütörtök)
13 óra

ONLINE

Závada Péter Az epokhé színpada. A színházi tapasztalat fenomenológiai közelítései Edmund Husserl elméletei alapján
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2022. október 14.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. em. 428.
Gergely Hanna Gyermekáldás Irakban - Egy átmeneti rítuscsokor vizsgálata filológiai és néprajzi megközelítésben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Arabisztika
2022. október 17.
(hétfő)
13 óra

ONLINE

 

Ugrin Zsuzsanna A számítógéppel támogatott fordítás szövegszintű jellemzői a fordításpedagógia szemszögéből
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2022. október 21.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
047. (Gombocz terem)
Juhos Rózsa Sepulchrum Domini. Funktionsanalyse mittelalterlicher Heiliger Gräber
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2022. október 27.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Chumakova Svetlana Русские и венгерские ахроматические цветообозначения в когнитивном аспекте
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Szláv nyelvtudomány
2022. november 7.
(hétfő)
12 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Fszt. 17-19. (Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára)
Mizsur Dániel Név és identitás problémái Krúdy Gyula epikájában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2022. november 10.
(csütörtök)
14 óra

ONLINE

Zolcsák György Attila A köztársasági oldal a spanyol polgárháborúban. Célok, ideológiák, ütközések
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2022. november 11.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
428. terem
Beszkid Judit Orpheus Argonautikája. Hagyomány és újítás egy késő antik eposzban
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2022. november 21.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Zelei Dávid A latin-amerikai identitás metamorfózisai a 19-20. században
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2022. november 29.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Erdős Zoltán József "Szerelmes édes maroknyi Nemzetünk..." A nemzettudat megjelenése erdélyi puritán szövegekben (1657-1690)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2022. november 30.
(szerda)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Jankovics Julianna Enyhe értelmi fogyatékossággal élő fiatalok beszédének szupraszegmentális fonetikai elemzése
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2022. december 2.
(péntek)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ferenczi Roland Imre History behind the praising words of the learned. An annotated translation of the Patiṟṟuppattu and the political geography of the early Cēra kingdom
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet
2022. december 2.
(péntek)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
217. terem
Pálfi László A német-namíbiai kapcsolatok története
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2022. december 14.
(szerda)
18 óra
ONLINE
Trádler Henrietta A budapesti házi cselédség társadalomtörténete a 19. század közepétől a 20. század közepéig. Cselédbiográfia-értelmezések
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2022. december 16.
(péntek)
15 óra

ELTE Egyetemi Könyvtár

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Gaál Zoltán Kristóf Procesos posléxicos en la interfonología de los aprendientes hungaroparlantes de E/LE. La realización de la serie /b d g/ intervocálica y de los diptongos crecientes a la luz del encadenamiento
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Romanisztika
2023. január 3.
(kedd)
11 óra

Eötvös József Collegium Nagyterme

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Szikora Patrícia Hippolytos és Phaidra mítosza a Seuso-kincs tárgyain
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2023. január 3.
(kedd)
15:30

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium Nagyterme

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Pataky Éva A tolmácsok foglalkozási presztízse Magyarországon
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2023. január 4.
(szerda)
16 óra
ONLINE
Horváth Ágnes Betegbiztonság és kommunikáció a fordításban: A magyarról angolra fordított beleegyező nyilatkozat fordításának korpuszalapú műfaji elemzése
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2023. január 5.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Keresztury Dóra A nyugtalanító idegenség alakváltozatai: a kafkai kísérteties
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2023. január 6.
(péntek)
13 óra

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

II. emelet 9. terem (Kodály terem)

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Stamler Ábel Ritualizált misztika. A monasztikus szerzetesség "mítoszainak" és beavatási ordóinak elemzése és spiritualitástörténeti távlatai
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Vallástudomány
2023. január 10.
(kedd)
15 óra

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

II. emelet 10. terem

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Kürthy Ádám András Sentidos ocultos: mecanismos estructurales de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier desde un enfoque comparativo
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Latin-amerikai irodalom
2023. január 12.
(csütörtök)
13 óra

Eötvös József Collegium Nagyterme

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Dr. Molnár Krisztián Az egyenlők szabadsága vagy a szabadok egyenlősége? Az egyenlőség és a szabadság fogalmai Ronald Dworkin politikai filozófiájában és jogtudományában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2023. január 13.
(péntek)
10 óra
ONLINE
Müller Andor János A megjelenés filozófiája. Értelem-Észlelés-Érzelem. 3É
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Fenomenológia
2023. január 13.
(péntek)
15 óra

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

II. emelet 11. terem

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Spolárné Imreh Réka A tulajdonnevek szerepe az alternatív-nemzeti diskurzusban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2023. január 16.
(hétfő)
14 óra
ONLINE
Czeti István Az Antiquitates Romanae világa
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet
2023. január 18.
(szerda)
14 óra

Eötvös József Collegium Nagyterme

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Hubay Miklós Péter Szemantikusweb-technológiára épülő könyvtári forrásleírás. A BIBFRAME bibliográfiai keretrendszer használatának lehetőségei
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány
2023. január 18.
(szerda)
15 óra

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Szakolvasó

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Barát Bence Marcell Futball, hatalom és társadalom Magyarországon a Horthy-korszakban. Az államilag irányított futball előzményei, kialakulása és működése a két világháború között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2023. január 20.
(péntek)
11:30

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

Nagytanári

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Benedek Enikő Interkulturális átváltások angol nyelvű pakisztáni hivatalos iratok magyar fordításában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2023. január 20.
(péntek)
12 óra
ONLINE
Nagyová Zsófia A szlovákiai magyar identitás nyelvi-kulturális reprezentációi
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2023. január 23.
(hétfő)
15:30

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

II. emelet 8. terem

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Jakab Péter József Térhasználat, hatalmi reprezentáció és klientúra a 15. századi Egyházi Államban az Orsini család tükrében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2023. január 24.
(kedd)
14 óra

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Színházterem

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

Kodolányi Judit Klára Illyés Gyula szerkesztői tevékenysége a Magyar Csillag levelezésének tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2023. január 25.
(szerda)
16 óra

ONLINE

Takács Tímea Sárközi György prózai életműve
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2023. január 26.
(csütörtök)
11 óra

ONLINE

Ergün Didem Basak Cultural Anxieties on the Silver Screen: Paranoia in New Turkish Cinema
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2023. január 30.
(hétfő)
16 óra

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

Nagytanári

1088 Budapest, Trefort utca 8.

Tömöry Miklós Tamás A szerb nemzeti mozgalom térhasználata és önreprezentációja Pest-Budán és Újvidéken 1860 és 1871 között
Bölcsészettudományok /Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2023. február 6.
(hétfő)
16 óra

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Pótó Júlia A betegség képei. Képalkotás, test és kultúra a 19-20. század fordulóján
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2023. február 8.
(szerda)
15:30

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

Nagytanári

1088 Budapest, Trefort utca 8.

 

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 


Archívum - 2023 tavaszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Somfai Péter Vergilius mint Catullus (és Lucretius) olvasója
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2023. február 28.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Siklósi István A személy fogalma Boëthiusnál. Krisztológia és antropológia
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2023. március 3.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gyói Renáta Tudományos grammatikák az újmagyar kor első felében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2023. március 3.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
I/144. (Dékáni Kistanácsterem)
Jánosa Eszter Szubjektumkoncepciók Tandori Dezső költészetében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2023. március 6.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Juhász-Koch Márta A hangalámondás fordításának műfaji és nyelvi jellegzetességei angol-magyar nyelvi irányban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2023. március 6.
(hétfő)
15 óra
ONLINE
Karakas Alexandra Technical Artefacts and the Problem of Malfunction
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etikai és politikai filozófia
2023. március 10.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Zatykó Margit Németek, szlovákok és csehek Budapesten. A kollektív identitás szerepe a dualizmus kori Budapest etnikai közösségeinek kávéházi életében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2023. március 24.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Fszt. 047 (Gombocz terem)
Tóth Tibor Angol, ír és skót önkéntesek a visszafoglaló háborúban (1683-1688)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2023. március 27.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Szirákiné Kovács Györgyi The Aesthetics of Uncertainty: Sensibility and the Supernatural in Ann Radcliffe’s Gothic Romances
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2023. március 28.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Szemes Botond Bálint Digitális Irodalomtudomány. Az olvasás, a számolás és az ábrázolás gyakorlatainak egysége a magyar regényirodalom vizsgálatakor
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2023. március 31.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ady Mária Lakótelep-panelek. Egy reprezentáció alakzatai
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2023. április 5.
(szerda)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D 
Eötvös terem
Németh Dániel Három egyházi ének 1676-ig létrejött szövegváltozatainak nyelvtörténeti elemzése
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2023. április 6.
(csütörtök)
10 óra
ONLINE
Jekl Ágnes Il cambiamento di funzione dei prefissi verbali ad- ed ex- dal latino classico all’italiano
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Romanisztika
2023. április 20.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Horváth Balázs A Pray-kódex liturgikus összefüggései és filológiai problémái
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2023. április 21.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
fszt. 047. (Gombocz-terem)
Labancz Linda A magyarországi kínaiak kétnyelvűsége
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. április 25.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Őri Péter The representation of voicing. A unified analysis of languages with two obstruent series as "aspirating" systems
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Angol nyelvészet
2023. április 27.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
fszt. 047. (Gombocz-terem)
Bencze Norbert Élőnyelvi diskurzusok elemzése és felhasználásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv oktatásában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. április 28.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
László Levente The Inceptions of the Emperor Zeno’s Anonymous Astrologer
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2023. április 28.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Bartha Ádám A művészet mint társadalmi gyakorlat az avantgárdban és a posztmodernben
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2023. május 11.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Szilasi Attila Botond A középső és késői neolitikum kőeszköz-előállítási rendszerei a Dunántúlon. A dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája és a lengyeli kultúra pattintott köveinek technológiai vizsgálata Vas megyében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2023. május 12.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Kalmár Miklós A Budavári Palota hasznosítási tervei 1945 után. Koncepciók, tervezés, építés: 1945-1959
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2023. május 24.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
fszt. 11.
Muntag Vince Beszélni - más helyett. Változatok a dramaturgia nyelvteremtő erejére Molnár Ferenc dramatikus életművében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2023. május 26.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Bánszki Kristóf A Linda című sorozat és a Kádár-korszak társadalmi képzelete
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2023. május 30.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
fszt. 34.
Tamás Gábor Zoltán Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság története 1857-1949. A hosszú távú sikeresség feltételei a biztosításai piacon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2023. június 7.
(szerda)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gulyás Bence A kelet-európai sztyeppe és a Kárpát-medence kapcsolata az 5–7. században. A tiszántúli kora avar kori népesség eredete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2023. június 9.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
172. terem
Sidó Anna Tünde Amatőr fotográfia és családi emlékezet. Id. Brenner József fotóinak hatása családja emlékmegörökítési és emlékezési gyakorlataira (1898–1930)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2023. június 12.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Horváth Krisztián György Nemzeti elemek a nemzetközi nyelvben - a magyar specifikum megjelenése a hazai eszperantó tankönyvekben 1898-1989
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Interkulturális nyelvészet
2023. június 13.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
fszt. 047. (Gombocz-terem)
Kazareczki Noémi Zubovits Fedor őrnagy (1846-1920) rendhagyó katonatiszti pályája nemzetközi és közéleti tevékenységeinek tükrében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történelem
2023. június 19.
(hétfő)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Holló Péter Egyházszakadások a Kádár-korszakban: az adventisták és a metodisták belső ellenállási mozgalmai
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2023. június 21.
(szerda)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gimes Balázs A fizikalizmus genealógiája
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia
2023. június 21.
(szerda)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem
Kovács Bence Uradalom, plébánia, faluközösség. Történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2023. június 22.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Avar Anton Címereslevél-adományozás a kora újkori Magyarországon (1527-1690)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2023. június 22.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Bódai Dalma Reprezentáció és anyagi kultúra Thurzó György nádor biccsei központú udvarában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2023. június 23.
(péntek)
14:30 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ugry Bálint A Magyar Királyság főrendjeinek Kavalierstourjai a 17. században
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2023. június 27.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Kim Shinhyung A dél-koreai és a magyar interperszonális verbális kommunikáció interkulturális nyelvészeti vizsgálata udvariassági és tiszteletadási szempontból
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Koreanisztika
2023. június 27.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
225. terem
Rudolf Veronika A Magyar Királyság cseh és osztrák kapcsolatai 1196-1310 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2023. június 30.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Horváth Dávid A hasonlóság titkos forradalma Martin Heidegger filozófiájában. Philoanalitikus-hermeneutikai vizsgálódás
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Hermeneutika
2023. június 30.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
Alföldy Géza terem
Eitler Ágnes A színpadra vitt népi kultúra szerepe a lokalitás szervezésében. Összehasonlító néprajzi vizsgálat
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2023. június 30.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Murányi Sarolta Hilda A narratív készség fejlődése és vizsgálati lehetőségei gyermekkorban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. június 30.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Sánta Ákos Vadászat, fegyver, reprezentáció. Főúri vadászat a kora újkori Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2023. július 3.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Szabó Ditta Az evidencialitás történeti-tipológiai vizsgálata az udmurtban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2023. július 4.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
047. terem
Eszik Veronika „Az a nép kifakadt a méter-rendszer ellen is…” A városi modernizáció kritikus percepciója a dualizmus kori Horvátországban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2023. július 4.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Czifra Adrienn Katalin Nacume Szószeki haikui Maszaoka Siki barátságának tükrében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Japanisztika
2023. július 5.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Poros Andrea Ágnes Ellen Key életrajzírói munkásságának társadalom- és művelődéstörténeti kontextusai
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Skandináv irodalom
2023. július 6.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Hamsovszki Júlia Természeti helyszínek kulturális metaforái az orosz népdalok tükrében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Szlavisztika
2023. július 7.
(péntek)
12 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.

 

 


Archívum - 2023 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Isó Gergely Sorok mögött. Ordass Lajos evangélikus püspök működése és kapcsolatai 1948. évi személyes naplói alapján
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet

2023. szeptember 11.
(hétfő)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Varju Andrea Kata "Önmagában is tükör és robbanás." Elbeszélésmódok Roberto Bolaño prózaszövegeiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Spanyol nyelvű irodalmak
2023. szeptember 13.
(szerda)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Dékáni Kistanácsterem (I. em. 144.)
Constantinovits Milán András Retorikai eszközök, meggyőzési stratégiák a magyarországi nonformális tehettséggondozás egyes korosztályaiban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. szeptember 18.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem 
Sági Péter Tamás Szabad akarat az idegtudományok tükrében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia
2023. szeptember 18.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Kodály terem
Konczné Bácsi Enikő A kérés (és az ahhoz kapcsolható jelenségek) megfogalmazásának módjai a középmagyar korban. Kérés- és bocsánatkérés-stratégiák
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2023. szeptember 19.
(kedd)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem 
Papp Viktor Az ügyvédség társadalomtörténete (származás, jövedelmi-vagyoni viszonyok, társadalmi státusz, közéleti szerepvállalás és életmód) a dualizmus kori Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2023. szeptember 21.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Zemplén-Véber Virág A sztereotípiák filozófiája
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Analitikus filozófia
2023. szeptember 22.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
047. terem
Molnár Csenge A neolokalitás etnográfiája a Bükk és a Mátra vidékén az 1960-as - 1980-as években
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2023. szeptember 28.
(csütörtök)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kerényi terem
Takács Dániel A.A.C. Shaftesbury filozófiai írásművészete
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2023. szeptember 29.
(péntek)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
047. terem
Vámos Gabriella Munkásfolklór-narratívák és a társadalmi átalakulások kapcsolata az 1950-es években. Az országos ünnepek példái alapján
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2023. október 2.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem 
Dr. Szalka János Büntetések az ókori Egyiptomban az Óbirodalom és az Újbirodalom vége közötti időszakban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Egyiptológia
2023. október 5.
(csütörtök)
17 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
428. terem
Dr. Magyar Szilvia Culture, society, (sport)history and identity in Finland in the light of Finnish sport films
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Az uráli népek folklórja és irodalma
2023. október 10.
(kedd)
17:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Ogoljuk-Berzsenyi Anett Somogy vármegye nemessége a török kiűzésétől 1848-ig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2023. október 26.
(csütörtök)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Dékáni Kistanácsterem (I. em. 144)
Pappné Kocsis Réka Az ómagyar kódexek marginálisainak rendszeres feldolgozása
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2023. november 9.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Lénárd-Bella Dorina Szereplői szubjektivitás a hollywoodi filmben és a szubjektív szekvenciák befogadóra gyakorolt hatása
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
2023. november 13.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Dékáni Kistanácsterem (I. em. 144)
Budai Gábor A politikai filozófiától a politikai elköteleződésig. Lukács György 1918/19-ben
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2023. november 21.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Spalovszky Csaba József Emanuel Swedenborg's The Last Judgment and William Blake's The [First] Book of Urizen
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2023. december 1.
(péntek)
16:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Melis Eszter Az Északnyugat-Dunántúl a kora bronzkor végétől a koszideri periódusig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2023. december 4.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Ferenczi Gábor Nyelvföldrajzi vizsgálatok a Kemenesalján és vidékén. A KNyK-projekt első eredményei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2023. december 7.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán-terem
Pankovics Bálint Gergely Verbális közlések ismétlésének és feldolgozásának sajátosságai a magyarban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. december 7.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kerényi-terem
Kovács Balázs Das integrative Modell der Vergangenheitstempora in europäischen Sprachen
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2023. december 8.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Fszt. 47. (Gombocz-terem)
Désfalvi Ildikó Dichotikus teszt alkalmazása tanulási nehézségeket mutató gyermekeknél
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. december 11.
(hétfő)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Dékáni kistanácsterem (I. em. 144.)
Prusakova Natalia Жанровое своеобразие малой прозы Тэффи
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2023. december 11.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Lakatos Adél A kalocsai érsekek művészet- és tudománypártoló tevékenysége 1710-1945 között, különös tekintettel Császka György kalocsai érsek életművére és kalocsai érseki időszakára
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2023. december 12.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán-terem
Bodnár Noémi Atipikus beszélők beszédének megértése és megítélése kisiskolás korban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2023. december 14.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
II. em. 243.
Hidvégi Zsófia The Revitalization of the Ryūkyūan Languages: A model proposal for affect-analysis based impact measurement
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Japanisztika
2023. december 15.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán-terem
Metz-Ruszkai Szilvia Éva Az ideális politika rekonstrukciója Hannah Arendt nyomán
Bölcsészettudományok /Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2023. december 15.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Fahidi Csaba The Western-Mongolian Dzakhchins and Aspects of their Identity
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Mongolisztika
2023. december 15.
(péntek)
14 óra
ONLINE
Orosz Adrienn Bes and the Near East with a Focus on the Archaeological Corpus of Bes in Mesopotamia until the Fall of the Assyrian Empire (609 BC)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Egyiptológia
2023. december 19.
(kedd)
11 óra
ONLINE
Malaczkov Szilvia Anna Explicitáció és implicitáció az önkéntes feliratozásban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2023. december 19.
(kedd)
14 óra
ONLINE
Csicsics Anna Siker közösségek Magyarországon az államszocializmus ideje alatt
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Interdiszciplináris történelemtudományok
2023. december 22.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Deé-Kovács Katalin Zur Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht an diversen Schultypen in Ungarn (Eine methodisch-linguistische Untersuchung)
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika 
2024. január 10.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Klenk Márk Terminológiai adatbázisok és fordítói terminológiai munka a fordítási folyamatban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2024. január 10.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Simonkay Márton Zoltán A vízrendezés és társadalmi-gazdasági hatása Magyarországon a dualizmus korában. Az Alsó-Rába-vidék szabályozása a kiegyezéstől az első világháborúig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2024. január 11.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Jani-Demetriou Bernadett Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2024. január 15.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Horváth-Czingerné Lehofer Anna Réka A hierarchikus klaszterezés alkalmazhatóságának vizsgálata történeti titkosírásokon
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományfilozófia
2024. január 15.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Hrenek Éva Veronika Igei poliszémia és igei szinonímia a magyarban: Az igei poliszémia és szinonímia összefüggéseiről
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2024. január 19.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari tanácsterem (fszt. 39.)
Hegedűs Máté Technikai médiumok a kora modern magyar rövidprózában
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2024. január 19.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Fülöp Márton Gábor Vicclapok és karikatúrák Magyarországon és Németországban 1919-1944
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2024. január 24.
(szerda)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem (fszt. 39.)
Baczoni Dorottya Sára Herzl Tivadar magyarországi recepciója a sajtó tükrében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2024. január 25.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem (fszt. 39.)
Bakó András Attila A politikai közösségek formálódása a független Latin-Amerikában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2024. január 25.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Debnár Lilla Dóra Az életmód változásai Észtországban és Magyarországon az 1970-es és 1980-as években
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Az uráli népek folklórja és irodalma
2024. január 29.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
lllyés Boglárka Magyar-francia zenei kapcsolatok a dualizmus idején, különös tekintettel a korabeli francia modern zene magyar recepciójára
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2024. január 30.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem (fszt. 39.)
Dr. Szabó Gáborné Besznyák Rita Anna Gyakorlóbeszédek graduálása a tolmácsképzésben korpusznyelvészeti eszközök bevonásával
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2024. január 31.
(szerda)
14 óra
ONLINE
Csibi Krisztina Bukovinai székelyek Bácskában 1941-1944: előzmények, helytállás, emlékezet
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2024. február 2.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem (fszt. 39.)
Pető László Az Inka Birodalom helyi vallásossága válogatott spanyol források tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2024. február 5.
(hétfő)
12 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.
Gyúrósi Pál Sándor Magyarország és Csehszlovákia kétoldalú kapcsolata 1918-1927 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kelet-európai történelem
2024. február 8.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
alagsor 150.

 

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév