Doktori védések

Doktori védések
Név Cím Időpont Helyszín
Jármi Viktória

A római nemzetségek emlékezete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet

2020. február 7.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Panka Erzsébet

Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen. Tutkimuskohteena unkarin- ja saksankielisten suomenoppijoiden sijanvalinnat kielenoppimisen eri vaiheissa

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2020. február 10.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ternovácz Bálint A szerémi és boszniai latin püspökségek története a középkori magyar királyságban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2020. február 10.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Tarján Eszter Angol és francia címertekercsek vizsgálata. Az I. Edward (1272-1307) uralkodása alatt született angol enciklopédikus címerkönyvek királyi címereinek és lehetséges francia forrásainak vizsgálata
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2020. február 14.
(péntek)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem

Szemethy Tamás

A magyarországi új arisztokraták társadalmi helyzete 1711-től 1799-ig

Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet

2020. február 18.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Palágyi László

A magyar főnév kognitív morfológiai modellje

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet 
2020. március 3.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Barabás Miklós és a fényképészet

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet

ÚJ IDŐPONT:

2020. június 2. (kedd)

11:30

ONLINE*
Hantó Réka

Vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet 

ÚJ IDŐPONT:

2020. június 4. (csütörtök)

14:00

ONLINE*
Mann Jolán

Miroslav Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
ELHALASZTVA  
Csuka Botond

The Teleology of the Aesthetic in the British Enlightenment

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika

ÚJ IDŐPONT:

2020. május 5. (kedd)

15:00

ONLINE*
Záhonyi-Ábel Márk Ferenc

Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszakban

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Film-, média- és kultúraelmélet
ELHALASZTVA  
Bogdán Melinda

Photographia Sacra. Bencés szerzetesek fotográfiai hagyatékai (1850-1980)

Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudomány
2020. április 29.
(szerda)
15:30
ONLINE*
Németh Linda

« Voient les bestes » La faune onirique de littérature française du XIe au XIVe siècle

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Francia irodalom
2020. április 30.
(csütörtök)
10:00
ONLINE*
Csáki Tamás József

Lajta Béla funerális építészete

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. május 6.
(szerda)
11:00
ONLINE*
Alföldy Gábor

Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. május 7.
(csütörtök)
10:00

ONLINE*

László Laura Csengelle

Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma

Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2020. június 4.
(csütörtök)
13:00
ONLINE*
Nagy Beáta

A hangulat poétikája a 19-20. század fordulójának magyar kisregényeiben

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2020. június 8.
(hétfő)
14:00
ONLINE*

* Az online védések Microsoft Teams alkalmazásával zajlanak. A nyilvános (online) védésekbe is be lehet kapcsolódni - a részvételi szándékot a védés időpontja előtt legkésőbb 1 munkanappal kell jelezni a veres.kristof@btk.elte.hu elektronikus levélcímen.

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 

Archívum - 2018 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Szőts Zoltán Oszkár

Az első generáció - Az első világháború értelmezése az 1945 előtti magyar történetírásban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet

2018. szeptember 6.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szeghő Patrik

The Champions of Lasting Peace: Pro-Yugoslav British Intellectual's Crusade for a United Southern Slav State in the Course of the Great War
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2018. szeptember 11.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Rácz Ildikó Mária

A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak

2018. szeptember 18.
(kedd)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Kövecsi-Oláh Péter Török-magyar diplomáciai kapcsolatok a két világháború között (1920-1945)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Oszmán-török történelem
2018. szeptember 26.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Bodnár-Király Tibor Államleírás és statisztika a 18-19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori egyetemes történelem
2018. szeptember 28.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Luo Zhi Chun A study of The Sound and Meanings of the Flower Adornment Sutra in the Korean version
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Sinológia
2018. október 3.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F  
Kodály-terem
Gálla Edit "Red Scar in the Sky": Sylvia Plath and the Poetry of Revolt
Bölcsészettudományok / Irodalomtudományok / Angol-amerikai irodalom
2018. október 4.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fehér Dávid Péter Avantgarde - Arrièregarde. Történetiség, képiség, referencialitás Lakner László művészetében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2018. október 15.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Farbakyné Deklava Lilla A Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom Schulek Frigyes-féle "restaurálása" a korabeli műemlékvédelmi gyakorlat tükrében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2018. november 6.
(kedd)
9:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Masek Zsófia A Közép-Tisza-vidék településtörténete a Kr. u. 4-6. században. Rákóczifalva - Bagi-földek 5-8-8A lelőhely értékelése alapján
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2018. november 6.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Orosz Krisztina Lakáskultúra és a minennapi élet színterei a késő középkori udvarokban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2018. november 13.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Feitl Írisz Múzeumpolitika, múzeumirányítás Magyarországon 1945-1963 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2018. november 19.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kőhegyi Gergely A marginalista forradalom tudománytörténeti és filozófiai háttere
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Logika és tudományfilozófia
2018. november 23.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Jeney Rita Lost Collection from a Lost River: Interpreting Sir Aurel Stein's "Sarasvati Tour" in the History of South Asian Archaeology
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2018. december 6.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Vakula Tímea A beszédprodukció és beszédpercepció fejlődése 5-7 éves korban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2018. december 7.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kovács Krisztina La relation poétique entre l'œuvre d'Yves Bonnefoy et celle de Paul Celan
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Francia irodalom
2018. december 7.
(péntek)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Krepsz Valéria Akusztikai-fonetikai jellemzők a spontán beszéd elsajátításában
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2018. december 12.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Asztalos Erika Éva Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Uráli nyelvészet és nyelvek
2018. december 14.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Király Flóra A tanári beszédfordulók vizsgálata osztálytermi kontextusban - A tanári kérdezési stratégiák
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2018. december 14.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szegedi Mónika

Vaszubandhu Abhidharma-kósája: ontológia és kozmológia
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia

2018. december 17.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Hagymási Júlia Omnium earum rerum, quas homo noscere potest, scientia - Apáczai, a természetfilozófus
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar irodalomtörténet
2018. december 17.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szabó Panna Ildikó Nyelvföldrajzi vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati felén a dialektológiai atlaszok alapján
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2018. december 18.
(kedd)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fodorné Bene Kata Beatrix Kollokációk az olasz nyelvben
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Romanisztika
2018. december 18.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ardalan Khwshnaw Unpublished Old Babylonian Letters in the Slemani Museum (Selected Letters)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia 
2018. december 18.
(kedd)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem
Vesztergom Janina "Great Unrest": Narratives of Responsibility in Julian Barne's Fiction
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom
2018. december 21.
(péntek)
14 óra
ELTE ÁJK
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Kari Tanácsterem
Molnár Ferenc A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1848-1849-ben
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történelem
2019. január 10.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Katona Brigitta A "mafiositá" szerepe a szicíliai maffiabűnözés történetében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi egyetemes történelem
2019. január 11.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Mészáros Ágnes Adalékok a 19. századi magyar festészet orientalista vonatkozásaihoz
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2019. január 24.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Tóth Ibolya Az epigráfiai hagyomány kezdezei Indiában, különös tekintettel a görög-indiai kulturális érintkezésekre a hellenisztikus kor évszázadaiban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2019. január 29.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kádas István Északkelet-Magyarország szolgabírói társadalma az Anjou-kortól Mohácsig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. január 29.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Melkovics Tamás A főrendi liberális ellenzék (1825-1848)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi magyar történet
2019. január 29.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Körtvélyesi Tibor A páli kánon egyes rétegei - szövegtörténeti és doktrinális vizsgálatok
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2019. január 30.
(szerda)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Gerencsér Tibor A két világháború közötti magyar-lengyel kulturális kapcsolatok története
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2019. január 30.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév


Archívum - 2019 tavaszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Hevő Péter

Az újraegyesített Németország és a Bundeswehr kihívásai az "out-of-area"-vita árnyékában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2019. február 11.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Csépány Nikoletta

Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában

Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet

2019. február 19.
(kedd)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.
Sólyom Márk

Epitome de Caesaribus - Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Ókortörténet

2019. február 22.
(péntek)
11 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.

Merva Szabina "... circa Danubium..." a késő avar kortól a kora Árpád-korig. 8-11. századi települések a Kisalföld középső részén és a Dunakanyarban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. február 25.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kiss Csaba Forradalom és történelem: Tocqueville kontra Marx
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Morál- és politikai filozófia
2019. február 25.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Torma Anita A tudattalan problémája a husserli fenomenológiában
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Fenomenológia
2019. március 1.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Barta János Csáky István (1635-1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Kora újkori magyar történelem
2019. március 8.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kranzieritz Károly Az oszmán veszély elhárítására tett kísérletek Luxemburgi Zsigmond korában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. március 14.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Tarbay János Gábor A gyermelyi típusú kincsek és koruk
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. március 18.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Abdullah Othman Bakr The Middle and Neo-Assyrian Pottery in Iraqi Kurdistan
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. március 26.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ludmann Ágnes La narrativa emiliana allo specchio della letteratura italiana contemporanea
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Olasz irodalom
2019. március 27.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kou Danyang The concept of family in Mandarin Chinese - A cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese Jia
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. április 3.
(szerda)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szegedi Zoltán Kriminalisztikai szövegnyelvészet
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. április 5.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szőnyi Éva A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának és Archívumának története
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2019. április 9.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Simkó Krisztián Die Steine und ihre Aitiologie in dem Epos von Ninurta. Eine philologische Untersuchung mit Fallstudien zu dem Steinkapitel des sumerischen Epos Lugale
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia
2019. április 11.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Polgár Balázs Dávid Oszmán-török csataterek régészeti kutatása Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet

2019. április 16. (kedd)

10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Lantos Edit Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945-1970
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2019. április 25. (csütörtök) 10 óra MTA Könyvtár és Információs Központ
1054 Budapest, Arany János utca 1.
II. emeleti Kisterem
Kicsindi Edina Afrika belsejének feltárása és gyarmatosítása magyar szemmel: Európa és Afrika kapcsolata a magyar nyelvű sajtóban 1850-1918 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 19. századi egyetemes történelem
2019. április 26.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kis-Halas Judit Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar és összehasonlító folklorisztika
2019. április 29.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Hendrik Nikoletta Az állam, az egyén és a nevelés kapcsolata az antik filozófiában. Az epiktétoszi filozófiai képzés
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Antik és középkori filozófia
2019. május 6.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Hőnich Henrik A "hazafi" és a "nemzet" használatai: Közösségi összetartozás a 18. század végén. Osvald Zsigmond Az igaz hazafi c. műve és kontextusai
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2019. május 8.
(szerda)
13:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szaviszkó Natália A különböző művészeti ágak kapcsolatrendszere Kazimir Malevics elméleti írásaiban és alkotásaiban
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Orosz és szláv irodalmak
2019. május 10.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Keszy-Harmath Dániel Lóránd A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 14.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Nagy Dániel Richard Wagner hatása a 20. századi irodalomra. Esztétikai és poétikai dimenziók
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2019. május 15.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Pál Zoltán Miklós Politikai döntéselőkészítés és valóságismeret a Kádár-korban. Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete (1966-1989)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. május 16.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kocsis Zsuzsanna Missilisek scriptorainak identifikálási lehetőségei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. május 17.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fejérvári Boldizsár Constructing Thomas Chatterton: Impatience, Fragment, Cult
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/Angol-amerikai irodalom
2019. május 21.
(kedd)
16 óra

Eötvös József Collegium díszterme

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Götz Andrea Linguistic contrast and translation universals: A corpus-based investigation of the translational use of the Hungarian pragmatic marker vajon ('I wonder')
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2019. május 23.
(csütörtök)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Danczi Annamária Nyelvjárási és nyelvhasználati attitűd vizsgálata határon túli pedagógusok körében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 24.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Czigány Ildikó

Az Orlando furioso hatása és megjelenési formái a XVII-XVIII. század librettóirodalmában

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Olasz irodalom

2019. május 27.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.
Lakatos Péter A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 28.
(kedd)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Nagy-Varga Zsolt Kommunikációfejlesztés középiskolás diákok körében. Definícióalkotási stratégiák
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. május 30.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Pintér Dániel Gergő A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet és a Kommunikációs Keretezés Elmélet kapcsolódási pontjainak, korlátainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárása a 2016-os budapesti robbantással kapcsolatos rendőrségi sajtótájékoztató médiaelemzése során
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Etika és politikai filozófia
2019. június 5.
(szerda)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szilágyi Kata A késő neolitikus lengyeli kultúra délkelet-dunántúli csoportjának pattintott kőeszközkészítő tevékenysége
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. június 7.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Rózsa Márton Byzantine Second-Tier Élite in the "Long" Twelfth Century
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2019. június 12.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Faragó Norbert Polgár-Csőszhalom késő neolitikus kő leleteinek komplex, háztartás alapú elemzése
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. június 14.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Hajzer-Módli Éva Szerepek és imázsépítés. Koháry István, egy XVII. századi főúr társadalmi reprezentációs szerepe és politikai gondolkodásmódja
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Művelődéstörténet
2019. június 17.
(hétfő)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nagy József A Székely Határvédelmi Erők története a visszaemlékezések tükrében (1940-1944)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. június 17.
(hétfő)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Kodály terem
Pataki Viktor Az emlékezet reprezentációja és retorikája Oravecz Imre műveiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Irodalomelmélet
2019. június 17.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Burukina Irina Raising and control in non-finite clausal complementation
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok/ Angol nyelvészet
2019. június 20.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Szlávi Anna The Construction of Gender in Hungarian Discourses
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok/ Interkulturális nyelvészet
2019. június 20.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nagy Gábor A magyar sajtópolitika a koalíciós időszakban (1944-1949)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. június 20.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Gorove Eszter Lírai önelbeszélések. Az önéletrajzi líra lehetőségei Szabó Lőrinc, Oravecz Imre és Borbély Szilárd műveiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Irodalomelmélet
2019. június 21.
(péntek)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Cseh József A Magyar Néphadsereg újjászervezése 1956-1968 között
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. június 24.
(hétfő)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Sógor Dániel The role of the media in the current Syrian crisis. Military and foreign policy implications of the modern mass media
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem
2019. június 24.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Palla Mária Transzkulturális közösségek ábrázolása Kanadában és Angliában - identitás problémák a dél-ázsiai diaszpóra posztkoloniális irodalmában az 1980-as és az 1990-es években
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Angol-amerikai irodalom
2019. június 25.
(kedd)
17 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Gyimesi Emese Szendrey Júlia pályafutásának társadalomtörténeti kontextusai
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar irodalomtörténet
2019. június 26.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Rohonyi Borbála A szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás vizsgálata angol-magyar nyelvi irányban
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2019. június 28.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra Sprachmittlung: Perspektiven ihrer Entwicklung im ungarischen DaF-Unterricht
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. június 28.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Sárvári Erzsébet Tünde Entwicklung der primären Fertigkeiten im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache im Primarbereich. Standardisierungsversuch für die Stufe A1
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. június 28.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Farkasné Puklus Márta A bírósági tolmácsolás nyelvi és nyelven kívüli tényezői, a bírói elvárások és a tolmács szerepe
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Fordítástudomány
2019. június 28.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
III. emelet 329.
Szalontai Ádám The syntax and prosody of the post-verbal domain in Hungarian
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Elméleti nyelvészet
2019. július 1.
(hétfő)
14 óra

MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Földszinti előadóterem

Zichler Csilla Metaforische conceptualisatie van emoties in Nederlandse vaste verbindingen
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2019. július 1.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
225. terem

Doktori védések archívum
2018 tavaszi félév
2017 őszi félév
2017 tavaszi félév
2016 őszi félév
2016 tavaszi félév
2015 őszi félév
2015 tavaszi félév
2014 őszi félév
2014 tavaszi félév
2013 őszi félév
2013 tavaszi félév
2012
2011
2010 őszi félév

 


Archívum - 2019 őszi félév

Név Cím Időpont Helyszín
Kis Orsolya

19. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak

2019. szeptember 5.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Molnár Cecília Sarolta Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Elméleti nyelvészet
2019. szeptember 9.
(hétfő)
12 óra

MTA Nyelvtudományi Intézet

1068 Budapest

Benczúr utca 33.

Földszinti előadóterem

Véry Dalma Luca

The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom

2019. szeptember 9.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.
Juhász Éva

Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Könyvtártudomány

2019. szeptember 10.
(kedd)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Alagsor 150.

Horváth Lajos A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Komparatisztika
2019. szeptember 11.
(szerda)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Bakonyi Gergely László A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Orosz és szláv irodalmak
2019. szeptember 12.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
331. terem
Havas Zoltán Az aquincumi helytartói székhely tégla építészete
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. szeptember 12.
(csütörtök)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
011-es előadó
Gál Judit Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. szeptember 16.
(hétfő)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Mohay Zsuzsanna Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. szeptember 27.
(péntek)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Horváth Péter Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. október 2.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Deákné Oszkó Ágnes Ivett A zsinagógaépítészet térszerkezeti és stílusbeli jellegzetességei Baumhorn Lipót (1860-1932) életművében
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2019. október 4.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Pál Zsombor Szabolcs A portugál politikai élet magyarországi recepciója a XX. században. A század elejétől a második világháború végéig
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi egyetemes történelem

2019. október 7.
(hétfő)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Jasper Kata Ha, Lord of the West: Investigations on the Nature and Cult of an Ancient Egyptian Deity
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Egyiptológia
2019. október 10.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán terem
Tóth Balázs Zoltán A direktoriális mód és a megrendezett fotográfia elméleti jelentősége a fotóművészetben
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Esztétika
2019. október 10.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. emelet 428.
Bonácz Ágnes

"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More

Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom

2019. október  11.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nagy Szabolcs Balázs Udvarházak és nemesi rezidenciák a 15. századi Magyar Királyságban. Várpalota, Újlak és Kisnána vára az építészeti reprezentáció fényében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. október  11.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
IV. emelet 428.
Bern Andrea Zsuzsanna Az állami főhatalom és a kormányzó "örökösödésének" kérdése - a kormányzói utódlás
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. október  17.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Tarafás Imre Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai historiográfia és társadalomtudományok
2019. október  18.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Nyirádi Blanka Kinga A kínai tragédia születése: a nemi szerepek tragikus ütközése Cao Yu Zivatarjában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / 20. századi magyar történelem
2019. október  18.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Németh Szandra A második otthonok expanziója. Magánüdülők Magyarországon az 1960-as - 1980-as években
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2019. október  22.
(kedd)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Szabó-Turákné Póka Ágnes Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Történelem segédtudományai
2019. november 8.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Uhrin Dorottya A virgines capitales kultusza a középkori Magyarországon
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. november 11.
(hétfő)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Susánszki Judit A Ps 1-18 mint koherens történet. Új lehetőségek a motívumhálózat modellálásában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Assziriológia és hebraisztika-judaisztika
2019. november 15.
(péntek)
9 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Száler Péter On the road with Kalidasa. Countries, cities and sacred places
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Ókortudomány
2019. november 19.
(kedd)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Haindrich Helga Anna Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. november 27.
(szerda)
15:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Kerényi Károly terem
Schiller Katalin A piacozási szokások gazdasági antropológiája a mai Mexikóban. Totonák női munka Papantlában 
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Európai etnológia
2019. november 28.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 
172. előadó
Horváth-Bálint Petra Mindennapi élet Heves és Külső-Szolnok vármegyében (1750-1850)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar és összehasonlító folklorisztika
2019. december 3.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Varga Mónika Középmagyar kori világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2019. december 5.
(csütörtök)
10:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Simon Bence Aquincum és Brigetio mezőgazdasági hátországa és a katonaság ellátásának lokális rendszere
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. december 5.
(csütörtök)
11:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Kelemenné Széll Zsuzsanna Szövegértési képességek vizsgálata 15-16 éves szakiskolai tanulók körében
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. december 11.
(szerda)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Csikiné Kolláth Ágnes A kora újkori kerámia tipológiai és kronológiai kérdései Budán
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. december 12.
(csütörtök)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Moys Zoltánné Lezsák Gabriella A kolozsvári régészeti iskola a "visszatért Észak-Erdély" (1940-1944) alatti időszakában. László Gyula kolozsvári évtizede
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2019. december 12.
(csütörtök)
16 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ribi András A fehérvári johannita (keresztes) konvent története a késő középkorban (1390-1543)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori magyar történelem
2019. december 13.
(péntek)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Fábián Laura Klára Salamon - az uralkodói erények mintaképe a 13-14. században Nyugaton és Közép-Európában
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Középkori egyetemes történelem
2019. december 16.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Kulcsár Beáta Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858-1944)
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2019. december 17.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Gombkötőné Kemény Krisztina Aspekte der Medialität und Konzeptionalität im DaF-Unterricht und im Deutsch als Nationalitätenunterricht in Ungarn
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Germanisztika
2019. december 17.
(kedd)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Danyi Gábor Lóránd Az írógép és az utazótáska. Szamizdat irodalom a kádárizmus alatt (1956-1986)
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Komparatisztika
2019. december 19.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Maróthy Szilvia Szerzői verskötetek a 17. századi magyar költészetben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Magyar irodalomtörténet
2019. december 19.
(csütörtök)
11 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Holecz Margit Vizuális fonológia bimodális kétnyelvűségben - Nyelvi gyakorlatok, változatosság, és az oktatásban való alkalmazás lehetőségei
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Alkalmazott nyelvészet
2019. december 19.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Lencsés Ákos A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás módszerei és lehetőségei  a kezdetektől napjainkig Magyarországon
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Könyvtártudomány
2020. január 8.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Osztás Anett Alsónyék-Bátaszék településtörténete, épületeinek komplex elemzése a lengyeli kultúra összefüggésében
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Régészet
2020. január 10.
(péntek)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Beták Patricia Du silence à la création dans l'œuvre d'Albert Camus - une écriture de la résilience
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Francia irodalom
2020. január 10.
(péntek)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Orosz Gergely Buddhista váltság szertartások (mdos glud Mongóliában)
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Mongolisztika
2020. január 16.
(csütörtök)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Kodály Zoltán terem
Szatmári Judit Anna Párizsi sikk - Pesti siker. A párizsi divatinformációk és az haute couture rendszer magyar recepciója a 19. század közepétől a 20. század közepéig - különös tekintettel az 1918-1939 közötti időszakra
Bölcsészettudományok / Történelemtudományok / Társadalom- és gazdaságtörténet
2020. január 20.
(hétfő)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Hlavacska András Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Komparatisztika
2020. január 22.
(szerda)
13 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem
Orbán Anna Divéky József grafikus élete és munkássága, társadalmi és művészi kapcsolatai a XX. század első felében Arthur Roessler részére írt levelei tükrében
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok/ Könyvtártudomány
2020. január 22.
(szerda)
14 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Váraljai Anna Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970). Monográfia és œuvre katalógus
Bölcsészettudományok / Filozófiatudományok / Művészettörténet
2020. január 27.
(hétfő)
10 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Mikesy Gábor Földrajzi nevek a térképeken
Bölcsészettudományok / Nyelvtudományok / Magyar nyelvészet
2020. január 29.
(szerda)
14:30
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Alagsor 150.
Ilyefalvi Emese Léptékváltás a folklorisztikában. A számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései a digitális magyar ráolvasás-adatbázis példáján keresztül
Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Magyar és összehasonlító folklorisztika
2020. január 30.
(csütörtök)
15 óra
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Kari Tanácsterem