Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

Tisztelt Olvasó!

Üdvözöljük az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának honlapján! Karunk sok szempontból nemcsak hazánkban, de Közép-Európában élenjáró. Engedjék meg, hogy ezen szempontok közül hármat emeljünk ki.

Az ELTE BTK

  • hazánk legrégebbi, folyamatosan működő Fakultása;
  • a hazai kiválósági ranglisták első helyezettje ezen listák összeállítása óta;
  • Európában első, a világon második a folyamatosan oktatott nyelvek számát illetően.

Magyarország legrégebbi Karának története szorosan összefonódik hazánk újkori történetével

„Minden más eszköznél előbbre valónak tűnt föl előttünk, hogy Tudományos Egyetem emeltessék, ahol a harcias nemzet lelkülete megszelídüljön és az egyházkormányzásra és az állam szolgálatára alkalmas emberek képeztessenek.” Pázmány Péter Esztergom bíboros érseke ezen bevezető sorok kíséretében alapított meg a Bölcsészeti Kart (Filozófiai Fakultást) és vele együtt az egyetemet 1635. május 12-én Nagyszombatban.

1686-ban, amikor a keresztény hadak visszafoglalták Budát a töröktől, a Kar 50. születésnapját ünnepelte. Alumnusai részt vehettek a főváros visszavívásában, a török elleni harcokban, a Rákóczi szabadságharcban — mindkét oldalon —, harcolhattak a napóleoni háborúkban, az 1848-as szabadságharcban. A Trefort-kertben áll azoknak a tanároknak az emlékműve, akik életüket áldozták az I. világháborúban. A II. világháború is megszedte áldozatait a Karon: sokan áldozták életüket azért, amiben hittek, vagy nem hittek. 1956 október 25-én a Kar akkori dékánját, I. Tóth Zoltánt hivatalos útján, amikor a Kar követeléseit akarta kézbesíteni, az Akadémia utcában agyonlőtték.

A 20. század elején a Bölcsészkarról kikerülő nyugatosok, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Hatvany Lajos, Juhász Gyula, Szabó Dezső, Tóth Árpád, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Osváth Ernő vagy Dienes Valéria – a magyar történelem korszakait formáló hatást gyakoroltak a magyar társadalomra. Ezt a hagyományt a mai napig őrizzük. Szinte fel sem tudjuk sorolni azokat a korszakos gondolkodókat, akik nálunk végeztek és ebből a forrásból merítették azt az erőt, amely nagy tettekre sarkallta őket. Közöttük volt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke is.

Elmondhatjuk, hogy az egyházakon kívül talán nincs is Magyarországnak még egy olyan intézménye, mint a Bölcsészkar, amely csaknem négyszáz éve folyamatosan működik és ilyen hatást gyakorolt a magyar társadalom, tudomány, oktatás és közélet szinte minden területére.

A tudományos, oktatói és hallgatói kiválóság Karunk számára prioritás

Az ELTE BTK nem csak a múltjából él. A naprakész statisztikai adatok alapján – immáron tizenkettedik éve – a Heti Világgazdaság Diploma mellékletében publikált hivatalos rangsor alapján Magyarország 70 felsőoktatási intézményének 168 kara rangsorában az ELTE BTK az abszolút első helyet foglalja el. Ez a kiváló értékelés egyaránt köszönhető az oktatói és hallgatói kiválóságnak. A magas felvételi ponthatárok mutatják, hogy a bölcsészettudományok területén nálunk tanul a legkiválóbb diákok jelentős része. Az oktatói és hallgatói kiválóságból következik, hogy ez a Kar a magyar humán tudományosság fellegvára, itt képezzük a jövő humán véleményformáló értelmiségének színe-javát.

A nyelvi és kulturális sokszínűség ápolása és védelme

Természetes, hogy Karunk a magyar nyelv, irodalom, kultúra és történelem művelésének kiemelt jelentőségű központja. Emellett az ELTE BTK Magyarország legsokszínűbb kara is: jelenleg 68 nyelv folyamatos oktatását végezzük, amellyel a világon a második helyet foglaljuk el, a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyeteme (98 nyelv) után, illetve a 3. helyezett Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Állami Intézete (53 nyelv) előtt. Ez az előkelő hely nemcsak az európai elsőséget biztosítja az ELTE BTK-nak, hanem egyedülálló lehetőséget kínál az egész magyar felsőoktatás és kutatás számára is.

Karunkon a világ nyelvei bölcs harmóniában élnek egymás mellett. A Trefort-kertben szabadon jelenik meg az egész világ, annak minden gondolata, eszméje, véleménye, nyelve és vallása. Az évszázadok során felhalmozott tudás ma olyan élő tőkét képez, amely egyrészt nemzetközi dicsőséget jelent hazánk számára, másrészt megfelelően ápolva és fejlesztve a hazai tudományosság és innováció fókuszpontjává fog válni.

 

Az ELTE BTK dékánja