A lélegzet allegóriái

A lélegzet allegóriái
09/14 - 09/15

2023. szeptember 14. - 2023. szeptember 15.

ELTE BTK Doktori védések terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4., A épület, alagsor, –150.)

09/14 - 09/15

2023. szeptember 14. - 2023. szeptember 15.

ELTE BTK Doktori védések terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4., A épület, alagsor, –150.)


Közös, angol és német nyelvű konferenciát szervez az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke és a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete. 

Az eredeti, Allegories of Breathing cím arra a sokrétű figuratív és fogalmi viszonyra utal, amely az európai kultúrában a lélegzet/lélegzés és lélek/szellem közötti kapcsolatot az antikvitástól kezdve a keresztény tradíción át meghatározza (pneuma, spiritus, psuche, anima ‒ ez a kapcsolat a magyar nyelvben is megfigyelhető a lélek és a lélegzet szavunk között). 

A lélegzet (lehelet stb.) nem egyszer az élet metonímiájaként, sőt kozmikus princípiumként is megjelent. Az irodalom mint a nyelv művészete kitüntetett helye e kapcsolat vagy még inkább: kétarcúság megjelenésének. Nemcsak az inspiráció (inspiratio, epipnoia) (vagyis az etimológiailag feltehetően szintén a lélegzéssel kapcsolatba hozható ihlet) ugyancsak antik eredetű tanítása révén, hanem mindjárt azáltal is, hogy az eleven beszédben a hang kibocsátásának feltétele a légzés fiziológiai folyamata, és ez a biomateriáliskomponens a nyelv közegében alakul át az immateriális (szellemi) jelentések világává.

A lélegzet tehát az irodalom és a nyelv minden kultúratudományos keretben történő vizsgálatának magától értődő kiindulópontja kell, hogy legyen, hiszen – a kettő kézenfekvő interszekciós közegeként – a nyelv és a biológiai értelemben vett élet feltételezettségéről tanúskodik.  

Teljes program
Facebook