A beiratkozás menete

A beiratkozás menete

A beiratkozás menete

Tájékoztatom, hogy a felvétel a 2022/2023. tanév II. (tavaszi) félévére szól, a hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozással jön létre.

A beiratkozás két lépésből áll. A személyes beiratkozást megelőzi a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerbe történő beiratkozás. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben tanulmányait nem a 2022/23. tanév tavaszi félévében kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását csak a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt. A Neptun elérhetősége: https://neptun.elte.hu

A személyes beiratkozás elmulasztása esetén csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet a tanulmányokat megkezdeni.

1. Elektronikus beiratkozás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

 • regisztráció:  az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt,
 • személyes adatainak egyeztetése: kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a személyi igazolványszámát, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, TAJ-számát, valamint telefonos és e-mailes elérhetőségét,
 • eltérő adatok javítása vagy hiányzó adatok pótlása: kérjük, az adategyeztetést a Q-térben (https://qter.elte.hu) kezdeményezze.
 • a Beiratkozási lap pdf nyomtatása a Neptun Információ – Általános nyomtatványok menüpont alól, kizárólag csak a regisztráció után lehetséges.

2. Személyes beiratkozás

Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson részt vegyen. Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt megtalálhatja a https://btk.elte.hu/th/urlapok menüpont alatt, Általános meghatalmazás néven.

A beiratkozás ideje alatt a maszk viselése ajánlott.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia:

Felhívjuk figyelmét, hogy az alább felsoroltakból akár csak egyetlen dokumentum is hiányzik nem lehet beiratkozni! Amennyiben nem rendelkezik az alábbi dokumentumok valamelyikével, azok beszerzéséről vagy pótlásáról még a beiratkozás napja előtt gondoskodnia kell.

 • beiratkozási lap (adategyeztetést követően a Neptun Információ – Általános nyomtatványok menüpontja alól kinyomtatott hallgatói és intézményi példány), 
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • 1 db igazolványkép
 • adóazonosító kártya,
 • bankszámlaszám,
 • TAJ-kártya,
 • megítélt többletpontot igazoló dokumentumok
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), valamint ezek olvasható fénymásolata,
 • a speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát.

MESTERKÉPZÉSEN:

 •  felsőfokú oklevél és ennek olvasható fénymásolata