A beiratkozás menete

A beiratkozás menete

A beiratkozás menete

Tájékoztatom, hogy a felvétel a 2023/2024. tanév I. (őszi) félévére szól, a hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozással jön létre.

A beiratkozás két lépésből áll, és mindkettőnek eleget kell tenni: a személyes beiratkozásból, illetve a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerbe történő beiratkozásból (webes felületen keresztül). Elsőként a Neptunban kell beregisztrálni, ezt követi a személyes beiratkozás.

Beiratkozást/bejelentkezést a Neptunban az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt tudja elvégezni. A Neptun elérhetősége: https://neptun.elte.hu

Amennyiben a 2023/24. tanév őszi félévétől meg akarja kezdeni a tanulmányait, órákra, előadásokra szeretne járni, úgy aktív félévre kell a Neptunban regisztrálnia.

Ha a tanulmányait nem közvetlenül a 2023/24. tanév őszi félévében kívánja megkezdeni, hanem szüneteltetni szeretné jogviszonyát, úgy passzív félévre kell bejelentkeznie a 2023/24/1-es félévben a Neptunban.

A passzív félévre történő bejelentkezést nem kell külön kérvényeznie, elegendő a neptunos regisztráció/bejelentkezés során ezt az opciót kiválasztani. Személyes beiratkozásra ugyanakkor ebben az esetben is szükség van.

Amennyiben elmulasztotta a személyes beiratkozást, tanulmányait nem kezdheti meg. Ilyen esetekben tanulmányok megkezdése csak új, sikeres felvételi eljárással lehetséges.

1.) Az online beiratkozás lépései a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

 1. Regisztráljon be a 2023/24/1-es félévre: az Ügyintézés –Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt jelölje meg, hogy aktív vagy passzív félévre szeretne-e jelentkezni.
 2. Ellenőrizze személyes adatait a Neptunban: kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a következőkre:
 • név, édesanya neve, születési dátum, hely
 • személyi igazolványszám
 • állandó lakcím
 • adóazonosító jel
 • tajszám
 • bankszámlaszám
 • telefonos és e-mailes elérhetőség.

Bankszámlaszám megadása kötelező valamennyi állami ösztöndíjas hallgató esetén!

Amennyiben hibás vagy hiányos adatokat talál, kérjük, járjon el a 3. lépésben leírtak szerint!

 1. Pótolja a hiányzó adatait, vagy kezdeményezze a hibás adatainak javítását:

Lépjen be az ELTE QTÉR adategyeztetés felületére: https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Adategyeztetes

Töltse ki a helyes adatokkal az űrlapot. A változtatások elfogadást követően kerülnek átvezetésre.

 1. Adatainak ellenőrzését/javítását/pótlását követően nyomtassa ki a Beiratkozási lapját.

Elérhetősége: Neptun Információ – Általános nyomtatványok menüpont.

A kinyomtatott példányt hozza magával a személyes beiratkozásra. Az adatlapot a Tanulmányi Hivatalban kell majd aláírnia.

2.) Személyes beiratkozás

Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, mindenképpen be kell személyesen iratkoznia. Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt megtalálhatja a https://btk.elte.hu/th/urlapok menüpont alatt, Általános meghatalmazás néven.

A beiratkozáshoz az alábbiakban felsorolt dokumentumokat szükséges magával hoznia.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az alább felsoroltakból akár csak egyetlen dokumentum   vagy annak másolata hiányzik, nem lehet beiratkozni! Amennyiben nem rendelkezik az alábbi dokumentumok valamelyikével, azok beszerzéséről vagy pótlásáról még a beiratkozás előtt gondoskodnia kell.

 • Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap (miután elvégezte az adatellenőrzést)
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • 1 db igazolványkép
 • adóazonosító kártya,
 • bankszámlaszám,
 • TAJ-kártya,
 • megítélt többletpontot igazoló dokumentumok jó minőségű, olvasható fénymásolt példányban
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) jó minőségű, olvasható fénymásolt példányban
 • a speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát, amennyiben a felvételi eljárás során kaptak érte pluszpontot.

ALAPKÉPZÉSEN és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSEN

 • érettségi bizonyítvány és középiskolai bizonyítvány (ez utóbbit abban az esetben, amennyiben felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak.) * jó minőségű, olvasható fénymásolt példányban

MESTERKÉPZÉSEN:

 •  felsőfokú oklevél * jó minőségű, olvasható fénymásolt példányban

* -gal jelölt esetekben az eredeti dokumentumok bemutatása nem kötelező, ellenben kérjük, hogy a másolaton minden adat jól látható legyen a további adminisztrációs teendők elkerülése érdekében.

A külföldi, kettős állampolgárságú és a határon túli magyar hallgatók beiratkozásához szükséges dokumentumokról itt tájékozódhatnak.