Anglisztika alapképzési szak

Anglisztika alapképzési szak

Az anglisztika alapképzési szaknak az ELTE BTK egyik legnagyobb intézete, az Angol-Amerikai Intézet ad otthont, ahol anglisztika és amerikanisztika mesterképzési szak, valamint amerikanisztika, angol nyelvészet, kora újkori angol irodalom, modern angol-amerikai irodalom, valamint nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet doktori program is működik. Az intézet jelenleg mintegy 2000 hallgatót oktat, BA, diszciplináris és nyelvtanári MA és PhD szinten. 

Az ELTE Angol-Amerikai Intézete Magyarország legnagyobb és legjelentősebb angol-amerikai képzési és tudományos központja, tanári karunkban mintegy 80 főállású és több tucat megbízott oktató működik. Az Intézetben öt egyetemi tanár oktat, hárman az MTA doktorai, egy-egy professzorunk pedig a Magyar-, illetve a Holland Tudományos Akadémia tagja. Emeritus tanáraink közül ketten az MTA rendes tagjai.

Az Angol-Amerikai Intézet weboldala
Az Angol-Amerikai Intézet Facebook oldala
Az Angol-Amerikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, érdeklődnek az angol nyelv iránt – azt már legalább középfokon ismerik és aktívan használják –, és szeretnének elmélyedni a brit, az amerikai és más angol nyelvű kultúrákban.

Tantárgyízelítő

 • Angolszász politikai kultúra
 • Kortárs angol nyelvű irodalom
 • Amerikai populáris kultúra
 • Az elektronikus média
 • Angol a művészetekben
 • Multimodális üzleti kommunikáció
 • Amerikai film műfajok
 • Ausztrál, ír, kanadai irodalom és kultúra

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

Az ELTE BTK anglisztika szakán végzett többek között Bombera Krisztina újságíró, Dragomán György író, Ónody Eszter színész, Szabó T. Anna költő, műfordító,  Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító, Varró Dániel költő, műfordító.

Érdekességek a szakról

Az Erasmus program keretében hallgatóink egy szemesztert a közel 50 külföldi partneregyetemünk valamelyikén tölthetnek el. A specializációs képzésben részt vevő hallgatóink évente más-más gyakorlati helyre mehetnek, például az Amerikai Nagykövetségre, a Budapest Business Journal szerkesztőségébe vagy színházak, műsorújságok marketing részlegébe.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: anglisztika alapszakos bölcsész (Philologist in English and American Studies)

Képzési forma: nappali 

Időtartam: 6 félév 

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;
 • angol nyelvfejlesztés 25-40 kredit;
 • angol nyelvészet 15-40 kredit;
 • angol nyelvű irodalmak 15-40 kredit;
 • angol nyelvű kultúrák és társadalmak 15-40 kredit;
 • választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület művelésére alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. Az angol szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az angol nyelv további (amerikanisztika, anglisztika) szakterületi ismeretei vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

A szakhoz tartozó specializációk (szakirányok):

 • Amerikanisztika
 • Anglisztika

A szakhoz tarozó specializációk:

 • Angol a médiában
 • Angol az üzleti világban
 • Angol fordítói készségek
 • Differenciált szakmai ismeretek anglisztika alapszakosoknak modul
 • Film és kultúra

Minor szakként felvehető-e: Igen, követelmény: legalább jó eredményű emelt szintű angol érettségi

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: 

A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő angol nyelvtudás megszerzését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei:

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szak a magas szintű nyelvismeret mellett olyan sokoldalú történeti, kulturális és nyelvészeti ismereteket ad, amelyek a végzetteket az angol nyelv használata mellett alkalmassá teszik egyebek mellett kulturális kapcsolatok ápolására, nyelvi közvetítői, szervezői szerep betöltésére az önkormányzati és kulturális életben, tömegkommunikációs szerveknél és az idegenforgalomban, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül: 

 • alkalmazott nyelvészet
 • amerikanisztika
 • anglisztika
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom- és kultúratudomány
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek, kulturális intézmények, közoktatás, minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, média

Jellemző munkakörök: fordító, tolmács, adminisztrátor, ügyfélkapcsolati asszisztens, HR asszisztens