Liturgiatörténeti Kutatócsoport


Oktatók

Földváry Miklós István habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5035
Szoba: II/229A
E-mail: foldvary.miklos@btk.elte.hu
Horváth Ágnes Dr. egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 2390
Szoba: fszt. 17.
E-mail: horvath.agnes.zene@btk.elte.hu
Varga Benjámin tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 5049
Szoba: 103.
E-mail: varga.benjamin@btk.elte.hu