Középkori Történeti Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
Telefon: 411-6500 / 5101
E-mailkozepkor@btk.elte.hu


Vezetés

Nagy Balázs Dr. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5441
Szoba: I. em. 136
E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu

Munkatársak

Asztalosné Kőrizs Márta tanszéki előadó
Telefon/Mellék: 5101
Szoba: I. em. 126.
E-mail: korizs.marta@btk.elte.hu

Oktatók

Ciegerné Novák Veronika Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5849
Szoba: II. em. 245.
E-mail: novak.veronika@btk.elte.hu
Draskóczy István Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 5163
Szoba: I. em. 122
E-mail: draskoczy.istvan@btk.elte.hu
Dreska Gábor István egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5809
Szoba: I. em. 120
E-mail: dreska.gabor@btk.elte.hu
Dr. Klaniczay Gábor c. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5227
Szoba: I. em. 137.
E-mail: klancz@ceu.edu
Mikó Gábor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5810
Szoba: I/121
E-mail: miko.gabor@btk.elte.hu
Dr. Solymosi László professor emeritus
Telefon/Mellék: 5810
Szoba: I. em. 121.
E-mail: solymosi.laszlo@btk.elte.hu
Szokola László egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5079
Szoba: II. em. 230
E-mail: szokola.laszlo@btk.elte.hu
Thoroczkay Gábor Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5812
Szoba: I. em. 119
E-mail: thoroczkay.gabor@btk.elte.hu
Dr. Uhrin Dorottya egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5097
Szoba: 244
E-mail: uhrin.dorottya@btk.elte.hu
Dr. Vadas András egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5441
Szoba: 136.
E-mail: vadas.andras@btk.elte.hu