Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Telefon: 485 5204
Fax: 485 5205, 485 52 09
E-mail: jmt@btk.elte.hu


Vezetés

Varga Zsuzsanna dr. tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5228
Szoba: II. em. 218
E-mail: varga.zsuzsanna@btk.elte.hu

Munkatársak

Buru Szilvia ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 211.
E-mail: buru.szilvia@btk.elte.hu

Oktatók

Balogh Margit c. egyetemi docens
Szoba: II. em. 214.
E-mail: bal8686@helka.iif.hu
Cúthné Dr. Gyóni Eszter egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: 214
E-mail: cuthne.gyoni.eszter@btk.elte.hu
Dobszay Tamás habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5125
Szoba: II. em. 220
E-mail: dobszay.tamas@btk.elte.hu
Erdődy Gábor professor emeritus
Telefon/Mellék: 5228
Szoba: II. em. 218.
E-mail: erdody.gabor@btk.elte.hu
Fehér György c. egyetemi docens
Szoba: II. em. 214.
E-mail: fehergyorgy4@gmail.com
Földes György c. egyetemi tanár
Szoba: II. em. 214.
E-mail: foldes.gyorgy@btk.elte.hu
Fónagy Zoltán habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: 214
E-mail: fonagy.zoltan@btk.elte.hu
Manhercz Orsolya Ágnes egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: 224
E-mail: manhercz.orsolya@btk.elte.hu
Dr. Melkovics Tamás egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5434
Szoba: 215
E-mail: melkovics.tamas@btk.elte.hu
Sipos Balázs Áron Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: 224
E-mail: sipos.balazs@btk.elte.hu
Szerencsés Károly Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5131
Szoba: II. em. 223
E-mail: szerencses.karoly@btk.elte.hu
Zeidler Miklós habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5229
Szoba: II. em. 216
E-mail: zeidler.miklos@btk.elte.hu