Sémi Filológiai és Arab Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B I. em. 207.
Telefon: 411 6500 / 2045, 2953
Honlap: http://www.arabszak.hu
E-mail: semiarab@btk.elte.hu


Vezetés

Szombathy Zoltán tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2197
Szoba: II. em. 23
E-mail: zszombathy@caesar.elte.hu

Munkatársak

Dr. Kutasi Zsuzsanna ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: 2045
Szoba: I. em. 207.
E-mail: kutasi.zsuzsanna.orient@btk.elte.hu

Oktatók

Daher Rashed egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2042
Szoba: II. em. 203
E-mail: rashed.daher@btk.elte.hu
El-Adly, Saber ny. tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 2042
Szoba: I. em. 203.
E-mail: budarab@gmail.com
Dr. Hajnal István ny. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2020
Szoba: I. em. 231.
E-mail: ajnal.istvan@btk.elte.hu
Dr. Iványi Tamás ny. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2949
Szoba: I. em. 214.
E-mail: ivanyi.tamas@btk.elte.hu
Laki Áron Bence egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 411-6500/2949
Szoba: 214
E-mail: laki.aron.bence@btk.elte.hu
Ormos István Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 2949
Szoba: I. em. 214.
E-mail: ormos.istvan@btk.elte.hu
Dr. habil. Zsom Dorottya egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2953
Szoba: I. em. 204
E-mail: zsom.dorottya@btk.elte.hu