Szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek)

Szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek)
A szakirányú továbbképzést azoknak ajánljuk, akik szakfordítók és tolmácsok szeretnének lenni bolgár, cseh, horvát, lengyel, litván, orosz, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán nyelvből.
  • Munkarend: nappali
  • Finanszírozási forma: önköltséges 
  • A képzés díja: 280 000 Ft / félév
  • Képzési idő: 2 félév 
  • Képzés gyakorisága:  heti 14 óra 
  • Az indítás gyakorisága:  évente (minimum 3 felvételt nyert jelentkező esetén minden nyelvből)

A képzés részletei

Célunk olyan hallgatók képzése, akik az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan adják vissza a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, ismerik a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. 

Megszerezhető szakképzettség neve: szakfordító és tolmács idegen nyelvből (adott szláv/balti nyelv) és magyar nyelvből 

Részvétel feltételei: bármely képzési területen szerzett mesterfokozat vagy azzal egyenértékű diploma, és felsőfokú (szláv és balti nyelv) nyelvtudás, amelyről a felvételi eljárás során kell számot adni. 

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024.06.20. 

Csatolandó dokumentumok:  

  • oklevélmásolat
  • szakmai önéletrajz
  • C1 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy egyéb a megfelelő nyelvtudást igazoló dokumentum

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:  
dr. Taskovics Okszana, taskovics.okszana@btk.elte.hu
szlav.elte.hu