Olvasószerkesztő, korrektor

Olvasószerkesztő, korrektor
A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének szakmailag felkészült olvasószerkesztőként, korrektorként dolgozni a könyv- és folyóiratkiadásban mind a hagyományos nyomdai, mind az új, digitális formátumú kiadványok (pl. e-bookok) esetében.  
 • Munkarend: esti 
 • Finanszírozási forma: önköltséges 
 • A képzés díja: 200 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: heti 5 óra, két napra elosztva, a képzés egy része online aszinkrón formájú. 
 • Az indítás gyakorisága:  évente

A képzés részetei

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteikkel képesek magas szintű olvasószerkesztői és korrektori tevékenységet folytatni a nyomtatott és az online sajtó, illetve könyvkiadás valamennyi területén és műfajában. Tisztában vannak a nyomdai előkészítésnek, illetve az e-kiadványok előállításának, tördelésének technikai hátterével; átlátják a kiadói munka folyamatát, képesek asszertíven kommunikálni a kiadási folyamat többi résztvevőjével. 

Megszerezhető szakképzettség neve: olvasószerkesztő, korrektor 

Részvétel feltételei: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

1. félév 

 • Nyelvhelyesség 1. 
 • Kiadói ismeretek 
 • Stílusok és műfajok 
 • Helyesírás 
 • Korrektúra, tipográfia 

2. félév 

 • Nyelvhelyesség 2. 
 • Kiadói kommunikáció 
 • Kiadványszerkesztési alapismeretek 
 • Olvasószerkesztési gyakorlatok 
 • Szakmai gyakorlat 

Jelentkezés

Jelentkezési határidő:  2024. 05. 15. 

Csatolandó dokumentumok:  

 • online kitöltött jelentkezési lap
 • diploma másolata, 
 • szakmai önéletrajz 
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló banki kivonat

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ: 
olvszerk@btk.elte.hu
mnyfi.elte.hu