Gazdasági és jogi szakfordító és lektor

Gazdasági és jogi szakfordító és lektor
A szakirányú továbbképzés célja olyan gazdasági és jogi szakfordítók és lektorok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre, valamint tudnak szöveget alkotni mindkét nyelven, amely egyrészt tartalmában hűséges, másrészt megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is.

A végzett hallgatók biztonsággal eligazodnak az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven, valamint ismerik a fordítási és lektorálási elveket, módszereket és tisztában vannak a lektorálás paramétereivel, folyamatlépéseivel. Ismerik a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegtárak, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok, ontológiák). Ismerik és használják a fordítók és lektorok számára fontos szoftvereket.

 • Munkarend: távoktatás
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 330 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: hetente 14-16 óra egyéni időbeosztás szerint
 • Az indítás gyakorisága: évente

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvkombinációban. Megfelelő jelentkező esetén a képzés bármilyen nyelvből indítható.

Megszerezhető szakképzettség neve: Gazdasági és jogi szakfordító és lektor (A nyelv és B nyelv megnevezése)

Részvétel feltétele: 

 • Bármely területen szerzett mesterfokozat.
 • Nem nyelvszakos jelentkezők esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe
 • Bevezetés a lektorálás elméletébe
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Gazdasági alapismeretek
 • Szakmai fórum
 • Bevezetés a fordítás gyakorlatába
 • Jogi alapismeretek
 • Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Gazdasági szakfordítás BA 
 • Gazdasági szakfordítás AB
 • Nyelvtechnológia fordítóknak
 • Nyelvtechnológia lektoroknak
 • Lektorálási gyakorlatok gazdasági szakszövegeken
 • Jogi szakfordítás BA
 • Jogi szakfordítás AB
 • Lektorálási gyakorlatok gazdasági szakszövegeken
 • Fordítói és lektori projektmunka

Alkalmassági (felvételi) vizsga

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei (online):

 • fordítás A nyelvről B nyelvre
 • fordítás B nyelvről A nyelvre
 • motivációs levél B nyelven

A vizsgán használható szótár.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • mesterdiploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu