Szakfordító és audiovizuális fordító

Szakfordító és audiovizuális fordító
A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és audiovizuális fordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre valamint képesek magas szintű audiovizuális fordítások (szinkronfordítás, filmfelirat és hangalámondás) előállítására.

A végzett hallgatók az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében valamint az Európai Unió intézményrendszerében. Ismerik a forrásnyelvi és célnyelvi ország audiovizuális kultúráját, gyakorlatban alkalmazzák a szinkron- és feliratfordítás elveit és módszereit és képesek az audiovizuális fordításban fontos szoftverek alkalmazására.

 • Munkarend: nappali
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 330 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: hetente 15-16 óra
 • Az indítás gyakorisága: évente

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a Mafilm Audio Kft.-vel együttműködve akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó szakfordító és audiovizuális fordító szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvi kombinációban: magyar (A) - angol (B) nyelvből.

Megszerezhető szakképzettség neve: Szakfordító és audiovizuális fordító (az A nyelv és a B nyelv megnevezése)

Részvétel feltétele:

 • bármely képzési területen szerzett alapszakos diploma
 • a nem nyelvszakos hallgatók esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
 • akadálytalanul kell tudni olvasni az angol szakirodalmat
 • felsőfokú vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló bizonyítvány idegen nyelvből
 • sikeres alkalmassági vizsga
 • kitöltött jelentkezési lap
 • diplomamásolat (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó)
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén)
 • magyarul írt fényképes önéletrajz

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe
 • Bevezetés az audiovizuális fordításba
 • Filmes alapismeretek
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Gazdasági alapismeretek
 • Európa tanulmányok
 • Szakmai fórum
 • Átváltási műveletek
 • Jogi alapismeretek
 • Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Hangalámondás
 • Bevezetés a szinkronfordításba
 • Szinkronfordítás és feliratozás
 • Feliratozás-technika
 • Audiovizuális fordítási projekt
 • Gazdasági szakfordítás BA 
 • Gazdasági szakfordítás AB
 • Fordítói projektmunka I-II.
 • Jogi szakfordítás BA
 • Jogi szakfordítás AB
 • Szakdolgozati konzultáció

AZ ALKALMASSÁGI (FELVÉTELI) VIZSGA – online

 • fordítás A nyelvről B nyelvre
 • dialógus fordítása B nyelvről A nyelvre
 • dialógus írása megadott szempontok alapján A nyelven
 • motivációs beszélgetés

Az írásbeli vizsgán szótár használható.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap
 • a felsőfokú diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó)
 • nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (nem nyelvszakosok esetében)
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu