Színháztudomány MA

Színháztudomány MA
A Színháztudomány mesterképzési szakot a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, valamint a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet közösen gondozza.

Ennek megfelelően a kortárs színházkultúra, illetve a színháztörténet értelmezési lehetőségei interdiszciplinárisan, a jelen kihívásainak megfelelően jelennek meg. Így az ELTE által kínált képzés, az oktatók szakmai profilja miatt is, erősen különbözik a már létező hazai színháztudományi szakoktól, hiszen a színháztudományt hangsúlyozottan irodalom- és kultúratudományi, esztétikai és művészetelméleti kontextusaiban vizsgálja. A különböző oktatói profilok, tudományos horizontok, módszertanok, nemzetközi tapasztalatok gazdagítják a hallgatókat, elősegítik a kreatív, adaptív, kritikai gondolkodás gyakorlását.

 

Az ELTE BTK színház képzéseinek Facebook oldala

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Facebook oldala
A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook oldala

A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet elérhetőségei
A Szabadbölcsészeti és Médiakutatási Intézetek Képviseletének Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE több mint három évtizedre visszatekintő színházi képzéseinek új állomása a 2021 őszétől induló Színháztudomány mesterképzési szak.

A képzés speciális céljai között szerepel a kortárs színházi fókusz, az interdiszciplináris nézőpontok, a független működés megőrzése, a kurrens kutatási perspektívák és módszertanok megismertetése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése és a szakmai gyakorlat elősegítése. Cél ezen túl, hogy a kortárs színház és kortárs színháztudomány minden aspektusával megismerkedjenek a hallgatók, s ennek megfelelően újragondolhassák a színház gyakorlati, elméleti, pedagógiai axiómáit, új utakat kereshessenek akár a kutatásban, akár a gyakorlatban – szabadon, szakmai támogatást kapva. Ajánljuk a szakot minden hallgatónak, akit érdekel a színház, aki szívesen gondolkozna színházról és színházon keresztül, aki szívesen dolgozna kortárs színház/kulturális intézményeknél, akit érdekel a gyakorlat és elmélet egymást alakító hatásmechanizmusa.

Tantárgyízelítő:

 • kultúratudomány
 • magyar, európai színház- és drámatörténetek
 • előadáselemzés
 • színházi menedzsment, üzem és jog

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.


Felvételi információk

Színháztudomány mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai
 • a művészet képzési terület alapképzési szakjai
 • a művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van legalább 10 kredited* az irodalomtörténet és -elmélet, művészettörténet és -elmélet, kultúratörténet és -elmélet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, látványtervezés, drámatörténet-dramaturgia, színházi nevelés, rendezés, színészmesterség ismeretkörökből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a pedagógusképzés képzési területek alapképzés szakjai
 • a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai
 • a jogi képzési területek alapképzési szakjai
 • a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai
 • az informatika képzési terület alapképzési szakjai

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel. 

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 88

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

Olyan színháztudományi szakemberek képzünk, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek mind szóban, mind írásban reflektálni a színházi esemény mibenlétére.

Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és a magyar dráma-, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles színháztudomány szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • kultúratudomány: 3-10 kredit
 • társművészetek és -tudományok: 2-10 kredit
 • magyar és európai dráma- és színháztörténet: 30-50 kredit
 • teatrológia – színházi szakírás és színháztörténet-írás, színház- és drámaelmélet, színjátéktípusok: 10-20 kredit
 • dráma- és előadáselemzés: 10-20 kredit
 • színház és vizualitás: 2-6 kredit
 • színházi menedzsment, üzem és jog: 2-4 kredit
 • kutatás-módszertani ismeretek: 1-4 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési, kutatási és karrierlehetőségek

A szak kapcsolódik az ELTE nagy múltra visszatekintő színházi tevékenységeivel, és a közeljövőben új utakat nyit, reményeink szerint mind a gyakorlat (egyetemi színpad, színházi menedzsment, alkalmazott színház, dramaturgia), mind a kutatás (tudományos konferenciák, nyári egyetem, doktori képzés, kutatási projektek) terén.

Így a szak a hallgatókat a következő karrierlehetőségekre készíti fel: dramaturg, művészeti titkár, közönségkapcsolati munkatárs, színháztörténésze, szerkesztő, színházi szakíró, színháztörténész, színházi menedzser. Egyúttal a diákoknak lehetőségük van bekapcsolódni a szakon folyó Hiányzó (színház)történetek című NKFI kutatási projektbe. A végzett diákok pedig bekapcsolódhatnak az ELTÉ-n működő doktori iskolák programjaiba is.

Interjú a szak oktatóival