Színháztudomány MA

Színháztudomány MA
A Színháztudomány mesterképzési szakot a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, valamint a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet közösen gondozza.

Ennek megfelelően a kortárs színházkultúra, illetve a színháztörténet értelmezési lehetőségei interdiszciplinárisan, a jelen kihívásainak megfelelően jelennek meg. Így az ELTE által kínált képzés, az oktatók szakmai profilja miatt is, erősen különbözik a már létező hazai színháztudományi szakoktól, hiszen a színháztudományt hangsúlyozottan irodalom- és kultúratudományi, esztétikai és művészetelméleti kontextusaiban vizsgálja. A különböző oktatói profilok, tudományos horizontok, módszertanok, nemzetközi tapasztalatok gazdagítják a hallgatókat, elősegítik a kreatív, adaptív, kritikai gondolkodás gyakorlását.

 

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet elérhetőségei
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Facebook oldala
A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook oldala

A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet elérhetőségei
A Szabadbölcsészeti és Médiakutatási Intézetek Képviseletének Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE több mint három évtizedre visszatekintő színházi képzéseinek új állomása a 2021 őszétől induló Színháztudomány mesterképzési szak.

A képzés speciális céljai között szerepel a kortárs színházi fókusz, az interdiszciplináris nézőpontok, a független működés megőrzése, a kurrens kutatási perspektívák és módszertanok megismertetése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése és a szakmai gyakorlat elősegítése. Cél ezen túl, hogy a kortárs színház és kortárs színháztudomány minden aspektusával megismerkedjenek a hallgatók, s ennek megfelelően újragondolhassák a színház gyakorlati, elméleti, pedagógiai axiómáit, új utakat kereshessenek akár a kutatásban, akár a gyakorlatban – szabadon, szakmai támogatást kapva. Ajánljuk a szakot minden hallgatónak, akit érdekel a színház, aki szívesen gondolkozna színházról és színházon keresztül, aki szívesen dolgozna kortárs színház/kulturális intézményeknél, akit érdekel a gyakorlat és elmélet egymást alakító hatásmechanizmusa.

Tantárgyízelítő:

 • kultúratudomány
 • magyar, európai színház- és drámatörténetek
 • előadáselemzés
 • színházi menedzsment, üzem és jog

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.


Felvételi információk

Színháztudomány mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai
 • a művészet képzési terület alapképzési szakjai
 • a művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van legalább 10 kredited* az irodalomtörténet és -elmélet, művészettörténet és -elmélet, kultúratörténet és -elmélet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, látványtervezés, drámatörténet-dramaturgia, színházi nevelés, rendezés, színészmesterség ismeretkörökből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a pedagógusképzés képzési területek alapképzés szakjai
 • a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai
 • a jogi képzési területek alapképzési szakjai
 • a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai
 • az informatika képzési terület alapképzési szakjai

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel. 

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

Olyan színháztudományi szakemberek képzünk, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek mind szóban, mind írásban reflektálni a színházi esemény mibenlétére.

Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és a magyar dráma-, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles színháztudomány szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • kultúratudomány: 3-10 kredit
 • társművészetek és -tudományok: 2-10 kredit
 • magyar és európai dráma- és színháztörténet: 30-50 kredit
 • teatrológia – színházi szakírás és színháztörténet-írás, színház- és drámaelmélet, színjátéktípusok: 10-20 kredit
 • dráma- és előadáselemzés: 10-20 kredit
 • színház és vizualitás: 2-6 kredit
 • színházi menedzsment, üzem és jog: 2-4 kredit
 • kutatás-módszertani ismeretek: 1-4 kredit

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből alapfokú (B1), szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési, kutatási és karrierlehetőségek

A szak kapcsolódik az ELTE nagy múltra visszatekintő színházi tevékenységeivel, és a közeljövőben új utakat nyit, reményeink szerint mind a gyakorlat (egyetemi színpad, színházi menedzsment, alkalmazott színház, dramaturgia), mind a kutatás (tudományos konferenciák, nyári egyetem, doktori képzés, kutatási projektek) terén.

Így a szak a hallgatókat a következő karrierlehetőségekre készíti fel: dramaturg, művészeti titkár, közönségkapcsolati munkatárs, színháztörténésze, szerkesztő, színházi szakíró, színháztörténész, színházi menedzser. Egyúttal a diákoknak lehetőségük van bekapcsolódni a szakon folyó Hiányzó (színház)történetek című NKFI kutatási projektbe. A végzett diákok pedig bekapcsolódhatnak az ELTÉ-n működő doktori iskolák programjaiba is.

Interjú a szak oktatóival