Spanyol nyelv, irodalom és kultúra MA

Spanyol nyelv, irodalom és kultúra MA
A Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakot a Romanisztikai Intézet gondozza. A hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyezünk a spanyol nyelven történő kommunikációra, a szövegkészítés és szövegfeldolgozás gyakorlatának készséggé emelésére, az önkifejezés fejlesztésére, a reflektív szemlélet és az interpretációs gyakorlottság kialakítására.

A Romanisztikai Intézet weboldala
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakja neked való, ha szeretnéd behatóan megismerni az európai és az Európán kívüli spanyol nyelvű irodalmak és kultúrák mélyebb összefüggéseit és magyarázatukhoz szükséges kutatási módszereket. A spanyol nyelvű kultúrák sokszínűsége kapcsán speciális ismeretekkel rendelkezel majd diszciplínája belső multikulturális jelenségeiről és a hispán világon belüli viszonyrendszerekről.

Tantárgyízelítő:

 • spanyol nyelvű klasszikusok
 • fordítási gyakorlatok, fordításelméletek
 • nyelvészet (frazeológia, lexikológia, fonológia stb.)
 • irodalom és társművészetek
 • kultúra és gondolkodás
 • általános nyelvfejlesztés
 • kortárs irodalom és kultúra

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

A Spanyol Tanszék több volt tanítványa lett Magyarország Nagykövete Spanyolországban, illetve különböző Latin-Amerikai országokban (Chilében, Argentínában, Chilében, Kubában). Nálunk végzett számos kiemelkedő műfordító is. Amivel pedig minden nap találkozunk: a legtöbb magyar gimnáziumban már volt diákjaink tanítják az újabb generációkat.

Érdekességek a szakról:

A kurzusok tematikáját többségében a hallgatóink aktuális érdeklődéséhez, igényeihez igazítjuk. A számos szabadon választott kurzus lehetőséget ad más területek tanulmányozására is. Bevonjuk őket a tanszék programjaiba és rendezvényeibe, és a szervezésbe is. Így például részt vehetnek konferenciákon, kerekasztal beszélgetésekben, szakmai műhelyekben, támogatjuk a kutatói ambícióikat. Egyre többet találkozhatnak külföldi hallgatókkal, oktatókkal és művészekkel, akik hozzánk látogatnak. A legjobb szemináriumi dolgozatok, OTDK-pályázatok és szakdolgozatok helyet kaphatnak a tanszék hallgatói kiadványában (Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai c. sorozatunkban).


Felvételi információk

Spanyol nyelv és irodalom és kultúra mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz
ha spanyol nyelvből van felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • romanisztika BA spanyol szakiránya
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA szak spanyol szakiránya
 • főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom szak (régi típusú)
 • spanyol nyelvtanár szak (régi típusú)

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakokon túl bármelyik alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomával 
is érdemes jelentkezni, az elvégzett tanulmányok kreditértékét a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbi év felvételi ponthatára: 88

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók korszerű és jól hasznosítható, interdiszciplináris jellegű tudással rendelkező szakemberekké válnak, akik a megszerzett nyelvészeti, irodalmi, és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a spanyol nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek.

A hallgatók megismerik a spanyol nyelvű országok történelmét, társadalmi és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a diplomácia, a kulturális élet, a nemzetközi kapcsolatokban érdekelt szervek és szervezetek, az idegenforgalom, a média, a sajtó, valamint a közigazgatás számos területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, kultúratudomány, művelődéstörténet és nyelvi képzés): 6-20 kredit
 • a spanyol nyelv, irodalom és kultúra szak specifikus ismeretei (általános és szaknyelvi fejlesztés, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi interpretáció, valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei): 10-24 kredit
 • a szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretkörei: 50-70 kredit
 • választható speciális programok 40-60 kredit
 • a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei: 10-30 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja spanyol nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók foglalkozhatnak a spanyol-magyar kapcsolatok ápolásával, alkalmasak nyelvi közvetítői szerep betöltésére, valamint államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, de elhelyezkedhetnek tömegkommunikációs szerveknél vagy az idegenforgalomban is.

Jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordítóirodák, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, nemzetközi együttműködésekkel foglalkozó projektek

Jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, fordító, vezetői asszisztens, kapcsolattartó


Kutatási lehetőségek

A Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszak keretein belül a hallhatóink lehetőséget kapnak kisebb egyéni kutatások megvalósítására nyelvészeti, irodalmi, kulturális, fordításkritikai témákban. A végzett hallgatókat örömmel látjuk az ELTE BTK Irodalomtudományi és Nyelvtudományi Doktori Iskola programjain (például, „A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata” vagy a „Romanisztika” programon).