Skandinavisztika MA

Skandinavisztika MA
A Skandinavisztika mesterképzési szakot a Germanisztikai Intézet gondozza. A szak hallgatói tanulmányaik során sokrétű műveltségre, különböző kompetenciákra, ismeretekre tehetnek szert. A képzés mindenekelőtt általános bölcsész, filológiai és skandinavisztikai szakmai műveltséget, magas szintű nyelvtudást, valamint a skandináv nyelvekkel, kultúrával kapcsolatos speciális ismereteket nyújt.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszék weboldala

A képzésről röviden

Az ELTE Skandinavisztika mesterszakja neked való, ha szeretnéd a dán, norvég és svéd nyelvtudásodat elmélyíteni, továbbfejleszteni, ha szeretnél tenni valamit a skandináv kultúra hazai terjesztéséért, ha érdekel az irodalom, a nyelvészet és a műfordítás, ha kíváncsi vagy a tudományos megismerés módszereire és kedvet érzel ahhoz, hogy kipróbáld magadat kutatóként, fordítóként. Amennyiben szeretnéd közelebbről megismerni a kortárs skandináv irodalmat, a skandináv kultúra és nyelvhasználat izgalmas rejtelmeit, akkor itt a helyed.

Tantárgyízelítő:

 • skandináv nyelvtörténet
 • óészaki irodalom
 • kultúra és társadalom
 • dán, norvég vagy svéd fordítási gyakorlatok
 • kortárs skandináv irodalom

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

A korábbi hallgatók között számos kiváló műfordítót találunk – például Szöllősi Adrienne, Papolczy Péter, Patat Bence –, de nálunk végzett Deres Péter dramaturg, Makkay Lilla volt stockholmi nagykövet és Galambos Judit, a kenyai magyar nagykövetség egykori konzulja is.

Érdekességek a szakról:

A Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke az egyetlen Magyarországon, ahol a skandináv kultúrával főszakosként foglalkozhatsz. Skandinavisztikai tárgyú tanulmányaidat az alapképzés után mesterszakon és doktori iskolában is folytathatod. Megismerkedhetsz az északi népek hagyományaival. Az oktatást gazdag kulturális programok színesítik, meghívott előadók, skandináv írók, filmestek és kiállítások. Látogass el a honlapunkra, ahol értesülhetsz az aktuális eseményekről, meghívott előadók látogatásairól, jellegzetes skandináv ünnepekről, programokról, melyekről folyamatosan bővülő képes beszámolót találsz a Galéria oldalán. Itthoni tanulmányaidat számos külföldi ösztöndíjas lehetőséggel egészítheted ki Dánia, Norvégia és Svédország egyetemein.


Felvételi információk

Skandinavisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha dán, norvég vagy svéd nyelvből van felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • germanisztika BA skandinavisztika szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben dán, norvég vagy svéd nyelvből felsőfokú (C1) nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű okleveled van, vagy pedig sikeres dán/norvég/svéd nyelvi vizsgával zártad a germanisztika vagy más alapképzési szak 50 kredit* értékű skandinavisztika minorspecializációját, akkor a fenti szakon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz. 

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomával is érdemes jelentkezni, az elvégzett tanulmányok kreditértékét a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkeznek a skandináv országok irodalmáról, kultúrájáról, nyelveiről és társadalmáról.

A mesterszakosok érdeklődésüknek megfelelően két modul közül tudnak választani: Filológiai modul és Kultúraközvetítő modul.Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában alkalmasak a kulturális élet számos területén és a közigazgatásban nyelvi és kulturális közvetítői feladatok ellátására. Képesek szaktudásuk továbbfejlesztésére és magas szintű gyakorlati alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles skandinavisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (az adott nyelvhez kapcsolódóan nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint a kultúra- és médiatudományi kutatási irányzatok és eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek): 8-12 kredit
 • a skandinavisztika szak specifikus ismeretei (nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi ismeretek; nyelvtudományi megközelítésmódok; irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a dán, norvég és svéd kultúra egyes, szinkrón és diakrón szemlélettel tárgyalt területei; a nyelv, a kultúra, az irodalom kölcsönhatása): 28-32 kredit
 • a szakmai törzsanyag kötelezően választható differenciált szakmai ismeretkörei: 45-65 kredit
 • választható szakos specializációk: 35-45 kredit
 • a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei: 10-20 kredit

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a hatályos KKK (képzési és kimeneti követelmének) 1289. oldalán olvasható.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A képzés során megszerzett komplex nyelvi és kulturális ismeretanyagból álló tudásra számos cégnél és intézménynél nagy a kereslet, például skandináv profilú multinacionális vállalatoknál, kulturális intézményeknél, önkormányzatoknál és tömegkommunikációs szerveknél. A skandinavisztika szakirány elvégzése után elhelyezkedhetsz tolmácsként, fordítóként, kapcsolattartóként, korrektorként vagy idegen nyelvi sajtófigyelőként, de foglalkozhatsz a kulturális kapcsolatok ápolásával is.

Jellemző munkahelyek: nyelviskolák, kulturális intézmények, követségek, utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények

Jellemző munkakörök: vezetői asszisztens, nyelvi korrektor, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó


Kutatási lehetőségek

Lehetőséged lesz az ERASMUS, valamint dán, norvég és svéd ösztöndíjprogramokkal külföldi egyetemeken (pl. Göteborg, Luleå, Bergen, Oslo, Trondheim) eltölteni pár hónapot az adott skandináv országban. Bepillanthatsz a kutatói munkába, és kutatódiákként ki is próbálhatod magad a Tanszék kutatási projektjeiben. Jelentkezhetsz doktori képzésre, például az ELTE BTK Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Skandinavisztika doktori programjára vagy a Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori programjára.