Ruszisztika MA

Ruszisztika MA
A Ruszisztika mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza. A nemzetközileg egyedülálló képzés multidiszciplináris jellegéből kifolyólag sokféle BA diploma birtokában elvégezhető. A szak létesítését az a felismerés motiválta, hogy Oroszország jelentősége ismét felértékelődött.

A képzés célja olyan szakértők kibocsátása, akik Oroszország történelmének és kultúrájának ismeretében képesek a gyakorlatban is hasznosítható tudásukat kamatoztatni, vagy jövőbeli tudományos pályafutásukat kívánják megalapozni a ruszisztika MA szakon.  

Ismerd meg az ELTE Történeti Intézetét!
A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ weboldala és Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Ruszisztika mesterszakja neked való, ha ismered az orosz és szovjet történelem legfontosabb fogalmait, az orosz civilizáció sajátosságait, őszintén érdekel Oroszország múltja, jelene, jövője; az Oroszországról folytatott közéleti és tudományos diskurzus; személyesen is szeretnél megismerkedni Oroszországgal, vagy a térségből származó emberekkel, illetve a magyarországi történeti ruszisztika immáron klasszikussá vált kutatóival.

Tantárgyízelítő:

 • Sajátos orosz út
 • Mai orosz társadalom és állam
 • Eurázsiai történeti tér
 • A sztálinizmus hétköznapjai
 • Oroszország és Európa

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található

Ők is itt végeztek

A szak nem túl régi, és nem is mindenki maradt a szakmában. A nálunk végzettek is még pályájuk elején állnak.

 • Ackermann Sándor – Külügyi és Külgazdasági Intézet
 • Börcsök Marianna  – attasé, Külgazdasági és Külügyminisztérium 
 • Kiss Annamária – Center for European Neighborhood Studies 
 • Szálkai Kinga – Budapest Metropolitan University
 • Ur Máté – Papageno.hu
 • Vigóczki Máté György – Mathias Corvinus Kollégium, Geopolitikai Iskola

Érdekességek a szakról:

A hallgatóknak általában lehetőségük van kiutazni hosszabb-rövidebb időre Oroszországba, vagy más releváns országokba (Belarusz, Ukrajna, Üzbegisztán). 


Felvételi információk

Ruszisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • szlavisztika BA orosz szakiránya
 • történelem BA
 • politológia BA
 • nemzetközi tanulmányok BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a történelem alapképzési szak vagy a szlavisztikai alapképzési szak orosz szakirányának ismeretköreiből – 8 kredit történelemkutatási alapismeretekből, 12 kredit egyetemes történelemből, 4 kredit gazdaság- és társadalomtörténetből, 4 kredit művelődéstörténetből, 10 kredit orosz irodalomtörténetből és 12 kredit szláv és orosz kultúrtörténetből –, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • bölcsészettudomány alapképzési szakjai
 • társadalomtudomány alapképzési szakjai
 • természettudomány alapképzési szakjai
 • jogi képzési terület alapképzési szakjai
 • államtudomány alapképzési szakjai
 • alkalmazott közgazdaságtan BA

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel. 

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 20 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

A mesterképzésbe való belépés feltétele legalább olvasási szintű orosznyelv-tudás.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 90 (önköltséges képzés)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók behatóan megismerik Oroszország múltját és jelenét, az ország geopolitikai helyzetét, az orosz történelem és kultúrtörténet tanulmányozásának és kutatásának elveit és módszereit.

Képesek lesznek eligazodni Oroszország és Európa történelmileg determinált viszonyrendszerében, az orosz fejlődési sajátosságokban és a mai orosz valóságban, megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak a változó társadalmi igények és feltételek, külpolitikai és külgazdasági viszonyok között orosz ügyek kezelésére, kapcsolatok fejlesztésére, az Európai Unió (és benne Magyarország) és Oroszország közötti közvetítésre társadalmi, államigazgatási, kulturális, tudományos, gazdasági téren. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember 

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • bevezetés az orosz történelem és kultúra, az orosz sajátosságok tanulmányozásába: 18-22 kredit
 • az orosz történelem, kultúratörténet szakmai ismeretei (a diplomamunka készítésével együtt): 68-72 kredit
 • a személyes képességeknek és érdeklődésnek megfelelő, szakterület műveléséhez alkalmas szakos specializációk: 18-22 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot a társadalmi igénynek és a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően alakítottuk ki – egyaránt figyelembe véve a magyar és az európai uniós munkaerő piac igényeit.

A szak létesítését az a felismerés motiválta, hogy Oroszország jelentősége geopolitikai értelemben ismét felértékelődött. A szak célja olyan magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező mesterszakos szakemberek képzése, akik az államigazgatásban és a helyi önkormányzatoknál, a kulturális- és szakdiplomáciában, a médiában, valamint a vállalati szférában is képesek elhelyezkedni.


Kutatási lehetőségek

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Kabinet révén kapcsolódás a Russzkij Mir Alapítvány globális hálózatához. Az év oroszdolgozata vagy műhelymunka révén publikálási lehetőség a russianstudies.hu oldalon. Felkészülés a doktori iskolai tanulmányokhoz. Külföldi részképzés, tanulmányút és kutatás lehetősége az Uráli Föderális Egyetemen (Jekatyerinburg).