Román nyelv, irodalom és kultúra MA

Román nyelv, irodalom és kultúra MA
A Román nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakot a Romanisztikai Intézet gondozza. A képzés a bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez a román nyelven történő kommunikációra, a szövegkészítés és szövegfeldolgozás gyakorlatának készséggé emelésére, az önkifejezés fejlesztésére, a reflektív szemlélet és az interpretációs gyakorlottság kialakítására.

A Romanisztikai Intézet weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Román nyelv, irodalom és kultúra mesterszakja neked való, ha rendszerezett, elmélyült tudással bírsz a román nyelv, irodalom és kultúra egészéről. Eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában vagy a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazásában, továbbá a román nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésében és a kutatási módszerek alkalmazásában.

Tantárgyízelítő:

 • román irodalom
 • nyelvtörténet
 • fordítási gyakorlatok
 • forrásolvasás, szövegelemzés

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

Polcz Alaine pszichológus, Éri Péter népzenész, Zákonyi Botond bukaresti nagykövet, Borsi-Kálmán Béla műfordító, történész, Szász Zoltán történész, Sárosi Bálint népzenekutató.

Érdekességek a szakról:

A mai Román Filológiai Tanszék 1863-ban alakult meg, mint az első Románia területén kívül létrejött román nyelvi és irodalmi tanszék Európában. Együttműködési szerződése van számos romániai egyetemmel és akadémiai kutatóintézettel. A bukaresti, kolozsvári, ljubljanai és a nagyváradi egyetemmel az ERASMUS program keretében működik együtt. A tanszék által kiadott diplomát, az EU-s szabályzatoknak, valamint a két ország közötti keretegyezményeknek megfelelően, Romániában is elismerik. A tanszéken alapszakos, mesterszakos és PhD képzés is folyik, továbbá tanári és román nemzetiségi tanári képzést is kínálunk


Felvételi információk

Román nyelv és irodalom és kultúra mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha román nyelvből van középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítványod vagy okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:  

 • romanisztika BA román szakiránya
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA román szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* román nyelvi, nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbi év felvételi ponthatára: 90 (2021)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzés célja a román nyelv és kultúra tudományának átfogó ismeretével rendelkező, a szakmán keresztül megnyilvánuló gyakorlati követelmények teljesítésére képes, a román nyelvben és kultúrában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése.

A végzettek ismerik Románia kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média, a sajtó, a közigazgatás és a kulturális élet számos területén hangsúlyozásával. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (nyelvtudomány, irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kutatási irányzatai és eredményei, a tudományszakok közötti kapcsolatok, interferencia és interdiszciplináris megközelítés): 6-20 kredit
 • a román nyelv, irodalom és kultúra szak specifikus ismeretei, nyelvfejlesztés: 20-31 kredit 
  • nyelvtudományi megközelítésmódok, diszciplínák és az adott nyelv rendszerszemléletű szerkezete irodalomtudományi irányok, iskolák, az irodalmi interpretáció kérdései és módszerei, irodalomtörténet, az adott kultúra egyes szinkrón és diakrón szemlélettel tárgyalt területei, nyelv, kultúra, irodalom kölcsönhatásai
  • nyelvészeti (morfoszintaxis, lexikográfia, és nyelvtörténeti) ismeretek, irodalmi ismeretek (a román líra és epikai műfajok, míg a művelődéstörténeti szakmaterület a román kultúrtörténet ismerete); 
  • nyelvfejlesztés, szakfordítási képességek kialakítása
 • differenciált szakmai ismeretek: 30-50 kredit
  • a filológiai diszciplína (nyelv- és irodalomtudomány, művelődéstörténet, a szak- és műfordítás alapjai) elméleti és gyakorlati vetületei, valamint a tudományos kutatás területei és módszerei (szakmaterületek: magyar-román irodalmi és művelődéstörténeti kapcsolatok a reformációtól napjainkig, mű- és szakfordítás, textológia)
  • a szakhoz kötődő nyelvtudományi, irodalomtudományi vagy kultúratudományi ismeretek
 • választható speciális programok (a képző intézmény által felkínált keretekben, a szakhoz kötődő területeken további ismeretek nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei): legfeljebb 20 kredit

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy - a románon kívüli - idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek többek között olyan adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják, de magas szintű nyelvismeretük révén vállalatoknál és a gazdaság különféle területein, vagy a kulturális szférában és a turisztikai ágazatban is.

Jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, könyvkiadás, írott és nyomtatott sajtó, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó, szerkesztő, külpolitikai referens, újságíró, műfordító, szakfordító


Kutatási lehetőségek

A tanszéken számos kutatási pályázat (FKFP, NKFP, OTKA) fut, melyekbe a hallgatóinkat is bevonjuk. Ezáltal a hallgatóknak lehetőséget biztosítunk hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételre, valamint publikálásra. Aki a mesterszak elvégzése után is szeretne kutatással foglalkozni annak a nyelv- irodalom- és történelemtudományi doktori iskolákban van lehetősége román vonatkozású kutatási témával tovább tanulni.