Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA
Az olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakot a Romanisztikai Intézet gondozza. A képzés a hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez az olasz nyelven történő kommunikációra, az interkulturális kommunikációra, a fordításra, a szövegkészítés és szövegfeldolgozás gyakorlatának készséggé emelésére, az önkifejezés fejlesztésére, a reflektív szemlélet és az interpretációs gyakorlottság kialakítására.


A Romanisztikai Intézet weboldala
Az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterszakja neked való, ha már behatóan ismered az olasz nyelv írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkezel az ehhez szükséges aktív és passzív szókinccsel.

Várunk, ha jártas vagy az olasz nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszerekben. Az MA képzésen belül néhány éve Fordító és műfordító specializáció működik, amely keretében a hallgatók elsajátíthatják a fordítás elméleti és gyakorlati alapjait is.

Tantárgyízelítő:

 • irodalom- és kultúratudomány
 • nyelvfejlesztés
 • dialektológia
 • műfordítás, fordítás elemzés,
 • szakfordítási gyakorlat (jogi szövegek)

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

 • Karinthy Ferenc Kossuth-díjas magyar író, drámaíró, dramaturg
 • Dobai Péter, Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg
 • Nádasdy Ádám, magyar nyelvész, költő, műfordító, esszéista, egyetemi tanár
 • Kiss Irén, magyar író, költő, színműíró
 • Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-díjas magyar néprajztudós, folklorista.
 • Bereményi Géza, Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas magyar író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező
 • Osvárt Andrea, magyar színésznő, producer

Érdekesség a szakról

Hallgatóinknak lehetősége van a Firenzei Tudományegyetemmel közös, két diplomát adó képzés elvégzésére is.

A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van rövid ciklusú tanári MA elégzésére, amellyel olasz tanári végzettség szerezhető.


Felvételi információk

Olasz nyelv és irodalom mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha olasz nyelvből van felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • romanisztika BA olasz szakiránya
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA olasz szakiránya
 • olasz nyelv és irodalom szak (régi típusú)
 • olasz nyelvtanár szak (régi típusú)

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak olasz szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére. 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismereteik birtokában az olasz nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik Olaszország kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését, valamint az olasz-magyar fordítás és műfordítás alapjait. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Szakmai ismereteiket képesek tágabb európai, illetve globális összefüggésrendszerben értelmezni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • irodalom művelődéstörténet: 15-40 kredit
 • nyelvészet: 15-40 kredit
 • romanisztika: 5-10 kredit  
 • komparatisztika: 5-10 kredit
 • fordítás és műfordítás: 40 kredit

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek többek között olyan adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják, de magas szintű nyelvismeretük révén vállalatoknál és a gazdaság különféle területein, vagy a kulturális szférában és a turisztikai ágazatban is.

Jellemző munkahely: fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi és hazai kulturális intézetek,multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Jellemző munkakör:  fordító, tolmács, kulturális szervező, vezetői asszisztens, kapcsolattartó


Kutatási lehetőségek

A mesterszakos diákoknak már tanulmányaik során alkalmuk nyílik bekapcsolódni a tanszéken folyó kutatási projektekbe.

A diploma megszerzése után lehetőség van PhD tanulmányok folytatására több programban: