Német nyelv, irodalom és kultúra MA

Német nyelv, irodalom és kultúra MA
A Német nyelv, irodalom és kultúra diszciplináris mesterképzési szakot a Germanisztikai Intézet gondozza. A hallgatók tanulmányaik során alapos nyelvismeretre, sokrétű műveltségre, Németország-kompetenciára, illetve gazdasági és kultúraközvetítői ismeretekre tesznek szert és megismerkednek azokkal a szakmákkal és hivatásokkal, ahol később elhelyezkedhetnek. A képzés mindenekelőtt általános germanisztikai szakmai műveltséget, a médiákban hasznosítható kommunikációs képességeket, valamint a német nyelvvel és kultúrával kapcsolatos speciális ismereteket nyújt.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Instagram oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Instagram oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakját azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik a későbbiekben a médiákban, kommunikációs coachként, kulturális intézményekben, programszervezőként, német érdekeltségű vállalatoknál, könyvkiadóknál, fordítóként, de akár az oktatásban vagy kutatásban kívánnak dolgozni.

Ehhez a karrierhez kínálja ez a képzés azt a konvertálható tudást, amely a német nyelv, irodalom és kultúratudomány rendszerszintű és folyamatszerű összefüggéseinek megismeréséből állt. A Germanisztikai Intézetnek jelentős a német nyelvterületi beágyazottsága a partneregyetemek, csereprogramok, tanulmányi kirándulások, vendégtanárok, lektorok és ösztöndíjak révén. Erre a hálózatra támaszkodva Te is szép, érdekes és megbecsült karriert építhetsz magadnak!

Tantárgyízelítő:

 • német nyelv története
 • magyar-német fordítási gyakorlat
 • szaknyelvi szövegek fordítása
 • műalkotás-elemzése
 • kultúraközvetítési gyakorlatok

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról:

 • Anyanyelvi lektor – tanulmányi utak, programok
 • Ösztöndíjlehetőségek, résztanulmányok külföldön
 • Szakmai gyakorlat kiadóknál, médiában, fordítóként vállalatoknál is
 • Bevezetés a tudományos munkába
 • Kiválóságaink


Felvételi információk

Német nyelv és irodalom mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha német nyelvből van felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű okleveled::

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • germanisztika BA német szakiránya
 • germanisztika BA német nemzetiségi szakiránya
 • főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak (régi típusú)
 • főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom szak (régi típusú)
 • német nyelvtanár (nemzetiségi) szak (régi típusú)

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével, valamint a német nyelvben, a német nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • nyelvtudomány (a nyelvtudomány története és kutatási módszerei, német nyelvtörténet, nyelvszociológia, variációs nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, a nyelv és nyelvrendszer fejlődési tendenciái, pragmatika): 20-30 kredit
 • irodalomtudomány (az irodalomtudomány történeti, „klasszikus” és jelenkori iskolái, irodalomtörténeti korszakok és irodalomelméleti irányzatok, szövegelemzés, az irodalomtudomány interdiszciplináris módszerei): 20-30 kredit
 • kultúra- és médiatudomány [a modern kultúra- és médiatudomány elméletei és gyakorlati alkalmazásuk, interkulturalitás, intermedialitás, kultúra közvetítés (műfordítás), kortárs kultúra]: 10-20 kredit
 • képző intézmény ajánlata alapján választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációk az irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúra- és médiatudomány tárgyköréből, amelyek kredittartománya: további 30-40 kredit

Specializációk:

 • a német mint az üzleti kommunikáció nyelve
 • kultúraközvetítés
 • német filológia

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, kulturális intézmények, alapítványok, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények, tudományos kutatás, oktatás

Jellemző munkakörök: vezetői asszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó


Kutatási lehetőségek

A hallgatók tanulmányozhatják a német nyelvészet, irodalom és kultúra aktuális kérdéseit.