Néderlandisztika MA

Néderlandisztika MA
Egyetemünkön 52 éve folyik a holland nyelv oktatása, a Néderlandisztika Tanszék Magyarország leghosszabb múltra visszatekintő folyamatos holland nyelvi képzésével büszkélkedhet. Magyar és anyanyelvi oktatóink, PhD hallgatóink, vendégelőadóink és anyanyelvi diákasszisztenseink lelkes és jó hangulatú együttműködésének köszönhető, hogy a hallgatók széles skálán, magas szinten és európai színvonalon mélyülnek el a holland nyelvben és a holland nyelvű kultúrákban. Várunk téged is!

A Néderlandisztikai Tanszék weboldala
A Néderlandisztikai Tanszék Facebook oldala

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Néderlandisztika mesterszakja neked való, ha a Néderlandisztika alapszakon, vagy minorban szerzett ismereteket el szeretnéd mélyíteni a holland nyelv, a holland és flamand irodalom, nyelvészet és kultúrára területén.

Tantárgyízelítő:

 • műfordítás
 • nyelv fejlesztés
 • tolmácsolástechnika
 • kulturális és irodalmi csomópontok

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

 • Varró Szilvia Pulitzer-emlékdíjas újságíró
 • Wekerle Szabolcs műfordító, újságíró
 • Gera Judit professor emeritus, Martinus Nijhoff díjas műfordító
 • Mollay Erzsébet, a Holland-magyar kéziszótár főszerkesztője

Érdekesség a szakról

Az ERASMUS és CEEPUS ösztöndíjprogramok, valamint a Holland Nyelvunió által szervezett nyelvkurzusok keretében minden hallgatónak van lehetősége eljutni a nyelvterületre és próbára tenni nyelvtudását. A képzés keretében minden évben szervezünk szakmai és közösségi programokat (workshop, diák konferencia, kirándulás, karácsonyi vacsora stb.) Mivel kis szak vagyunk, mindenki ismeri egymást és sok lehetőség van a hallgatókkal és tanárokkal beszélgetni.


Felvételi információk

Néderlandisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha holland nyelvből van felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szak holland specializációján tett nyelvi záróvizsgád:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • germanisztika BA néderlandisztika szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a germanisztika alapképzési szak néderlandisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával is jelentkezhetsz.

FIGYELEM
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 85

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók a holland nyelvet szóban és írásban magas szinten képesek használni, és a holland, flamand nyelv és irodalom, kultúra és történelem területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek.

Behatóan ismerik Magyarország és a célország társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetét, problémáit, és ismereteiket képesek átadni, illetve alkalmazni hivatásuk gyakorlása során. Képesek megfelelni az Európai Unió intézményeiben támasztott követelményeknek. A néderlandisztika mesterdiploma birtokában a hallgatók alkalmasak irányító és szervező feladatok ellátására az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média, a sajtó, a kultúra és a közigazgatás területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles néderlandisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • a képzést alapozó néderlandisztikai ismeretek: 36-44 kredit
 • néderlandisztikai nyelvi és szaknyelvi ismeretek (nyelvtani és nyelvfejlesztési ismeretek fejlesztése, az akadémiai írásmód elsajátítása, referátumok, szakdolgozatok, értekezések stilisztikája és retorikai szabályai, a terminológia pontos használata, hivatkozások, bibliográfia, névmutató, tartalomjegyzék; továbbá a holland nyelv- és irodalomtudomány szaknyelvi ismereteinek elsajátítása, magas szintű szakirodalom olvasása és értelmezése): legalább 5 kredit
 • néderlandisztikai irodalomtudományi ismeretek (irodalomtörténeti és irodalomkritikai ismeretek Hollandiában és Flandriában társadalmi kontextusban, egymással és az európai irodalmakkal összehasonlításban): legalább 5 kredit
 • néderlandisztikai nyelvtudományi ismeretek (nyelvtudományi irányzatok és módszerek, leíró nyelvtani ismeretek): legalább 5 kredit
 • néderlandisztikai kultúratudományi ismeretek (a holland és belga társadalom felépítésének szerkezete, intézményrendszere, kultúrpolitikája, a média világa): legalább 5 kredit
 • a szakmai törzsanyag kötelezően választható differenciált szakmai ismeretkörei: 45-65 kredit, amelyekből
  • a választható szakos specializációk (néderlandisztikai irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúratudomány: 35-45 kredit)
  • a szakhoz kötődő területen az intézmény által ajánlott választható ismeretek: 10–20 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja holland nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.

 


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzett hallgatókról elmondható, hogy a magas szintű nyelvtudás a munkaerőpiac szinte minden szegmensében jól érvényesíthető.

A legkézenfekvőbb, ha tolmács, fordítói, idegenvezetői munkákat említünk pályakezdési lehetőségként, de pályázatíróként, a média területén, szerkesztőségekben, utazási ügynökségeknél, a közigazgatás szerveinél is keresettek lehetnek a Néderlandisztika szakon végzett diplomások. Kiváló előmeneteli lehetőséget jelenthet a nemzetközi kulturális kapcsolatok területe, a diplomáciai élet, valamint az európai uniós intézményrendszer is.

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külföldi és/vagy magyar vegyesvállalatok, középiskolák, nyelviskolák, diplomáciai testületek, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, utazási ügynökségek, utazási irodák

Jellemző munkakörök: fordító, tolmács, nyelvtanár, vezetői asszisztens, holland nyelvi korrektor, hollandnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó


Kutatási lehetőségek

A Néderlandisztika szakon már az alapképzés alatt figyelmet fektetünk a kutatási technikák bemutatására és használatára.

A mesterképzés alatt ezeket elmélyítjük, a hallgatókat bevonjuk a különböző kutatási projektekbe. Külföldi oktatókat hívunk vendégelőadásokra, hogy ennek keretében a hallgatók velük is konzultálhassanak a kutatásukról. Tanulmányi diákköri műhelyünk keretében készítjük fel az érdeklődő hallgatókat az OTDK versenyekre. Az érdeklődő hallgatókat felkészítjük a néderlandisztikai PhD képzésre, mind a nyelv-, mind az irodalomtudomány területen.